Aktuální článek
Pět nejnovějších objevů, které změní váš pohled na konopí

Pět nejnovějších objevů, které změní váš pohled na konopí

  • Výzkumy z poslední dobu opakovaně ukazují, že konopí by mohlo sloužit k léčbě mnohem širšího spektra chorob, než jsme se doposud domnívali.

Dohady a tvrzení o tom, že se vědcům doposud nepodařilo dostatečně prokázat léčebné účinky konopí, se nezakládají na pravdě. Zadání příslušných klíčových slov do internetového vyhledávače americké Národní lékařské knihovny vám najde více než 23 000 odborných článků, výzkumů a studií a v podstatě denně jsou zveřejňovány další a další výsledky, jež podkopávají nepodložené domněnky mnoha národních vlád i mezinárodních organizací o tom, že je konopí nebezpečné a nemá žádný medicínský potenciál. Přinášíme vám pět nejnovějších zásadních objevů, které jsou toho důkazem a jistě získají pozornost odborné i laické veřejnosti.

1. Pacienti po úrazech mozku profitují z užívání konopí

Podle mezinárodního týmu odborníků zlepšují kanabinoidy výsledky terapie pacientů hospitalizovaných s nitrolebečním krvácením. Vědci z Argentiny, Itálie, Nizozemska a Spojených států amerických vyhodnocovali demografické trendy spolu léčebnými postupy a pokroky ve skupině 725 nemocných, kteří utrpěli spontánní krvácení do mozku.

Konopí samo o sobě nezpůsobuje žádná duševní onemocnění. Spíše se dá říci, že lidé se sklonem k psychózám mají větší tendenci nadužívat konopí od raného věku.

V závěrečné zprávě se píše, že pacienti užívající před hospitalizací konopí trpěli menším počtem projevů poranění a byli jejími následky méně fyzicky i duševně postiženi než osoby se stejnou diagnózou, u kterých byly testy na přítomnost kanabinoidů negativní. Aby byly výsledky objektivní, byl brán ohled i na věk pacientů a další proměnné faktory.

Nejedná se zdaleka o první studii, která potvrdila schopnost konopí chránit lidskou nervovou soustavu. Výzkum mezi pacienty po úrazech mozku realizovaný v roce 2014 odborníky z Kalifornské univerzity v Los Angeles dokázal, že při srovnatelně závažném poranění byla výrazně nižší úmrtnost u těch hospitalizovaných, kteří měli při vstupním vyšetření pozitivní test na kanabinoidy. Další studie pak naznačují, že konopí může upravovat a zpomalovat průběh neurodegenerativních onemocnění mozku, mezi něž počítáme Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu, roztroušenou sklerózu nebo Lou Gehrigovu chorobu.

2. Konopí nemá negativní dopad na duševní zdraví

Boj s nebetyčnou hloupostí konopné prohibice přivádí k šílenství mnoho z nás, kouření ale naštěstí podobné účinky nemá. Tvrdí to alespoň článek publikovaný v únorovém čísle magazínu Current Psychiatry Reports , který si vzal na paškál hluboce zakořeněný mýtus, že kouření konopí vede k rozvoji psychóz.
Pod výzkumem je podepsána dvojice vědců z Univerzity ve Wyomingu a Univerzity Columbia v New Yorku. Oba autoři analyzovali výsledky několika na sobě nezávislých studií, jež měly za úkol určit, zda je konopí příčinou vzniku a rozvoje psychických poruch nebo pouze jeho průvodním jevem. V závěru se uvádí: „Předložené důkazy naznačují, že konopí samo o sobě nezpůsobuje žádná duševní onemocnění. Spíše se dá říci, že lidé se sklonem k psychózám mají větší tendenci nadužívat konopí od raného věku.“

Některé dřívější výzkumy se snažily potvrdit podezření, že existuje přímé spojení mezi zvyšováním spotřeby konopí a narůstajícím počtem schizofreniků, jiné ale na druhé straně naznačily možné antipsychotické účinky některých složek konopí, především pak kanabidiolu (CBD).

3. Extrakt s vysokým obsahem CBD je při léčbě epilepsie lepší než konvenční preparáty

Podávání konopného výtažku s vysokým obsahem CBD u dětských pacientů výrazně snižuje četnost i sílu epileptických záchvatů. Tvrzení podložené daty získanými při prvních klinických výzkumech bylo zveřejněno v nejnovějším vydání magazínu Seizure.

Zdá se, že kanabinoidy mají jedinečnou schopnost hubit nádorové buňky, aniž by současně poškozovaly zdravé tkáně, které naopak chrání před dalším postupem nemoci.

Izraelští vědci retrospektivně vyhodnotili účinky extraktů s CBD na 74 dětských pacientech trpících epilepsií. Účastníky výzkumu se stali především nemocní imunní vůči konvenčním preparátům, kteří byli přípravky s CBD léčeni po dobu nejméně třech měsíců. Zdrojem konopných extraktů pro tuto studii byla izraelská společnost vlastnící licenci pro pěstování léčebného konopí. Poměr CBD a THC byl pro účely výzkumu stanoven na 20 : 1.

