Aktuální článek
Konopí může tlumit migrénu

Konopí může tlumit migrénu

  • Otázkou, jak souvisí užívání konopí s výskytem a frekvencí migrény, se zabýval nejnovější výzkum odborníků ze Skaggsovy lékařské fakulty Coloradské univerzity.

Nadějné výsledky takřka pětiletého pozorování 121 pacientů trpících diagnostikovanou migrénou byly zveřejněny v lednovém vydání odborného časopisu Pharmacotherapy, kde se mimo jiné dočteme: „Doposud neproběhly žádné klinické výzkumy, které by se zabývaly účinky konopí na pacienty s migrénami, nicméně prokázané působení kanabinoidů na hladinu serotoninu v centrální nervové soustavě naznačuje, že konopí by v této oblasti mohlo mít terapeutický potenciál.“

V souhrnné analýze výsledků se ukázalo, že „v období, kdy účastníci výzkumu užívali konopí, došlo v průměru k poklesu frekvence migrén z 10,4 na 4,6 měsíčně“. Při pohledu na jednotlivé pacienty jich 48 (39,7 procent) zaznamenalo zlepšení a pouze čtrnáct (11,6 procent) uvedlo, že trpělo nepříjemnými vedlejšími účinky, konkrétně ospalostí a zhoršenou schopností sebeovládání v důsledku požití silné dávky (to se ovšem projevilo pouze při konzumaci konopných poživatin).

Většina pacientů uvedla, že konopí užívá v různých formách, nikoli jen kouřením, ačkoli tento způsob se z hlediska okamžitého utlumení nastupující migrény ukázal jako ideální.

V závěru autoři uvádějí, že „užívání konopí jako léčiva snižuje frekvenci migrén, a proto by nyní měly následovat prospektivní studie zabývající se příčinami a důsledky tohoto působení a zároveň odlišnými účinky různých odrůd, metod aplikace a dávek, abychom lépe porozuměli tomu, jak látky obsažené v konopí napomáhají v léčbě i prevenci migrén.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!