Aktuální článek
Oslava ženství v jižních Čechách

Oslava ženství v jižních Čechách

  • Vydali jsme se do podhůří Šumavy, na „čumendu“ do Chluman, abychom se stali svědky, vlastně přímými účastníky, letošní konopické slavnosti.

Na odbočce do vsi nás vítala nápadná cedule Staročeská konopická, ale jinak nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco velkého chystalo. Na vratech jednoho statku na návsi jsme zaregistrovali malý máječek a jinak celkem nic. Navíc se spustil nepříjemný studený déšť. Co teď, do hospody?

Tak to byl ten správný nápad! Hospoda byla sice ještě zavřená, ale s dveřmi dokořán. Kolem všechno vyzdobené barevnými fáborky, papírovými růžemi a dobrou náladou. Multifunkční dům, kromě restaurace, obchodu, školky a obecního úřadu, skrýval také starostku Ivanu Vlkovou, která nám ochotně odpověděla na několik otázek:

Je obnovená tradice spojena jen s původním datem, nebo i s faktem, že v kraji skutečně sklízíte vypěstované konopí?

V současné době je tradice opravdu spojena již jen s původním termínem konání konopické, která se koná v rozmezí poloviny srpna a poloviny září, tedy v termínu, kdy končí sklizeň konopí a lnu. Nyní se již v okolí Chluman a předhůří Šumavy konopí ani len nepěstují. V této oblasti se v současné době pěstují obiloviny, olejniny, pícniny a brambory. Kdysi ale stávala na okraji Chluman stavba, které se říkalo „konopice“ a která sloužila k uskladnění konopí. Takže se zde pravděpodobně opravdu dříve konopí pěstovalo.

 

Jak na konopickou reaguji místní lidé?

Celou Staročeskou konopickou v podstatě pořádají a organizují místní obyvatelé –ženy, hasiči, děti… Konopická je v Chlumanech sváteční událostí, na kterou se, řekla bych, těší všichni místní bez výjimky.

Pořádá se oslava jen u vás, nebo i v okolních vesnicích? Liší se něčím od ostatních?

V posledních letech se snaží řada obcí o znovuvzkříšení konopické, která se v minulosti konala na Prachaticku, Strakonicku, Blatensku. Konopická jako taková má předem daný scénář, který se v jednotlivých obcích moc neliší. V Chlumanech máme jednu odlišnost, a to, že vedle žen zapojíme i mládence. Ti se do celé konopické zapojují a účinkují v ní pouze u nás. Navíc se snažíme s konopickou spojit i doprovodný program, a to prezentaci zpracování a využití konopí. Návštěvníci tak mají možnost vidět, jak se konopí zpracovává a co vše se z něj vyrábí, také mají možnost si konopné výrobky rovnou koupit.

4.Co si o konopické myslíte vy? Vnímáte ji například jako oslavu ženství?

Dříve se na vesnici konopí běžně používalo v normálním životě. Postupem času si při vyslovení slova „konopí“ téměř všichni vybaví zejména tu méně populární – nelegální – stránku konopí. Zapomíná se však na to, jak všestranné má konopí využití a že by si určitě zasloužilo větší popularizaci.

Proto se snažíme v rámci konopické, která s konopím úzce souvisí, o osvětu a jeho větší propagaci.

Hlavní silou konopické jsou ženy, které se v celé veselici objevují jako dominantní prvek. Na první pohled člověka nenapadne, že by právě konopická mohla být také oslavou ženství. Když ale pak celou veselici prožijete a zamyslíte se nad tím, tak zjistíte, že opravdu oslavou ženství je.

Když jsme paní starostce zdvořile poděkovali za rozhovor i za pozvání na konopickou, dozvěděli jsme se ještě, že kromě žen, které se ještě nestačily neukázat, všechno zajišťují také hasiči. A co s tím počasím?

Hasiči asi zasáhli včas – pět minut před druhou déšť ustal a mohlo se začít!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!