V závěrečné zprávě se uvádí: „Léčba za pomoci CBD měla jednoznačně pozitivní dopad na počet i intenzitu záchvatů. U naprosté většiny dětí, konkrétně šlo o 89 procent účastníků výzkumu, došlo k poklesu četnosti záchvatů. Zaznamenali jsme také zlepšení chování, pozornosti, kvality spánku, schopnosti se vyjadřovat a motorických dovedností.“ Tyto výsledky potvrzují závěry dřívějších studií.

Americký federální Úřad pro potraviny a léčiva proto v roce 2013 udělil preparátům s obsahem CBD výjimku a povolil jejich užívání ve státem zaštiťovaných a financovaných výzkumech dětské epilepsie. Všechny studie byly shrnuty a revidovány v prosincovém článku v magazínu Lancet Neurology s jasným závěrem – účastníci výzkumů zaznamenali snížení počtu záchvatů v průměru o téměř 40 procent.

 4. Konopí si získává přízeň starších generací

Stále více Američanů ve vyšším věku vyhledává léčebné konopí. Autoři výzkumu publikovaného v aktuálním čísle periodika Drug and Alcohol Dependence si povšimli, že průměrný věk uživatelů registrovaných ve státem zřízených léčebných programech neustále stoupá: „Průměrný věk se u dospělých pacientů pohybuje mezi 40 a 50 lety. V některých státech jsou padesátníci největší skupinou příjemců legální konopné léčby.“

Studie naznačují, že konopí může upravovat a zpomalovat průběh neurodegenerativních onemocnění mozku, mezi něž počítáme Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu.

Například na Aljašce je více než polovina pacientů starších 50 let, v Nevadě je 58 procent z nich ve věkové skupině 45 let a více, ve Vermontu je téměř polovině registrovaných uživatelů více než 55 let a v Oregonu dosáhlo padesátky 44 procent z nich. Na opačném konci spektra se pak pohybují nezletilí, kterých je v léčebných programech registrováno méně než jedno procento.

Tato zjištění vyvracejí tvrzení odpůrců léčby konopím, podle nichž je naprostá většina „pacientů“ pouze rekreačními uživateli ve věku mezi 20 a 30 lety, kteří zneužívají systém, aby si mohli užívat, nikoli se léčit. 

5. Syntetické THC zabíjí buňky leukémie

Podávání synteticky izolovaného THC, takzvaného dronabinolu, jehož užívání bylo posvěceno i americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA), vede k odumírání buněk zasažených leukémií a nabízí tak pacientům účinnou a netoxickou formu terapie. K tomuto závěru dospěli autoři studie publikované v internetovém magazínu BMC Cancer.

Němečtí vědci se podrobně zabývali vlivem dronabinolu na leukémií zasažené buňky a zjistili, že syntetické THC vykazuje pozoruhodnou účinnost při zamezování množení těchto buněk a jejich likvidaci. Funguje přitom na širokou škálu forem onemocnění. Tento objev by mohl být základním kamenem podrobnějšího výzkumného projektu spojeného s nutnými klinickými studiemi, jež by se možností užívání rostlinných i syntetických kanabinoidů k léčbě leukémie zabývaly více do hloubky. Preklinická data, která byla sbírána nejméně po dobu posledních čtyř desetiletí, naznačují schopnost různých kanabinoidů zpomalit nebo úplně zastavit rakovinná bujení. V současné době nemáme bohužel k dispozici žádné relevantní klinické studie k potvrzení tohoto předpokladu, pouze anekdotická svědectví a několik kazuistik.

Tato zjištění vyvracejí tvrzení odpůrců léčby konopím, podle nichž je naprostá většina „pacientů“ pouze rekreačními uživateli ve věku mezi 20 a 30 lety.

Například periodikum Case Reports in Oncology seznámilo v roce 2013 čtenáře s případem agresivní formy akutní lymfoblastické leukémie u čtrnáctiletého pacienta, u něhož došlo k výraznému zlepšení po nasazení konopného extraktu (pacient ale bohužel stejně po několika měsících zemřel). Populační studie pak ukazují na nepřímou úměru mezi spotřebou konopí a sníženou četností výskytu nejrůznějších druhů rakovinných bujení včetně nádorů plic, mozku, hrdla a močových cest.

Americký Národní institut pro výzkum rakoviny v roce 2011 na svých webových stránkách cancer.gov veřejně připustil, že mají kanabinoidy protirakovinné účinky. V prohlášení doslova stálo: „Zdá se, že kanabinoidy mají jedinečnou schopnost hubit nádorové buňky, aniž by současně poškozovaly zdravé tkáně, které naopak chrání před dalším postupem nemoci. V onkologické praxi se proto poskytovatelům zdravotní péče povoluje doporučovat léčebné konopí nejen jako prostředek k omezení vedlejších projevů nemoci i léčby, ale také jako lék potlačující zhoubné bujení.“ Tento článek byl bohužel ze stránek organizace po několika dnech odstraněn.

Zdroj: www.alternet.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!