Aktuální článek
Ayahuasca, réva duše

Ayahuasca, réva duše

  • „Jednou z nejhlubších a nejvíce zahanbujících lekcí, které ayahuasca učí – a kterou máme my tvrdohlaví lidé takové potíže pochopit – je vědomí toho, že vy opice si jen myslíte, že máte všechno pod kontrolou‘.“ (Dennis McKenna)

Šaman ve vězení

Kolumbijský šaman a léčitel Taita Juan nedávno cestoval do Oregonu v USA, kde měl vést tradiční léčitelské obřady. Jenže na letišti v texaském Houstonu objevili celníci v jeho zavazadlech 30 litrů tradiční medicíny – odvaru ayahuasca – a nešťastný šaman putoval okamžitě do cely s vidinou až 20 let vězení. V USA totiž úřady jeho svátost a lék považují za nebezpečný halucinogen, protože jednou ze dvou účinných složek je N,N-DMT, látka zakázaná Úmluvou o psychotropních látkách.

Onen léčitel se přitom doma těší velké úctě, má licenci Ministerstva zdravotnictví a je jedním z mála zbývajících domorodých duchovních vůdců. Není přesně známo, zda si byl vědom toho, že s ayahuascou se v USA může dostat do potíží (vědět to měli organizátoři, ale to už je jiné téma). Nám sice už přijde běžné házet do jednoho pytle s nálepkou drogy všechny látky a rostliny měnící vědomí, od konopí přes kokain, heroin a všemožná syntetika, až po přírodní halucinogeny, jenže taková generalizace jde proti zdravému rozumu, mimo kontext západní civilizace nemá logiku a tradičním uživatelům je zcela cizí.

Příběh měl tentokrát šťastný konec – šaman nebyl obviněn a po čtyřech týdnech ve vazbě byl vyhoštěn zpět do Kolumbie. Svůj vliv měl možná i tlak veřejnosti a obavy z mezinárodní ostudy. Nutno dodat, že ani v ČR nemají ayahuasceros na růžích ustláno – držení více než půl litru nápoje ayahuasca obsahujícího více než 150 mg N,N-DMT je považováno za trestný čin se stejnou sazbou jako za 1,5 g heroinu.

Obřadní nástroje šamana

Réva duše

Ayahuasca je kečuánský název pro amazonskou liánu Banisteriopsis caapi a zároveň pro odvar z ní připravený. Jméno znamená réva duše či liána mrtvých. Ačkoliv se nápoj jmenuje podle liány (má však i stovky dalších názvů, např. yagé, caapi, hoasca, daime či prostě čaj), kromě ní vždy obsahuje i další složku, zpravidla listy rostlin obsahujících DMT jako Psychotria viridis (chakruna), Psychotria alba či Diplopterys cabrerana (chaliponga či chagropanga) – různé národy i lidé mají různé recepty a rozličné jsou i obřady, které užívání provází. Pozoruhodné přitom je, že použitá kombinace rostlin účinkuje úplně jinak a mnohonásobně silněji než jednotlivé složky samotné. Těžko říct, jak na to původní obyvatelé Amazonie přišli – hoascu užívají pro šamanské, náboženské, společenské a léčitelské účely odnepaměti a říkají, že jim to prozradila liána samotná. Členové církve União do Vegetal (UDV) jí říkají síla a listům chakruny zase světlo.

Nápoj má velmi silné halucinogenní účinky, trvající asi šest hodin. Po užití se často dostavuje zvracení, což však není vnímáno jako nepříjemný průvodní jev, ale jako prostředek očištění těla i duše. Vize vyvolané yagé přicházejí ve vlnách, kdy se fáze běžného vnímání střídají s intenzivním vizionářským pohroužením až transem. Nechybí ani okamžiky radostného smíchu. Pro původní uživatele byla ayahuasca zdrojem uměleckých motivů pro malování a vyšívání a koneckonců podobně funguje i dnes. Je třeba dodat, že o nějaké návykovosti nemůže být ani řeč a existence rekreačních uživatelů v běžném slova smyslu je sporná. Studie zkoumající členy UDV zjistila, že po zdravotní stránce na tom byli o poznání lépe než běžná populace.

