Aktuální článek
Nepříčetná policejní kampaň

Nepříčetná policejní kampaň

  • Prvního prosince zahájila moravskoslezská policie novou, podle vlastních slov „preventivní“ kampaň zaměřenou na užívání drog mladistvými, které dala odstrašující název „Bereš? Zemřeš!!“. Světoví i domácí odborníci na závislosti přitom dlouhodobě upozorňují, že zastrašování a nereálné přehánění o účincích některých drog nepředstavuje účinnou formu prevence, a naopak to policii v očích mladých lidí diskredituje.

Na webu policie se dočteme, že na tiskovém brífinku ke spuštění kampaně hovořil ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel o „nutnosti prevence v předmětné oblasti a reálného informování nejen o možných následcích užívání návykových látek“. Proč se tedy policie místo „reálného informování“ uchyluje k fatalisticky koncipované kampani, jejímž cílem je zřejmě vystrašit naše děti k smrti?

Hrůzné, nebo spíše hrozné video

V rámci kampaně začne policie v Moravskoslezském kraji brzy šířit tiskoviny, letáky pro dospívající i pedagogy a plakáty, které se dokonce objeví v ostravských tramvajích. Středobodem celé akce je video s fiktivním „inzerátem“, v němž jakási SMRT „hledá mladé, naivní lidi s nízkým sebevědomím“, aby jim prostřednictvím nelegálních drog mohla zničit život. Kromě toho, že se jedná o značně zjednodušující a zevšeobecňující výklad složité problematiky užívání drog, pokulhává od začátku i logika samotného sdělení – myslí si snad policie, že se děti, které nejsou naivní a mají vysoké sebevědomí, zakázaných látek nikdy nedotknou, případně že drogy takové děti neohrožují?

Další zásadní problém tkví v tom, že na videu vidíme pouze opakující se záběry stříkaček a vpichů, nicméně doprovodný text „zaručím ti možná vzrušující zážitky, euforii, bezstarostnost, ale rozhodně i závislost, špínu, hnus, bolest, samotu, psychické obtíže, infekční nemoci… Připravím tě o blízké i kamarády, o zdraví a zájmy…“ by se mohl – a měl by – vztahovat především na alkohol, o kterém jsme v rámci zahájení této kampaně neslyšeli ani slovo a ve zmiňovaném videu jej také nezahlédneme. Přitom podle opakovaných vyjádření národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a dalších expertů představuje alkohol pro českou mládež ze všech drog jednoznačně největší nebezpečí.

Strašení smrtí aneb děláme z vás pitomce 

Skutečnost, že policejní „odborníci“ na drogovou prevenci zvolili jako hlavní téma nové kampaně všudypřítomnou smrt, ukazuje na zásadní neznalost problematiky – anebo účelné překrucování skutečnosti. Ředitel Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík v loňském roce informoval, že „míra rizikového užívání je u alkoholu a tabáku mnohem vyšší než u nelegálních drog“ a že „na předávkování pervitinem, opiáty či těkavými látkami zemře ročně zhruba 30 až 40 lidí“. Na otravu alkoholem u nás přitom umírá kolem 300 osob ročně, nehledě na desetitisíce lidí, kteří každoročně umírají na silnicích nebo na zdravotní obtíže v důsledku užívání této legální, leč extrémně nebezpečné drogy. Na druhou stranu nikdo soudný nechce problematiku tvrdých drog, u nás zejména pervitinu, bagatelizovat. Je totiž smutnou pravdou, že v celé České republice se během posledních dvanácti let zvýšil počet uživatelů pervitinu z 19 000 na 34 000 a že jedním z nejvíce postižených regionů je právě Moravskoslezský kraj. Ovšem pozor – od roku 2000 u nás poklesl počet uživatelů heroinu z odhadovaných 12–18 000 na zhruba 3 500 v roce 2013, z čehož vyplývá, že celkový počet uživatelů se zase tak moc nezměnil. A co je v tomto případě nejdůležitější – porovnáme-li zhruba
40 000 uživatelů pervitinu a opiátu a 40 úmrtí ročně, zjistíme, že takřka „jistá smrt“ v očích policie znamená ve skutečnosti pravděpodobnost 0,1 procenta. Samozřejmě lidé, kteří jsou těžce závislí na pervitinu a opiátech, umírají předčasně nejen na předávkování, ale i na jiné zdravotní komplikace, toto číslo je ale opět neporovnatelné s tím, kolik obyvatel České republiky umírá na zdravotní komplikace spojené s užíváním legálních zabijáků: alkoholu a tabáku.   

Názory expertů policii nikdy nezajímaly 

Jediné pozitivum na nové kampani představuje skutečnost, že smrt není na videu ani v letácích přímo spojována s konopím – i když ani to by nás u české policie nepřekvapilo. Přesto byla tato akce moravskoslezských policistů okamžitě po zahájení podrobena tvrdé kritice ze strany českých odborníků na drogovou problematiku, kdy například adiktolog MUDr. Pavel Kubů neskrýval na svém facebookovém profilu zklamání: „Tohle totální plýtvání veřejnými prostředky je už k pláči.“ Ani přední český expert a výzkumník v oblasti drog MUDr. Tomáš Zábranský polici nijak nešetřil: „Milionkrát jim můžete na stovkách a tisících konkluzivních studií ukazovat a prokazovat, že takhle pojaté ‚scary‘ (odstrašující – pozn. autora) kampaně v nejlepším případě nefungují a často jsou kontraproduktivní – ti, kdo jim byli vystaveni, mají větší pravděpodobnost problémového užívání drog v budoucnosti než ti, kteří toho byli ušetřeni. Ale to je jedno – jim se to líbí.“ Při té příležitosti neopomněl zmínit jeden starší, podobně amatérsky zpracovaný megalomanský projekt z dílny „prevenčních“ programů české policie – takzvaný protidrogový vlak: „Na žižkovském nádraží hnije šest vagónů podobně pojatého projektu (za padesát miliónů Kč), co si nabubřele říkal ‚revolution train‘ a policisté ho také (z peněz daňových poplatníků) mohutně podporovali, stejně jako jistý exhejtman Rath, který do něj narval tolik daňových peněz, že se mu podařilo rozvrátit do té doby ukázkově fungující systém léčby a prevence ve středních Čechách, na který už peníze jaksi nezbyly.“

Jak dlouho bude ještě policie plýtvat veřejnými penězi a vytvářet prevenční programy, které zcela odporují výzkumům a vědecky podloženým závěrům mnoha studií a které ignorují názory předních odborníků na drogovou problematiku? Prevence a osvěta se zkrátka míjejí účinkem, jsou-li jejich hlavními prostředky zastrašování a záměrné dezinformování mladých lidí, kteří dnes díky internetu mají o drogách zjevně více relevantních informací než většina protidrogových „expertů“ v řadách české policie. 

Zdroje:

Policie.cz
Lidovky.cz
Facebook.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!