Aktuální článek
Konec války proti drogám a zelená jamajská budoucnost

Konec války proti drogám a zelená jamajská budoucnost

  • Úcta k lidským právům a náboženské svobodě spolu se zajištěním přístupu k léčbě pro všechny potřebné – to jsou hlavní témata probíhající reformy drogové politiky na Jamajce. Karibská země se v této oblasti stává světovým průkopníkem.

Dekriminalizací konzumace a držení konopí zastavila vláda zatýkání uživatelů a uznala náboženská práva vyznavačů rastafariánství, pro něž je tato rostlina nedílnou součástí jejich víry. Jamajka se tak stala první zemí, která legalizovala konopí jako součást náboženských obřadů.

Rozum konečně vítězí

Na celosvětové úrovni dospěla válka proti drogám k bodu zlomu: Většina inteligentních lidí si uvědomuje, že černý trh s narkotiky není možné vymýtit pomocí zákazů a trestů. Tam, kde je poptávka, bude vždy i nabídka. Kriminalizace konopí způsobila mnoha lidem po celém světě nezměrné utrpení, a přitom restrikce vedly jedině k masovému rozšíření jeho užívání.

Touha dosáhnout změněného stavu vědomí je součástí lidské přirozenosti a je od počátku civilizace spojena s evolucí lidské společnosti i kultury. Hudba, jazyky, umění, lékařství, duchovno i vazby mezi členy komunity byly odpradávna ovlivňovány schopností pozvednout vědomí na vyšší úroveň.

V budoucnu se ostrov v Karibiku může stát vyhledávanou destinací zdravotních turistů.

Zákazem mnoha technik a prostředků umožňujících dosažení změněného stavu vědomí zasahují vlády i Organizace spojených národů do nejintimnějších oblastí osobní svobody a lidských práv. Pokud jednotlivec svými činy neohrožuje a neomezuje další osoby, měl by mít možnost si svobodně zvolit, v jaké stavu vědomí se chce nacházet. Základní právo člověka na rozvoj osobnosti bylo v nedávné době uznáno mexickým Nejvyšším soudem, který v bezprecedentním rozhodnutí potvrdil, že užívání konopí je základním lidským právem.

Politické selhání jménem válka proti drogám

O katastrofálních následcích této totální války, na níž je postavená kontrola a regulace psychoaktivních látek, není dnes pochyb. Nenapadá mě žádné další politické rozhodnutí, které by způsobilo tolik škod a utrpení. Prohibice uvalená na návykové substance měla za následek vznik rozsáhlého černého trhu řízeného jedinci, jimž jsou základní hodnoty civilizované lidské společnosti naprosto cizí.

Restrikce vedla paradoxně k tomu, že narkotika dostupná na černém trhu jsou dnes koncentrovanější a silnější než dřív. Místo opia obsadil heroin, koku nahradily kokain a crack a tradiční, venku pěstované konopí bylo vytlačeno skunkem s vysokým obsahem THC. Nelegální obchod s drogami se stal obrovským byznysem, jehož vedlejšími produkty jsou nemoci, násilí, korupce a destabilizace některých oblastí nebo celých států. Drogy samy o sobě nejsou problémem, tím je až úporná snaha o jejich kontrolu, respektive zákaz.

Prohibice brání až 80 procentům světové populace v přístupu k prostředkům proti bolesti, jejichž dostupnost patří mezi základní lidská práva. Komplikuje také realizaci laboratorních testů zabývajících se dalšími možnými přínosy konopí a jiných kontrolovaných substancí – preparáty vzešlé z takových výzkumů by přitom mohly zabránit či zmírnit utrpení milionů nemocných.

Špatné zákony

U návykových látek měl být zachován legální status a regulace měla být ponechána v rukou společnosti s cílem maximalizovat pozitivní vlivy a minimalizovat ty negativní. Domnívám se, že rozhodnutí vložit jedno z největších průmyslových odvětví do rukou zločineckých organizací bylo od počátku velmi nešťastné a jeho následky pro lidstvo katastrofální. Namísto toho, aby vlády a odborníci pracovali s nejmodernějšími poznatky vědy a usilovali o nalezení nejbezpečnějšího a ekonomicky nejefektivnějšího způsobu regulace vrozené touhy člověka po poznání, jsou drogy pod kontrolou osob, jejichž jediným cílem je tvorba zisku.

Pokud jednotlivec svými činy neohrožuje a neomezuje další osoby, měl by mít možnost si svobodně zvolit, v jaké stavu vědomí se chce nacházet.

Drogové zákony neberou v potaz nejnovější vědecké objevy. Alkohol a tabák, které patří mezi nejnebezpečnější a pro společnost jako celek nejškodlivější návykové látky, jsou ve většině zemí světa legální. Podle dnes platných zdravotních norem by tomu tak být nemělo.

Základním kamenem protidrogové politiky je dohoda OSN založená spíše na politických zájmech a předsudcích než na vědou podložených faktech. Navzdory obrovskému pokroku, ke kterému za uplynulých 55 let došlo ve všech oblastech lidského poznání, nedoznala smlouva ode dne vzniku žádných změn. Je nejvyšší čas přehodnotit zastaralé postoje a umožnit každé zemi, aby se v oblasti kontroly návykových látek vydala vlastní cestou.

