Aktuální článek
Tři roky legalizace v Coloradu

Tři roky legalizace v Coloradu

  • Čas nezadržitelně letí a obyvatelé malebného amerického státu uprostřed Skalistých hor nedávno načali již čtvrtý rok života s legálním konopím. Pojďme se nyní podívat, jaký dopad na veřejné zdraví, ekonomiku, mladistvé a vůbec celou společnost mělo ukončení prohibice jedné rostliny.

Od 1. ledna 2013 mohou dospělí lidé v Coloradu v omezeném množství přechovávat, pěstovat i užívat konopí, přičemž 1. ledna 2014 byl navíc zahájen i prodej v licencovaných výdejnách a s tím související pěstování a distribuce – vše podléhající přísným pravidlům v rámci takzvaného systému „od semene k prodeji“ (From Seed to Sale).

Absolutní kontrola

Regulační mechanismus From Seed to Sale v podstatě znamená, že každá rostlina (určená k prodeji – domácího pěstování až šesti rostlin na osobu se to netýká) legálně pěstovaná v tomto státě je po celou dobu své „existence“ sledována v centrálním registru, a to od jejího vyklíčení přes sklizeň až po nákup sušených palic zákazníkem.

Kromě toho nastavil státní Úřad pro regulaci konopí další pravidla, jejichž cílem je ochrana zdraví spotřebitelů, omezování reklamy a veřejné konzumace a v neposlední řadě rozšíření preventivních programů mezi mládeží. Jednou z největších obav odpůrců legalizace bylo totiž rapidní zvýšení spotřeby mezi mladistvými (i v celkové populaci). První roky s legálním konopím zatím ale ukazují, že se jednalo o neopodstatněné malování čertů na zeď, jak ostatně upozorňovali i mnozí odborníci na drogovou problematiku.

Každá legálně pěstovaná rostlina určená k prodeji je po celou dobu své existence sledována v centrálním registru.

Míra užívání

Na vyvozování jednoznačných a směrodatných závěrů si budeme muset ještě pár let počkat, data dostupná za první tři roky nicméně již nyní naznačují, že legalizace nezvyšuje spotřebu mezi dětmi. Například počet coloradských středoškoláků, kteří konopí užívají nebo ho alespoň jednou v životě vyzkoušeli, zůstával podle oficiálního průzkumu v letech 2005 až 2013 na zhruba stejné úrovni (resp. nebyly vypozorovány „žádné signifikantní odchylky“) a celkově byl nižší než celoamerický průměr.

Ukazuje se tak pravdivost biblického rčení „zakázané ovoce chutná nejlépe“, kdy legální konopí přestává být v očích dětí tak přitažlivé. Stejně tak je zjevné, že státem regulovaný trh dokáže na rozdíl od toho černého významně omezit dostupnost pro mladistvé – žádný legální prodej se neobejde bez kontroly dokladů, zatímco dealeři v postranních uličkách se mladistvých na občanku nikdy neptají.

Mezi dospělými Coloraďany sice došlo v posledních letech k určitému zvýšení míry užívání, a to konkrétně z 10,4 procent v roce 2011 na 12,6 v roce 2013, avšak obdobný nárůst byl zaznamenán také v celonárodním měřítku – dokonce i v těch státech, kde je konopí stále ilegální.

Největší coloradský deník Denver Post se rok po otevření obchodů s konopnými produkty zeptal v průzkumu na následující otázku: „Změnila se míra vašeho užívání konopí od té doby, co je u nás legální?“ Výrazná většina – 70 procent dotázaných občanů – uvedlo, že zůstává stejná, 17 procent přiznalo vyšší spotřebu, ale 13 procent uvedlo, že nyní užívá méně – tudíž se nedá hovořit o nějakém zásadním nárůstu. 

Zdravotní rizika ano, ale jaká?

Důležitou otázkou ve světle nejnovějších výzkumů ovšem zůstává, zda zvýšení konzumace konopí na úkor zejména alkoholu nebo léků proti bolesti není v zájmu veřejného zdraví a celé společnosti. Studie z posledních let totiž opakovaně prokazují, že míra zdravotní i společenské škodlivosti je u konopí mnohonásobně nižší než u legálního alkoholu nebo farmaceutik, přičemž konopí dokáže tyto látky u problémových uživatelů účinně substituovat.

Co se týče přímých zdravotních rizik, oficiální statistiky ukazují, že počet lidí, kteří vyhledali lékařskou pomoc v důsledku užití konopí, vzrostl v Coloradu ze zhruba 8 200 v roce 2011 na téměř 13 000 v roce 2013. Ve většině případů se ovšem jednalo o nedostatečně zkušené uživatele, kteří nezvládli působení THC neboli „zkouřenost“ a začali panikařit. V této souvislosti je důležité podotknout, že doposud nikdo – ani v Coloradu, ani jinde ve světě – na předávkování konopím nezemřel, což se o alkoholu, lécích a dalších drogách rozhodně říci nedá.

V médiích se za poslední dva roky objevilo několik málo případů, kdy v Coloradu někdo po konzumaci většího množství THC v poživatinách skočil nebo spadl z balkónu a přišel o život. V důsledku toho byla zpřísněna pravidla pro označování množství THC v potravinách a úřady začaly klást ještě větší důraz na zvýšení informovanosti mezi potenciálními uživateli, aby se podobným nešťastným nehodám v budoucnu předešlo. Nicméně znovu je nutno podotknout, že ve srovnání se smrtelnými nehodami v důsledku konzumace alkoholu nebo jiných drog se jedná jen o příslovečnou kapku v moři.

