Aktuální článek
Jsme zločinci my?

Jsme zločinci my?

  • Již nějakou dobu se marně pokouším vysvětlit záhadu, proč se nejen naši politici tak usilovně snaží udělat vše pro to, aby se nikdo legální cestou nemohl dostat k marihuaně.

O konzumentech marihuany se zásadně hovoří jako o feťácích, zločineckém podhoubí nebo zločincích. Bez ohledu na to, jestli marihuanu chtějí a užívají kvůli vyvolání vnitřní pohody v poblázněném světě, nebo proto, že trpí nějakou chorobou, na kterou marihuana působí blahodárně a léčivě.

Takto se o nás vyjadřují přesto, že o léčivých účincích marihuany je přesvědčena velká část lékařské obce, a že tyto její účinky jsou potvrzeny i významnými vědeckými kapacitami.

O mnohem problematičtějších látkách se hovoří velmi opatrně a jemně a o jejich zařazení mezi látky zakázané se vůbec neuvažuje. A tak si můžeme v naší televizi poslechnout obhajobní řeči pana senátora Jaroslava Kobery, pokud se jedná o jeho fetování tabáku. Podobně jsme již mnohokrát mohli v našem parlamentu vidět potácející se postavy našich alkoholem zfetovaných zástupců, kteří pak zasvěceně a s přehledem o věci diskutovali, navrhovali a schvalovali zákony této země.

Pamatuji si dobu, kdy jsme s velkou vervou a nepředstavitelným nadšením pohřbívali komunistickou diktaturu a se slzou dojetí v oku jsme naslouchali našim novým, demokratickým, vůdcům o tom, jaká zářná a spravedlivá budoucnost nás čeká. Obzvláště rád bych připomněl tehdy denně citovanou proklamaci o tom, že v demokratické společnosti jsou lidé svobodní, že mohou svobodně vyjadřovat své názory, že se mohou svobodně pohybovat a konat a že tato svoboda má pouze jedno omezení – svoboda člověka končí tam, kde prosazování jeho svobody omezuje svobodu jiného člověka.

Byla to nádherná doba plná vidin zářných zítřků, ke kterým jsme se chtěli skoro všichni dostat.

I já jsem byl mezi těmi, kteří nehleděli na svůj čas, nehleděli na svou rodinu a zahleděni do zářné budoucnosti přesvědčovali ty dosud nepřesvědčené.

Nechci teď rozvádět nějakou úvahu nad tím, co z toho všeho vzešlo. Ale velice rád bych se vrátil k té úžasné myšlence, formulované ve větě: „Svoboda člověka končí tam, kde prosazování jeho svobody již omezuje svobodu člověka jiného“.

Kterého člověka omezuje ten, kdo si vypěstuje na své zahrádce pár rostlin marihuany, aby si pak v klidu mohl vykouřit jointa a udělat si pohodu?

Kterého jiného člověka omezují ti, kteří mají nemocné dítě, nebo jsou sami nemocní, kterým i jejich lékař doporučí užívání marihuany, a proto chtějí tuto bylinu pěstovat či užívat?

Co, kromě toho úžasného pocitu moci nad námi, těm tabákovým a alkoholovým feťákům z naší vlády a parlamentu brání v tom, aby přijali zákony podobné třeba těm, které platí v Izraeli, a které říkají, že pokud je u toho kterého člověka indikována nemoc, kde marihuana působí léčivě, tak tento člověk tuto bylinu v té nejšpičkovější kvalitě dostane od státu zdarma?

A co těmto našim podivným zástupcům brání v tom, aby šli ještě dál? Proč nemůžou – stejně jako u alkoholu a tabáku – říct, že pokud konzument marihuany neomezuje svobodu jiných lidí, pak nejedná protiprávně?

Před bezmála osmdesáti lety se v Německu dostali k moci nacisté, kteří sami sebe povýšili na nadlidi, a za jejichž režimu správné bylo jen to, co jejich ideologičtí vůdci za správné prohlásili. Kdo byl jiný, nebo měl jiný názor, skončil v koncentráku, nebo v plynové komoře. Aby to mělo ten správný punc vědeckosti a legálnosti, tak „ti správní vědci“ vypracovali „tu správnou“ teorii a „ti správní“ poslanci Reichstagu ji s nadšením odhlasovali. Pak nastoupilo Gestapo a toto vše uvedlo v praxi.

Před třiašedesáti lety se v této zemi dostali k moci komunisté, kteří sebe povýšili na nadlidi a za jejichž režimu správné bylo jen to, co jejich ideologičtí vůdci za správné prohlásili. Kdo byl jiný, nebo měl jiný názor, skončil v koncentráku, nebo na šibenici. Aby to mělo ten správný punc vědeckosti a legálnosti, tak „ti správní vědci“ vypracovali „tu správnou“ teorii a „ti správní“ poslanci Národního shromáždění ji s nadšením odhlasovali. Pak nastoupila STB a toto vše uvedla v praxi.

V čem je to jiné dnes? Naši poslanci si také vybírají pouze názory „těch správných“. Na tomto základě pak přijímají „ty správné zákony“. A na základě těchto „správných zákonů“ pak vyrážejí do terénu ti správní vlčáci, aby bez ohledu na zdravý rozum a závěry vědeckých výzkumů mohli přepadnout, spoutat a do vězení odtáhnout někoho, kdo si na zahrádce vypěstuje léčivou bylinu a tu užívá pro svou potěchu nebo z ní vyrábí léčivá mýdla, masti či tinktury. Nebo je dokonce takové prase – jako například já – že je používá k léčení svého nemocného dítěte.

Zdá se vám moje srovnání dnešního dění tady u nás s nacismem a komunismem přitažené za vlasy? Ano. Máte pravdu. Je to přitažené za vlasy. Nás do koncentráku ani do plynu nikdo nežene. Zatím.

P.S.

Jen aby bylo jasno – stejně, jak nesouhlasím s prodejem alkoholu a cigaret nedospělým, tak nesouhlasím ani s tím, aby se nedospělí dostávali k marihuaně, pokud ji nepotřebují ke své léčbě.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!