Rastafariánský konopný ráj

Nelze než pochválit jamajskou vládu za odvahu učinit krok za hranice pouhé dekriminalizace a uzákonit nejen držení konopí pro osobní potřebu, ale také jeho pěstování pro léčebné, spirituální a náboženské účely. Nová legislativa uznává právo komunity rastafariánů na praktikování svého náboženství. Zároveň byl položen základ pro vznik a rozvoj obchodu s technickým a léčebným konopím. Nezbývá než doufat, že nový zákonný rámec umožní maximalizovat přínosy legálního konopí pro jednotlivce i společnost jako celek.

Legální, regulovaný trh má četné výhody. Penalizace uživatelů ničí životy nevinných, plní věznice a způsobuje utrpení celým rodinám. Přísně regulovaný trh lépe chrání nezletilé, pomáhá kontrolovat kvalitu nabízených produktů a jejich řádné značení, omezuje reklamu a poskytuje relevantní a důvěryhodné informace.

Peníze ušetřené díky nevymáhání nesmyslných zákonů spolu se zisky ze zdanění mohou být využity k financování vzdělání, zdravotnictví a vědy. Oficiálním uznáním potenciálu léčebného konopí otevřela Jamajka dveře výzkumu a umožnila lékařům předepisovat konopí pacientům trpícím celou řadou chorob.

Všichni se těšíme na spolupráci s kolegy z Jamajky a místními rastafariány, s jejichž pomocí budeme šlechtit specializované odrůdy pro léčbu různých chorob.

V budoucnu se tak ostrov může stát vyhledávanou destinací pro zdravotní turisty, neboť místní kliniky budou legálně nabízet konopí jako prostředek léčby depresí, závislostí, posttraumatické stresové poruchy nebo bolestí a dalších mnoha obtíží. Při správném nastavení pravidel se tento druh turistiky může stát významným zdrojem příjmů státního rozpočtu.

Vzrušující budoucnost

Jamajská vláda je odhodlána podporovat výzkum a také rozvoj vědomostí a znalostí u místních lékařů a dalších odborníků o konopí. Nadace Beckley Foundation se chce na tomto vzrušujícím projektu podílet, aby pomohla objevit nové možnosti využití této rostliny v medicíně.

Již sedmnáct let patřím k nejhlasitějším obhájcům drogové politiky postavené na ochraně zdraví, omezení rizik, snížení nákladů a respektování lidských práv. Jako ředitelka nadace Beckley Foundation se současně snažím nacházet nové cesty k lepšímu využívání konopí a dalších tradičních rostlin a bylin v lékařské praxi. I z toho důvodu je pro mě potěšením provázet Jamajku a její lid na cestě, kterou se rozhodli vydat.

Pokud by se jim podařilo vytěžit ze současného potenciálu maximum, profitovala by z toho nejen jamajská ekonomika a občané. Zlepšilo by se i postavení ostrovního státu na mezinárodní politické scéně. Bylo by skvělé, kdyby se Jamajka kromě prvotřídních sportovců a hudebníků proslavila také vedoucím postavením v oblasti regulace konopí.

V uplynulých letech jsem společně se svými kolegy z nadace měla příležitost osobně se podílet na výzkumných projektech a klinických studiích zabývajících se možným využití konopí v medicíně a prováděných nejvýznamnějšími akademickými institucemi z celého světa. Všichni se těšíme na spolupráci se kolegy z Jamajky a místními rastafariány, s jejichž pomocí budeme šlechtit specializované odrůdy pro léčbu různých chorob. Zaměříme se zejména na ty s vyváženým poměrem THC, CBD a dalších kanabinoidů a terpenů. Cíleným šlechtěním zlepšíme jejich analgetické i jiné léčebné účinky, které pomáhají pacientům trpícím rakovinou nebo třeba závislostí.

Věda snoubící se s tradicí

Naše nadace spolupracuje v současné době s vědci z londýnské University College na studii, která s pomocí technologie zobrazující mozkovou aktivitu srovnává účinky různých odrůd konopí s rozdílnými poměry THC a CBD.

Nová legislativa uznává právo komunity rastafariánů na praktikování svého náboženství.

Těším se také na původní jamajské odrůdy, které jsou dnes k dostání velmi zřídka. Budeme se snažit je studovat a zachovat, čímž podpoříme genetickou různorodost konopí a zachováme nedílnou součást rastafariánského kulturního dědictví.

Nadace Beckley je unikátní tím, že působí jak na poli vědy, tak politiky, což jsou dvě oblasti od sebe bohužel velmi často oddělené. Od roku 2011 se postoj veřejnosti otočil o sto osmdesát stupňů ve prospěch reformy drogové politiky. Uznávané osobnosti a odborníci po celém světě upozorňují na to, že prohibice je neúčinná a že je třeba nahradit ji umírněnějším přístupem. Ten by měl zohlednit moderní poznatky a snažit se minimalizovat rizika na všech úrovních, zároveň ale musí brát ohled na svobodu volby jednotlivce.

S pokračujícím výzkumem terapeutického potenciálu konopí se dá očekávat, že objem legálního trhu v příštích letech výrazně poroste. Žijeme ve vzrušující době, kdy se drogová prohibice hroutí a narůstá obecné povědomí o možnostech využití konopí a jiných doposud zakázaných drog v medicíně.

Doufám, že si evropské země vezmou z jamajského postupu příklad a uznají prozatím alespoň základní lidská práva těch, kdo potřebují konopí pro léčebné účely nebo praktikování svého náboženství.


Amanda Fieldingová
, hraběnka z Wemyssu (Velká Británie), je ředitelkou oxfordské nadace Beckley Foundation, jež zkoumá účinky psychedelických látek na člověka a zároveň se zabývá reformou současných represivních drogových zákonů.

Zdroj: www.huffingtonpost.co.uk

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!