Elfové a DMT

Západní vědci samozřejmě podrobili yagé zkoumání. Jako účinná látka P. viridis či D. cabrerana byl odhalen již zmíněný halucinogen N,N-dimetyltryptamin, který je však při orálním užití neaktivní, protože enzym monoaminooxidáza (MAO) ho rozloží příliš rychle. Účinnou složkou B. caapi pak jsou harmalin a harmin, které MAO blokují (inhibují), čímž zpomalují metabolismus tryptaminů a dalších látek. Mezi tryptaminy patří kromě DMT také účinné látky lysohlávek psilocybin a psilocin (4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin) i neurotransmiter serotonin (5-hydroxytryptamin) a hormon melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamin), látky lidskému tělu vlastní. Říká se, že DMT se v mozku vyskytuje ve stopovém množství přirozeně, nebylo to však nikdy spolehlivě prokázáno. Samotné DMT je velice účinné při užití inhalací. Působí zážitky podobného druhu jako lysohlávky (psilocybin) či LSD. Srovnání jsou však ošidná – v případě DMT jde zpravidla o zážitky extrémně silné a bizarní. Podivuhodně často jsou popisovány „výlety“ do jiných světů, setkání s mechanickými elfy (výraz popularizovaný neúnavným psychonautem a vypravěčem Terrencem McKennou), komunikace s mimozemskými bytostmi a ztráta ega. Celý zážitek přitom trvá méně než deset minut – v 60. letech se DMT přezdívalo „byznysmenův trip“ v narážce na mnohahodinové tripy s LSD.

Společenství rostlin

Počátkem minulého století začalo povědomí o ayahuasce pronikat mimo tradiční domorodá společenství a záhy došlo v Brazílii k prolnutí s místním lidovým katolickým křesťanstvím, už předtím ovlivněným africkým animismem a místním šamanským spiritismem. Vznikla synkretická náboženství Santo Daime, União do Vegetal (Společenství rostlin) a Banquinha, jejichž ústředním bodem je právě ritualizované užívání ayahuascy a zpívání hymnů. V Brazílii je od roku 1986 užívání ayahuascy uvedenými církvemi legální. Ačkoliv ve srovnání s ostatním světem šlo o průkopnický krok, kritici upozorňují, že udělit monopol na užívání drogy několika vybraným církvím není z hlediska svobody vyznání úplně šťastný krok.

Použitá kombinace rostlin v nápoji účinkuje mnohonásobně silněji než jednotlivé složky samotné.

Přesto jde o zajímavý model pro soužití západní kultury a psychedelik – Santo Daime a UDV nacházejí v poslední době věřící i v dalších státech, přestože z právního hlediska je jejich situace velmi problematická a mnohde si musí připadat jako pronásledovaní kacíři. Úřady se jim zpravidla snaží v užívání jejich svátosti zabránit, soudy je však leckde brání. V USA vyhrála UDV soudní spor a získala výjimku pro náboženské užívání ayahuascy. Stejně úspěšná byla Santo Daime v Holandsku i v Itálii, neúspěchem skončila její snaha ve Francii.

Pro přípravu čaje se musí kusy ayahuascy společně s listy chalipongy vařit tři až čtyři hodiny.

Za osvícením s cestovkou

Popularizace ayahuascy, kterou završilo rozšíření Internetu koncem 90. let, vedla k nezamýšleným důsledkům, ke kterým patří ayahuascový turismus. Psychoaktivní odvar (v lepším případě spolu s příslušnými rituály) je totiž schopen vyvolat spirituální zážitek, po kterém mnozí lidé z materialistického západu prahnou. Yagé navíc, zdá se, účinkuje i na všemožné civilizační choroby. Spolupráce místních ayahuasceros a podnikavců ze západu dala vzniknout něčemu, co začíná čím dál víc připomínat velký byznys se všemi klady i zápory.

V určitých kruzích je dnes ayahuasca vyloženě v módě a mnozí z těch, kteří ji „objevili“ už před lety, nad dnešními turisty ohrnují nos. Říkají, že komercializací se vytrácí posvátno a ničí poslední zbytky původních kultur. Jiní namítají, že naopak pomáhá domorodým komunitám přizpůsobit se globalizovanému světu a v nějaké formě přetrvat.

