Aktuální článek
Jak zvyšovat a snižovat toleranci organismu ke konopí

Jak zvyšovat a snižovat toleranci organismu ke konopí

  • Týmu amerických neurologů se v nejnovějším výzkumu podařilo popsat mechanismy způsobující zvyšování tolerance organismu ke konopí.

Nedávno zveřejněné výsledky studie týmu profesora Deepaka Cyrila D’Souzy, vedoucího programu na výzkum schizofrenie na Lékařské fakultě Yaleovy univerzity a odborníka na léčbu konopím, ukázaly, že mozek se po přerušení užívání vrací do normálního stavu poměrně rychle.

Jak dlouho se „vyplavují“ kanabinoidy?

Vědci zjišťovali, co ovlivňuje míru tolerance organismu ke kanabinoidům a jak dlouho tělu trvá, než se úplně obnoví původní fyzický stav lidského těla. Na výzkumu se podílela celá řada prestižních vědeckých institucí, jako je Výzkumná skupina pro schizofrenii a neurofarmakologii Ministerstva zdravotnictví státu Connecticut, Lékařská fakulta Yaleovy univerzity nebo Langonovo zdravotní centrum při Newyorské univerzitě.

Uživatelé konzumující konopí denně a dlouhodobě mají ve většině oblastí mozku snížené množství receptorů CB1R, ovšem jejich množství se začíná výrazně zvyšovat již dva dny po ukončení konzumace.

Je známo, že dávku kanabinoidů je pro dosažení stejného účinku nutné časem zvyšovat. Na rozdíl například od opiátů se ale konopím prakticky nelze smrtelně předávkovat – toxickým se stává teprve po konzumaci několika kilogramů čisté aktivní látky najednou.

Někteří pravidelní kuřáci konopí mohou cítit potřebu užívat postupně větší množství látky, neznamená to ale, že nutně ztrácí nad konzumací kontrolu – jejich stavy jsou většinou stále stejné. Existují však i lidé, jež kouří dlouhodobě stejnou dávku konopí každý den a pociťují stále srovnatelně silné psychoaktivní účinky.

Pozitronová tomografie

Nového výzkumu se zúčastnili muži ve věků 18 až 35 let, kteří byli vyhodnoceni jako osoby závislé na konopí. Za pomoci pozitronové emisní tomografie (PET) pozorovali lékaři kanabinoidové receptory CB1, které jsou v mozku aktivovány pomocí THC a jsou tak zodpovědné za psychoaktivní účinky konopí. Díky moderní diagnostické technologii dokázali vědci receptory CB1 přesně lokalizovat a změřit, v jaké hustotě byly přítomny v jednotlivých částech mozku.

A co experiment odhalil? „U uživatelů, jež konzumují konopí denně a dlouhodobě, dochází ve většině oblastí mozku ke snížení dostupnosti receptorů CB1R. Jejich množství se nicméně začne výrazně zvyšovat již dva dny po ukončení konzumace a po přibližně čtyřech týdnech je srovnatelné s původním stavem.“

Uživatel má tak v podstatě v mozku méně receptorů CB1, přerušení užívání konopí ale vede už po dvou dnech k jejich obnovování a do čtyř týdnů se fyzický stav jedince vrací téměř k normálu.

Nedostatkem studie byla absence účastnic ženského pohlaví a celkově malý počet účastníků. Do budoucna by vědci výzkumnou skupinu rádi rozšířili i o zástupkyně něžného pohlaví a zaměřili se také na možné změny rozumových schopností účastníků v průběhu abstinence.

Je známo, že dávku kanabinoidů je pro dosažení stejného účinku nutné časem zvyšovat, ačkoli konopím se nelze smrtelně předávkovat.

Počet receptorů CB1 v mozku byl u kuřáků konopí zhruba o 20 procent nižší než u kontrolního vzorku. Zajímavé bylo pro vědce zjištění, že množství konzumované látky před přerušením užívání nemělo na pokles množství receptorů žádný přímý vliv. Nezávisle na tom, kolik jednotliví dobrovolníci před započetím pokusu denně vykouřili, začalo k významnému obnovení receptorů CB1 docházet již po dvou dnech. Po čtyřtýdenní abstinenci nebyl mezi výsledky obou sledovaných skupin žádný významný statistický rozdíl. 

Dopady na léčbu

Studie profesora D’Souzy přináší důležité nové informace také nemocným léčícím se konopím, kteří rostlinu užívají pro její dlouhodobé neurologické, nikoli krátkodobé psychoaktivní účinky. Lidé, kteří pomocí konopí bojují například s posttraumatickou stresovou poruchou nebo úzkostí, musejí mít na paměti, že už týdenní pauza v užívání vede k významnému snížení tolerance organismu ke kanabinoidům, čemuž je třeba přizpůsobit velikost prvních dávek po delší přestávce.

Proběhla vám hlavou myšlenka na očistnou abstinenci? Přerušení užívání na dva nebo tři měsíce určitě nemůže škodit a pomůže vám pročistit si hlavu, jak se ale ukazuje, vašim receptorům v mozku ale na regeneraci stačí i výrazně kratší doba.

Zdroj: www.hightimes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!