Aktuální článek
Pěstování konopí má světlou budoucnost, ale pozor na ekologické dopady

Pěstování konopí má světlou budoucnost, ale pozor na ekologické dopady

  • Při bližším zkoumání spotřeby energie u pěstování konopí budete nepříjemně překvapeni – jedná se o nenasytného otesánka. Podle nové studie je načase, abychom ho zkrotili tím, že se zaměříme na zdokonalování pěstíren a nastavíme jasná pravidla.

S tím, jak po celém světě roste trh s legálním konopím, začínají někteří odborníci prohlašovat, že by pěstitelé měli rychle přejít na „zelenější“ způsoby pěstování. Nová zpráva analytické společnosti New Frontier poukazuje na obrovskou energetickou náročnost pěstování konopí a navrhuje možná řešení, jak zefektivnit jeho produkci. Přechod na ekologické pěstování by podle autorů pomohl nejen životnímu prostředí, ale byl by výhodný i pro samotné zelené podnikatele.

V sázce je budoucnost celého odvětví

„Na nadměrnou spotřebu energie v konopném průmyslu jsme se zaměřili, protože si myslíme, že současná rozhodnutí zde mohou významně ovlivnit budoucí podobu tohoto odvětví,“ prohlásil hlavní autor nového průzkumu John Kagia, vedoucí společnosti ve věcech analýzy průmyslu se specializací na sběr a průzkum dat z konopného průmyslu. „Konopí je v současnosti energeticky nejnáročnější rostlina – je tomu tak především kvůli nákladnému pěstování pod umělým osvětlením.“

Státům, kde je konopí legální, bylo mimo jiné doporučeno zavést regule vyžadující, aby komerční pěstitelé využívali energii z obnovitelných zdrojů. 

Nově vydaný průzkum využívá dat z několika různých zdrojů – od společností zapojených do tohoto odvětví, vládních orgánů a spotřebitelů. Objem celkově spotřebované energie je alarmující. Ve zprávě je také citován průzkum, ze kterého je patrné, že množství elektřiny využité při produkci konopí má jednoprocentní podíl na celkovém objemu energie spotřebované ve Spojených státech, což odpovídá roční spotřebě 1,7 milionu rodinných domů – a výsledná částka za takové množství by se pohybovala okolo neuvěřitelných 6 miliard dolarů.

Nová zpráva poukazuje především na to, že za většinou této spotřeby stojí pěstování pod umělým osvětlením. Podle informací uvedených ve zprávě byl tento způsob pěstování dříve oblíbený hlavně z důvodu lepšího utajení, zároveň se zde však zmiňuje, že jeho výhodou je také možnost zajistit rostlinám ty nejvhodnější podmínky a dosáhnout tak vyššího výnosu. Chyba je v tom, že zařízení, která se při indoorovém pěstování používají, mají často obrovskou spotřebu elektřiny. Mimo umělého osvětlení je navíc potřeba zajistit nízkou vlhkost, větrání a vytápění – všechny přístroje obstarávající tyto úkony jsou samozřejmě energeticky velmi náročné.

Indoor pěstování pod drobnohledem

Na psaní zprávy se jako konzultant v otázce efektivního využívání energie podílel také Evan Mills, vědecký pracovník ve výzkumném středisku Lawrence Berkeley National Laboratory. Ve studii je často citován jeho nezávislý průzkum uhlíkové stopy vznikající při pěstování konopí. „Vlády Kalifornie a dalších států se nyní zaměřily na řešení negativního dopadu neregulovaného venkovního pěstování konopí. Zatím si ale neuvědomují, že životní prostředí by mohlo mnohem více trpět při výrobě obrovského množství elektřiny potřebné pro provoz indoorových pěstíren,“ uvedl v e-mailu pro deník Washington Post.

Konopí je v současnosti energeticky nejnáročnější rostlina – je tomu tak především kvůli nákladnému pěstování pod umělým osvětlením.

V některých státech se sice tomuto problému zatím nikdo nevěnuje, jinde se však dostává do centra pozornosti. Například loni upozornil článek z odborného magazínu Columbia Journal of Environmental Law na energetickou náročnost tohoto odvětví. Státům, kde je konopí legální, v něm bylo mimo jiné doporučeno vydat zákony, které by vyžadovaly, aby firmy z tohoto odvětví využívaly energii z obnovitelných zdrojů.

Jako příklad velké energetické náročnosti pěstování konopí je ve zprávě zmíněna statistika energetické společnosti Xcel Energy – podle ní konopné společnosti v Coloradu spotřebovaly za rok 2014 neuvěřitelných 200 milionů kilowatthodin. Odhaduje se, že konopné společnosti v tomto státě zaplatily v roce 2014 za elektřinu přibližně 19,6 milionu dolarů – stojí přitom za zmínku, že tehdy bylo v Coloradu méně než 1 200 oficiálně registrovaných pěstíren. John Kagia upozorňuje na skutečnost, že dříve bylo pro pěstitele snadné vyrovnat obrovské náklady na energii vysokými cenami konopí – s tím, jak se konopí stává legálním, tomu ale tak brzy nemusí být.