Ať je to jak chce, vyplatí se pečlivě zvážit, do čích rukou se svěřit. Nejde o nic menšího než o naši mysl. Příběhy turistů, kterým pod vlivem ayahuascy udělali v hlavě paseku zisku- či mocichtiví mágové, jsou vskutku hrůzostrašné. V dobrých rukách je ayahuasca mocným lékem, v nepovolaných jde o hrátky s ohněm, ve zlých je to nebezpečná zbraň, což docela odpovídá i amazonské tradici.

Analogy

Ale lidé ze západu jsou možná až příliš vynalézaví. Jen co rozlouskli mechanizmus účinku ayahuascy, začali s vlastními experimenty. Inhibitorů MAO (MAOI) je totiž veliké množství a dokonce i samotný harmalin a harmin jsou kromě B. caapi přítomny třeba v dostupnější syrské routě (peganum harmala). DMT a příbuzné tryptaminy (zejména 5-MeO-DMT či bufotenin) jsou neméně časté a vyskytují se po celém světě – v mnoha druzích akácií, mimóz (citlivek) a rákosů. V kůře kořenů citlivky mimosa tenuiflora (dříve hostilis) je látka přítomna v množství okolo 1%! Stačí přidat výtažek z routy a analog k ayahuasce je na světě. Mezi další analogy patří aussiehuasca (směs australských rostlin s MAOI a DMT), psilohuasca (kombinace MAOI a psilocybinu) či farmahuasca (čistý MAOI s čistým DMT ve formě kapslí).

Jeden zákaz nestačí?

Zatímco DMT je zakázán mezinárodními úmluvami, o rostlinách tuto látku obsahujících to neplatí a jsou snadno k sehnání, ať už ve formě semen, řízků či sušiny, ze které je možné si navařit ayahuascu, nebo účinnou látku extrahovat (obojí je však už nelegální). To je trnem v oku Mezinárodní radě pro kontrolu narkotik při OSN, která letos doporučila vládám ayahuascu a její složky zakázat. Trochu to připomíná situaci ohledně listů koky, jejichž žvýkání bylo OSN prohlášeno za škodlivý zvyk, který je třeba vymýtit. I když je zřejmé, že toto rozhodnutí je místo racionálního základu postaveno na rasových předsudcích, chybí vůle ho změnit, což vedlo až k tomu, že Bolívie od Úmluvy v červnu odstoupila. Nezbývá než doufat, že státy z oblasti Amazonie budou tohoto příkladu následovat a snahy o zákaz jedinečné součásti svého kulturního dědictví rázně odmítnou.

Čeští zákonodárci však byli ještě rychlejší než protidrogoví válečníci z OSN – pěstování více než pěti rostlin obsahujících DMT je od 1.1.2010 trestným činem a nejen provozovatelé botanických zahrad, ale i mnozí skalničkáři jsou teď jednou nohou v kriminále. Autoři vyhlášky chtěli původně zakázat dokonce i pěstování rostlin obsahujících jakýkoliv inhibitor MAO, ale naštěstí se ukázalo, že vláda k něčemu takovému nemá pravomoc. Což je dobře, protože ve větším množství údajně podobně jako MAOI funguje i černý rybíz.Těžko říct, proč se naši volení i nevolení zástupci bojí psychedelik jako čert kříže. Jistě, v nezodpovědných rukou mohou nadělat škodu, ale to platí o kdečem, řízením automobilu počínaje a extrémními sporty konče. Ayahuascový turismus, popularita jejích církví i šedý obchod s ingrediencemi svědčí o tom, že po ní existuje poptávka. A ta nezmizí jenom proto, že nějaký úředník rozhodl, že občané jsou nezodpovědné děti, které je nutné vodit za ručičku a vše potenciálně nebezpečné jim pro jistotu zakázat.

…………………………………………………………………………………………………………

Stále se rozšiřující se fenomén ayahuascy mapuje nový snímek Egora Indianiho s názvem Curanderos. Cestopisný populárně-naučný film má ambici přiblížit problematiku (nejen) tohoto psychedelika a šamanismu širší veřejnosti: přínosy, rizika, hluboké propojení tradičních šamanů s ayahuascou i zkušenosti lidí z jiných kultur. Nenechte si ujít premiéru, která proběhne už 1. 3. 2018 v kině BIO Oko

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!