Aktuální článek
Kolik lidí se v loňském roce smrtelně předávkovalo konopím?

Kolik lidí se v loňském roce smrtelně předávkovalo konopím?

  • Toto číslo je – pro někoho možná překvapivě – stejné jako v loňském i předloňském roce a v celých lidských dějinách: nula.

Vzhledem k tomu, že konopí bylo v té či oné formě legalizováno již ve více než 23 amerických státech a několika dalších zemích, je počet úmrtí z předávkování za posledních dvanáct měsíců předloňského roku klíčovým údajem pro určení jeho údajné nebezpečnosti.

Co je pro člověka opravdu smrtelně nebezpečné

Podle zprávy amerického Střediska pro kontrolu nemocí, která byla zveřejněna v prosinci loňského roku, nebyl stejně jako v předcházejících letech ani v roce 2014 zaznamenán jediný případ úmrtí způsobeného předávkováním konopím. To stejné se ovšem nedá říci o celé řadě dalších návykových látek – ať už legálních, nebo těch postavených mimo zákon.

Na předávkování nelegálními substancemi, například heroinem nebo kokainem, zemřelo podle výše zmíněné zprávy ve Spojených státech za rok 2014 celkem 17 465 osob, nicméně to stále nedosahuje na hrozivých 25 760 obětí, které měla na svědomí legální léčiva na předpis, především léky proti bolesti a tišící preparáty jako třeba oxykodon.

Ačkoli konopí na svého prvního smrtelně předávkovaného stále čeká, může být stejně jako jiné látky zneužito a jeho konzumace může vést k rizikovému chování.

Dramaticky vzrostl hlavně počet úmrtí způsobených opiáty – ve srovnání s rokem 2013 jich v roce následujícím bylo o 14 procent více. Středisko pro kontrolu nemocí dokonce tento stav označilo za epidemii: „V roce 2014 si návykové látky vyžádaly více obětí než v kterémkoli jiném roce od počátku sledování těchto údajů,“ uvádí se ve zprávě.

Legální zabijáci

Podle deníku Washington Post je stejně znepokojivá tendence patrná také v počtech úmrtí následkem konzumace alkoholu. Těch bylo zaznamenáno nejvíce za posledních 35 let. Číslo 30 700 přitom zahrnuje pouze osoby, jež zemřely přímým následkem nadměrného požívání alkoholu, případně přímo na některou z celé řady nemocí, které způsobuje. Samostatnou kapitolou jsou ale oběti dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu – kdyby byla do statistik zahrnuta i tato zbytečná úmrtí, byla by výsledná cifra násobně vyšší.

Již v hojně citovaném článku magazínu American Scientist z roku 2006 se uvádí, že alkohol je nebezpečnější než celá řada běžně užívaných ilegálních drog. Stejná zpráva se také snaží postavit rizikovost jednotlivých narkotik do širší perspektivy. Za smrtelný je považován desetinásobek běžné dávky alkoholu zkonzumovaný během pěti až deseti minut. Abychom stejného efektu docílili kouřením konopí nebo požitím konopných potravin, museli bychom běžnou dávku za stejnou dobu překročit zhruba tisíckrát.

Dramaticky vzrostl hlavně počet úmrtí způsobených opiáty – ve srovnání s rokem 2013 jich v roce následujícím bylo o 14 procent více.

Ačkoli konopí na svého prvního smrtelně předávkovaného stále čeká, může být stejně jako jiné látky zneužito a jeho konzumace může vést k rizikovému chování, jako je řízení pod vlivem. I v krajním případě však požití nadměrného množství namísto závažných zdravotních následků způsobí maximálně útlum, přejídání a divoké sny.

Kdo nechce legalizaci

Přestože se postoj veřejnosti ve Spojených státech i jinde ve světě pomalu mění a konopí je stále častěji využíváno jak pro rekreační, tak léčebné účely, brojí proti částečné nebo úplné legalizaci mocná farmaceutická lobby (která se obává ztráty části pacientů) a také policejní odbory (které by následkem legalizace a útlumu války proti drogám přišly o velkou část příjmů svého rozpočtu).

Jediným z kandidátů amerických prezidentských voleb v roce 2016, jenž otevřeně vyjádřil podporu celoplošné legalizaci konopí, zůstává demokratický senátor Bernie Sanders. Ten se domnívá, že rostlina by měla být vyjmuta z první kategorie návykových látek, kterou v současné době sdílí s heroinem a LSD.

Zdroj: www.huffingtonpost.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!