Aktuální článek
Pozvánka na přednášku pořádanou spolkem Legalizace.cz: Od liberální drogové politiky k legalizaci

Pozvánka na přednášku pořádanou spolkem Legalizace.cz: Od liberální drogové politiky k legalizaci

  • Legalizace.cz má tu čest představit v Praze tři experty a aktivisty, kteří se podělí o své zkušenosti a úspěchy v otázce regulace léčebného konopí a užití psychedelik jako součást základních lidských práv.

Válka proti drogám je oficiálně v procesu od roku 1971, neoficiálně mnohem déle. Hodně bylo řečeno a mnoho bylo vykonáno, přesto počet lidí užívajících drogy neustále roste. Globálně se v oblasti drogové politiky setkáváme s úspěchy i neúspěchy, které provázejí cestu  za vhodnější regulací. Ve srovnání s ostatními zeměmi světa zaujímá Česká republika celkem moderní postoj k liberální drogové politice, o kterém svědčí mj. i legalizace léčebného konopí v roce 2013. Měl to být velký krok kupředu – ačkoliv jeho realizace nyní prokazuje rapidně méně progresivní změnu, než se doufalo.

V současné době se chystají dvě stěžejní jednání o nové strategii drogové politiky pod hlavičkou Organizace Spojených Národů ve Vídni (CND) a v New Yorku (UNGASS). Pro českou vládu je to velká příležitost, aby vyvinula nátlak proti Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961 a umožnila tak implementaci legalizace, která se dle dostupných informací jeví jako funkční.

S nahlédnutím na široký potenciál lékařského využití psychedelik a zavádění progresivních zákonů o konopí, ruku v ruce se zahájením domácí produkce byliny, má Česká republika šanci stát v popředí světového pokroku směrem k liberální drogové politice a být světu a Evropě příkladem v oblasti politiky veřejného zdraví a práv v oblasti drog a jejich užívání.

Zasedání CND (Komise OSN pro omamné látky) a aktivistů z celého světa pro reformní a liberální drogovou politiku bude zajímavou debatou nad revizí smluv, které jsou členské státy povinny dodržovat. Zároveň se jedná o vhodnou příležitost přizvat některé aktivisty, aby se podělili o své zkušenosti a úhel pohledu o účinnosti liberální drogové politiky, kterou Česká republika již přijala, ale z dekriminalizačního modelu nebylo zatím přistoupenou k dalšímu kroku – legalizaci.

Datum: 20. 3. 2016

Čas: 15:00–18:00

Místo: Opposite Club, Ječná 12, Praha 2

Vstupné: 91 Kč

S CZ překladem: 151 Kč

Sledujte i událost na Facebooku.

Program:

1. Michael Krawitz o cestě  za legalizací konopí k léčbě
2. Natalie Ginsberg o problémech spojených s drogovou politikou, jež znemožňuje vědecký výzkum psychedelických látek
3. Lennice Werth o pozadí drogové prohibice a možné síle hlasu občanů požadujících změnu

Michael Krawitz

Invalidní americký veterán Michael Krawitz sloužil v armádě od roku 1981 do roku 1986, kdy byl zraněn při nehodě v Guamu. Je propagátorem legalizace konopí od střední školy a v roce 1998 se jako aktivista zúčastnil summitu OSN o drogách. Od roku 1999 působí jako světově uznávaný aktivista a reformátor v oblasti mezinárodní drogové politiky a je zakladatelem americké organizace Veteráni bojující za přístup k léčebnému konopí a jedním ze spoluzakladatelů Mezinárodní koalice konopných pacientů (IMCPC), která vznikla v Praze v roce 2015.

www.veteransformedicalmarijuana.org

Lennice Werth

Lennice byla za svou občanskou aktivitu oceněna proreformní organizací Drug Policy Foundation cenou Roberta Randella (1997), je zakladatelkou Virginians Against the Drug Violence, které je dobrovolným sdružením osob, jež se podílejí na aktivitách zaměřených na měnící se drogovou politiku v americkém státě Virginia. Organizace bojuje proti uvězňování a dalším dehumanizujícím metodám zacházení s uživateli drog a snaží se dosáhnout změny přístupu společnosti k drogám. Od roku 1991 Lennice lobbovala za dekriminalizaci pachatelů menších trestných činů souvisejících s drogami a její práce vedla k vývoji několika alternativ a schůdnějších řešení, kdy se z Virginie stal lídr v této oblasti ve Spojených státech.

www.drugsense.org

Natalie Ginsberg

Natalie má titul v oboru sociální práce na Columbijské Univerzitě, který získala v roce 2014. Několik let pracovala ve významné organizaci bojující za ukončení války proti drogám Drug Policy Alliance, kde se mimo jiné podílela na legalizaci konopí k léčbě ve svém domovském státě New York, a pracovala též na ukončení newyorkského rasistického zatýkání za držení i malého množství rostliny. Natalie také pracovala jako soudem nařízený terapeut pro jednotlivce zadržené kvůli prostituci a trestným činům souvisejícím s drogami a jako poradce na střední veřejné škole. Nataliina klinická práce s lidmi, kteří zažili trauma, urychlil její zájem o asistované psychedelické terapie. Věří, že tyto metody mohou zmírnit širokou škálu duševních i tělesných onemocnění díky tomu, že řeší příčinu obtíží jednotlivců spíše než jejich příznaky. Díky své práci v MAPS (Multidisciplinární asociace psychedelických studií) se Natalie zasazuje o objektivní výzkum, který by napomohl ukončení války proti drogám a aktuálního paradigmatu duševního zdraví.

www.maps.org

Partnerem akce je mezinárodní veletrh konopí a léčivých bylin Cannafest.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!