Aktuální článek
Tipy a triky: Feminizace

Tipy a triky: Feminizace

Profilový obrázek
  • Feminizovaná semena se začala objevovat na přelomu tisíciletí a pozvolna ovládla trh. Mnohé semenné banky už ani neprodávají obyčejné osivo. Feminizace ale není žádným magickým rituálem. Jedná se o sadu postupů, které si může osvojit každý zapálenější amatér.

Sexualita konopí

Konopí patří k rostlinám, které jsou typicky dvoudomé. Mohou ale za určitých situací tvořit hermafroditní jedince. To se děje zejména ve chvíli, kdy rostlina zažívá krušné časy a rozmnožení je nejisté. V takový okamžik vyraší i nějaké květy opačného pohlaví. Podobně jako mnoho druhů obojživelníků obětuje jedinec genetickou variabilitu potomstva za účelem stvoření alespoň nějakého pokračování svého rodu. Semena vzniklá tímto způsobem mohou obsahovat pouze kombinace chromozomů svých rodičů. Samčí rostlina (chromozomy XY) tak může dát vzniknout potomkům obou pohlaví, zatímco ze samice (chromozomy XX) vzniknou jen samice.

Toliko alespoň teorie. Realita je mírně odlišná a i čistě samičí semena obsahují malé procento samců. Jak malé toto procento je, závisí do určité míry na použité metodě feminizace. Konopí tvoří ve volné přírodě často podobnou monokulturu jako kopřivy. Některé kopřivové ostrůvky mohou být klony jediné rostliny, která zůstala jako solitér a sama se oplodnila. Protože ale stačí malé množství pylu zvenčí, aby znovu vznikla normální semena, nejsou tyto ostrůvky stabilní. Díky skutečně velkému doletu konopného pylu, který činí až desítky kilometrů, do nich průběžně proudí nový genetický materiál.

Řadový pěstitel jednoduše nemá důvod kupovat obyčejná semena a pak bojovat se samci, když může mít rovnou samé ženy.

Sinsemilla

Sinsemilla je technika pěstování konopí, při níž se nenechávají dozrát žádní samci, kteří by vypustili pyl, takže nevzniknou ani žádná semena. Pojem pochází ze španělštiny a znamená nepřekvapivě „bez semen“. Samičí rostlina, která není opylena, vytvoří větší celkovou hmotu květů, protože neplýtvá energií na tvorbu semen. To se logicky hodí každému, kdo pěstuje konopí kvůli květu. Ať už se jedná o izraelskou vládu pěstující konopí pro těžce nemocné, nebo nativní Američany, kteří se nyní mohou oficiálně rekreovat a také nabízet rekreaci bílým osadníkům, efektivní sklizeň zajímá každého. Nezanedbatelnou výhodou je také uživatelský komfort. Vybírat z každé paličky semena je otravné, ale nelze se tomu vyhnout, protože konopná semena se při vystavení vysoké teplotě chovají podobně jako popcorn. Explodují. Pěstování konopí metodou sinsemilla tak nabízí nejen větší masu květů na stejné ploše, ale navíc šetří čas uživatelům. V současnosti se psychoaktivní konopí pěstuje se semeny téměř výhradně pro šlechtitelské a výzkumné účely, případně omylem, když nepozorný pěstitel na nějakého toho samce zapomene.

Bez samců 

Existuje přinejmenším jedna skutečně rozsáhlá rodina konopných odrůd, v jejímž rámci se samci téměř nevyskytují a prakticky všechny rostliny jsou hermafroditní. Touto rodinou jsou thajské tropické sativy. To je důvodem, proč právě thajské rostliny se jen minimálně pěstují v čisté formě. Mnohem častěji se můžeme setkat s dlouhodobě stabilizovanými kříženci. Od druhé poloviny minulého století vrtalo mnoha šlechtitelům hlavou, jak vytvářet efektivně semena, která by v dospělosti nevykazovala hermafroditní tendence a přitom by z nich nikdy nevyrostli samci. Pěstitelé by si tak ušetřili práci s jejich likvidací a zároveň by mohli lépe plánovat výsadbu, protože by jim s vytrhanými samci nevznikaly nevyužité mezery. Navíc likvidaci samců není jednoduché provést dokonale, zejména pokud jsou rostliny ukryty někde v lese a pěstitel je nemůže navštěvovat příliš často, takže stejně sem tam nějaký pyl uletí.


Dutch Passion na to kápli

Dutch Passion se stali první semennou bankou, která dokázala uvést na trh semena s dostatečně nízkým procentem samců a hermafroditů, aby skutečně mohla nést přízvisko „feminizovaná“. Původně experimentovali s rostlinnými hormony schopnými indukovat změnu pohlavního fenotypu, tedy vnějšího projevu rostliny, ty se ale ukázaly méně spolehlivé a jejich použití komplikovanější než u nehormonálních metod. Nehormonální metody feminizace zahrnují mnoho různých stresorů vedoucích k projevům hermafroditismu. Sem se řadí kolísání obsahu kyslíku a oxidu uhličitého v ovzduší, nevhodný zavlažovací režim, kolísavé pH substrátu, nepravidelná délka osvitu a další. Konkrétní kombinaci faktorů nám ani komukoli jinému samozřejmě Dutch Passion neprozradí, přesto v současnosti prakticky každá semenná banka má svoje feminizovaná semena, která nejsou o nic méně kvalitní.