„V tomto oboru dnes rychle roste konkurence – to vytváří značný tlak na snižování cen. Proto očekáváme, že v budoucnu bude pro konopné společnosti velice obtížné udržet rovnováhu mezi nízkými cenami při tak vysoké spotřebě elektřiny,“ prohlásil Kagia. „Cena za energii se dnes odráží minimálně v polovině velkoobchodní ceny vypěstovaného konopí – tím, že se tato cena neustále snižuje, bude podíl ceny za spotřebovanou energii na výsledném produktu stoupat.“

Outdoorové pěstování není vždy to nejlepší řešení

Snížení spotřeby energie pří pěstování konopí je nutné nejen z ekonomických, ale i z environmentálních důvodů. Otázkou zůstává, jak takové změny docílit. Kagiova zpráva navrhuje několik řešení.

První možností je samozřejmě přechod na pěstování ve skleníku nebo venku – pokud to tedy podmínky dovolují. Kagia ale zároveň upozorňuje, že taková změna není proveditelná pro všechny.

Regulační orgány by mohly ve spolupráci s pěstiteli vytvářet předpisy týkající se využívání energie a navrhovat ekologické budovy pro pěstírny, které by napomohly snížit uhlíkovou stopu nového odvětví.

„V určitých právních či přírodních podmínkách konopí pěstovat venku jednoduše nelze,“ tvrdí. Nejde jen o to, že v moc horkém či naopak chladném podnebí by se většina odrůd pěstovat nedala, ale i o právní podmínky. V určitých státech venkovní pěstování totiž nepovolují zákony. Podle informací uvedených ve studii se dnes pěstitelé snaží prosadit zmírnění takových nařízení.

Indoor má však i další výhody. Mnohem snadněji se dá například zabránit šíření škůdců – to by mohlo některé pěstitele odradit od přechodu k venkovnímu pěstování, i kdyby jim to okolní podmínky jinak dovolovaly. Také je důležité upozornit na to, že venkovní pěstování má i přes nízkou energetickou náročnost negativní dopady na životní prostředí. Největším problémem je využívání velkého množství pesticidů na ochranu rostlin před škůdci a parazity.

Inovace v oblasti svícení

Podle nové zprávy je ale naštěstí možné při indoorovém pěstování využívat elektřinu efektivněji. Jedním z nejdůležitějších kroků bude zavedení moderního umělého osvětlení s vyšší energetickou efektivitou. V průzkumu je uvedeno, že pěstitelé většinou používají vysokotlaké výbojky. Proto je zde uveden seznam několika efektivnějších alternativ včetně speciálně navržených LED zářivek a indukčního osvětlení, které při přenosu elektřiny využívá magnetů.

„Za poslední desetiletí se osvětlovací technologie a řešení poskytovaná společnostmi vyrábějícími LED světla neskutečně vyvinula,“ poznamenává Kagia. „Zatím se poměrem ceny a výkonu nevyrovnají klasickému osvětlení, ale brzy tomu tak jistě bude. Věříme, že právě přechod na moderní způsoby osvětlení a jejich inovace je jedna z cest ke snížení extrémní spotřeby elektrické energie v konopném průmyslu.“

Zpráva také pěstitelům doporučuje pozorně sledovat spotřebu elektřiny například za pomoci chytrých zařízení, aby zjistili, na co jí spotřebují nejvíce. Mills na závěr zdůrazňuje, že zlepšení efektivity využití energie bude v budoucnu záviset na tom, jestli se politici připravující regulační nařízení za účelem snížit její spotřebu budou v této problematice dostatečně orientovat a jestli projeví určitou předvídavost.

I venkovní pěstování má přes relativně nízkou energetickou náročnost negativní dopady na životní prostředí.

Důležitá podle něj bude například komunikace s pěstírnami – společně by mohli připravit předpisy týkající se využívání energie a navrhnout ekologické budovy pro pěstírny, které by napomohly snížit jejich uhlíkovou stopu.

„Vzájemná komunikace při stanovování nároků na energetickou efektivitu je zcela běžná – v mnoha odvětvích fungují organizace poskytující bezplatné a aktuální informace o možných zlepšeních a podporují zavádění takových inovací. Nevidím důvod, proč by se právě v tomto ohledu mělo na konopný průmysl zapomínat,“ uvedl Mills v e-mailu. „S tím, jak rychle se v různých státech začaly objevovat pěstírny konopí ihned po jeho legalizaci, je nutné, aby pro budoucí generaci těchto společností začali zákonodárci připravovat plány už nyní.“

Zdroj: www.thecannabist.co

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!