Aktuální článek
Zločin proti přírodě

Zločin proti přírodě

  • Nejsem si vůbec jistý, jestli příroda loni upadla do dostatečně hlubokého zimního spánku, abych teď mohl napsat, že se odpočatá konečně probudila do bujarého veselí životního optimismu, tradičně doprovázeného bzukotem všudypřítomného hmyzu, exhibicí květů roztodivných tvarů a barev a zvýšenou aktivitou všech živočichů, kteří touží, a to nejen po zachování svého druhu.

I tak mohu s klidným svědomím konstatovat, že březnem nám oficiálně začíná jaro, a to si zaslouží nejen malou oslavu, ale i zvýšenou pozornost. Je to právě příroda, ta nevinná kyprá kráska a matka všeho živého, která se teď oprávněně dožaduje našeho zájmu. Pookřátá a roztoužená nám odkrývá svá opomíjená zákoutí a nepřeje si nic víc než naplnit svůj záměr, kterým je hojně plodit a rozdávat. Proto bychom teď neměli nečinně stát stranou a ignorovat její vřelé výzvy k hrátkám, ba naopak s veškerou silou se musíme pustit do práce, abychom se na podzim mohli těšit z bohaté sklizně.

Zkušení pěstitelé jistě už tuší, o čem je řeč, nováčkům, kteří svodům přírody propadli teprve nedávno, doporučuji jeden z našich již publikovaných návodů, kterak si tu divočinu pořádně užít. Ve stručnosti mohu zmínit, že pro úspěšný akt je zapotřebí nejen trochu toho klidu a soukromí, ale především kvalitního osiva, které ve spojení s ideálním načasováním, teplotou a vlhkostí úrodného lůna zavdává k naplnění skutkové podstaty veškeré existence – zázraku zrození.

Dar života je unikum, které je potřeba chránit a pečovat o něj. Je nepřijatelné, aby kvůli nabubřelé důležitosti a falešné víře člověka, že snad vládne nad vším živým, panovala představa, že vybraní jedinci mohou rozhodovat o tom, co má nárok na život a co ne, potažmo co smí a nesmí v přírodě růst, kvést a dávat plody.

Nechápu, kteří pomatenci přišli na nápad, že některé rostliny zakážou ostatním pěstovat, o to víc pak nechápu omezence, kteří takovému názoru věří, podporují ho a dále šíří. Každý, kdo s podporou sebechytřejší nebo sebehloupější právní úpravy, jež si svým výkladem hraje na pravdu boží a zakazuje život jiných organismů, každý, kdo takovou myšlenku hájí a propaguje, páchá dle mého zločin nejvyšší, a tím je zločin proti přírodě. A mě těší jistota, že ať už si takový tupec stojí na společenském žebříčku kdekoli, při posledním soudu bude jistě shledán v plném rozsahu vinným a potrestán, jak zaslouží.

A my, kterým okolnosti a souhra náhod nadělila nejen život, ale i morálku a zdravý rozum, můžeme s nadcházejícím jarem bez obav opět zasadit a pěstovat vše, co nás napadne, protože není v silách několika málo blbců zakázat ostatním na planetě, aby využívali hojnost darů naší matky přírody.

Ničeho se nebojte a vesele pěstujte.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!