Udělej si sám

K dispozici máme v zásadě čtyři hlavní možnosti jak indukovat samčí květy na samičí rostlině.

Těmi jsou vnější dodání hormonů, cílené stresování rostlin fyzikálními podmínkami, aplikace koloidního stříbra a přezrání rostlin. Žádná seedbanka se s vámi o svůj přesný postup nepodělí. Pokud chcete tvořit vlastní, experimentujte. Hormony se zde myslí zejména giberelová kyselina, chemicky C19H22O6. Ta při správném dávkování vyvolá tvorbu pylových váčků u většiny samičích rostlin. Správné dávkování zde znamená použití giberelinu v koncentraci 100 miligramů na litr vody a každodenní postřik po dobu jednoho týdne od začátku květové fáze. Několik dní poté se začnou objevovat první samčí květy.

Z fyzikálních metod se pravděpodobně nejlépe aplikuje proměnlivá fotoperioda. Mezi veřejností, tedy na internetových fórech, nepanuje shoda v přesném provedení. Dvě pravděpodobně nejnadějnější konfigurace jsou střídání květové a růstové fáze, případně vkládání růstového dne. Týden je přibližně doba, za kterou konopí reaguje na změnu světelného režimu. V prvním případě tedy rostlinu mateme tím, že se podmínky každým týdnem převracejí, v druhém se „jen“ do každého týdne květu vloží jeden den, který narušuje jinak pravidelný režim.
K používání koloidního stříbra se oficiálně žádná semenná banka nepřiznává, ale podle zapálených amatérů jde o další z možných způsobů tvorby pylu na samičích rostlinách. Doporučuje se používat koloidní stříbro v koncentraci alespoň 30 ppm (částí z milionu), případně si vyrobit vlastní, s pomocí devítivoltové baterie, destilované vody a dvou kousků stříbra. Detailní návod by tu zbytečně zabíral místo, ale internetové vyhledávače v případě zájmu dobře poslouží. Roztok se následně přidává do zálivky a postřikují se s ním rostliny. U zálivky je potřeba dát si pozor na to, že destilovaná voda na vzduchu mění svoje fyzikální vlastnosti a je třeba nechat ji řádně několik hodin odstát.

Poslední možnost, tedy přezrání rostlin, se v praxi nepoužívá. Sice celkem spolehlivě vyprodukuje samičí pyl, ale má jiné nedostatky. Zaprvé u jednotlivých odrůd je celkem široká variabilita v tom, jak dlouhé přezrání snesou, než začnou produkovat samčí květy. Některé rostliny produkují pyl týden po optimálním čase pro sklizeň, některé až za měsíc, kdy rostlina prakticky umírá. Druhý problém je velice malý objem pylu. Přezrálá rostlina typicky vytvoří jen několik málo pylových váčků, takže v průmyslovém měřítku se nejedná o použitelný postup. Jakmile máte samičí pyl, postupujete stejně jako s pylem ze samce (viz „Tipy a triky“ v Legalizaci č. 32). 

Testování potomstva je důležité pro každého šlechtitele.

Testování potomstva

Testování potomstva je důležité pro každého šlechtitele. Tím, že si zkusíte vypěstovat vlastní novou várku semen, můžete odhalit skryté vady, které nebyly vzhledem k recesivnosti genů patrné na rodičích. Při pokusech o tvorbu feminizovaných semen je testování potomstva snad ještě důležitější. Opylená matka mohla být skrytě hermafroditní, a pokud jsou semena z ní rovnou zamíchána do celé várky, znehodnotí ji. Hermafroditismus je největším problémem feminizovaných rostlin a jen velice pečlivým přístupem lze tento problém (skoro) eliminovat. Toto testování je vhodné provádět za alespoň mírně stresujících podmínek, protože teprve ty ukážou skutečné sklony potomstva k hermafroditismu.

Svět žen

V současnosti takřka polovina semenných bank nabízí jen feminizovaná semena. To částečně chrání jejich genofond, protože vyrábět feminizovaná semena z feminizovaných rostlin se bez řádného testování nikomu nevyplatilo, ale hlavně téměř zanikl trh s regulérními semeny. V minulosti jsme dělali rozhovory s desítkami semenných bank a takřka všichni se shodli, že feminizovaná  semena tvoří 90 a více procent jejich prodejů. Řadový pěstitel jednoduše nemá důvod kupovat obyčejná semena a pak bojovat se samci, když může mít rovnou samé ženy. Svět patří feminizovaným semenům. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!