Kriminalita a policejní zdroje

Prvním a nejviditelnějším pozitivem ukončení prohibice konopí byl – celkem nepřekvapivě – rapidní pokles v počtu zatčených za přečiny související s konopím (o zhruba 80 procent v roce 2013). Oproti tomu došlo během prvních dvou let k výraznému zvýšení počtu pokut za užívání na veřejnosti – ze 117 v roce 2013 na 668 v prvních devíti měsících roku 2014. Stále se ale jedná o velmi nízká čísla, navíc společenská nebezpečnost tohoto přestupku je vcelku zanedbatelná a souvisí s výrazným nárůstem počtu „konopných“ turistů, kteří přicházejí do Colorada ochutnat závan svobody a často neznají přesný výklad legalizačního zákona.

Co se týče další kriminality jako krádeže, sexuální útoky a jiné násilné trestné činy, nedošlo k žádným výrazným změnám. V některých oblastech došlo k poklesu, v jiných k mírnému nárůstu – a jak zastánci legalizace, tak její odpůrci tyto statistiky používají jako důkaz „své“ pravdy, ve skutečnosti tyto výkyvy souvisejí spíše s tím, o jaký okrsek konkrétně se jedná. Směrodatná data nám poskytnou až dlouhodobější komparativní studie, nicméně již nyní je zřejmé, že celková kriminalita se rozhodně nezvýšila.

Někteří zástupci policie si dokonce sami pochvalují, že se nyní mohou soustředit na tu opravdu závažnou trestnou činnost a nezabývat se neustále marihuanou, přesto se najdou i takoví strážci zákona, kteří se obávají toho, že se bude tráva z Colorada ve velkém pašovat do okolních států, kde není legální, a že nelegální producenti zásobující černý trh se budou snažit nepozorovaně vmísit mezi stovky těch legálních.

Ukazuje se pravdivost biblického rčení „zakázané ovoce chutná nejlépe“, kdy legální konopí přestává být v očích dětí tak přitažlivé.

Výnosy z daní a investice do prevence

Jedním z hlavních „lákadel“, jež měly voliče přesvědčit, aby hlasovali pro legalizaci, měly být nezanedbatelné výnosy na daních, z nichž by stát financoval opravy a výstavbu škol, preventivní programy pro mládež a částečně i policejní rozpočty.

Ačkoli první rok legálního prodeje nepřinesl do státní pokladny tolik peněz, kolik předpovídali legalizační aktivisté (celkově se jednalo o zhruba 44 milionů dolarů – asi 1,1 miliardy korun), od začátku roku 2015 začaly prodeje strmě růst a jen za prvních sedm měsíců se podařilo na daních vybrat více než 73,5 milionů dolarů (1,7 miliardy korun).

Podle odhadů by se za celý rok 2015 mělo za prodej konopí vybrat více než 125 milionů dolarů (kolem tří miliard korun), což jsou celkem slušné peníze do pokladny státu s pěti miliony obyvatel.

Jelikož rok 2015 předčil očekávání i těch největších optimistů a vybralo se mnohem více peněz, než se předpokládalo a než mělo být alokováno na výše zmiňované investice, musel stát vyhlásit referendum s otázkou: „Máme tyto přebývající peníze vrátit vám, daňovým poplatníkům, nebo je máme také použít na výstavbu škol?“ V České republice nás to možná překvapí, ale většina obyvatel se vyslovila pro druhou možnost.

Mezi další ekonomické přínosy legalizace v Coloradu patří vytvoření desítek tisíc nových pracovních míst, bezprecedentní turistický boom, rapidní nárůst nově přistěhovalých z jiných amerických států a expandující trh s nemovitostmi.


Řízení pod vlivem

Podle oficiálních údajů státního Ministerstva dopravy „nedošlo po legalizaci konopí ke zvýšení počtu smrtelných dopravních nehod pod vlivem THC.“ Pro srovnání se v roce 2011 jednalo o 56 úmrtí, kdy bylo v těle detekováno THC, a v roce 2013 o 36.

Dobrou zprávou je také to, že celkový počet smrtelných dopravních nehod v Coloradu nadále zůstává blízko historického minima. Hlavním důvodem je podle ministerstva klesající počet řidičů pod vlivem alkoholu, což mimo jiné ukazuje, že legální status dané látky nemusí mít automaticky vliv na vyšší počet dopravních nehod pod jejím vlivem – důležitější je naopak prevence a informování veřejnosti o možných rizicích.

V současnosti největší výzvu představuje snaha vytvořit přístroj, který by skutečně dokázal určit, zda je řidič aktuálně pod vlivem THC a tedy nezpůsobilý k jízdě. Současný systém testování bohužel nedokáže určit, zda dotyčný konopí požil hodinu nebo dvacet před jízdou, ani míru ovlivnění řidičských schopností (výzkumy přitom opakovaně prokazují, že zejména u pravidelných uživatelů neznamená přítomnost THC v těle automaticky zhoršení řidičských schopností). 

Názor veřejnosti a strach z přehnané komercionalizace

Podle průzkumů veřejného mínění souhlasilo s legalizací po prvních dvou letech kolem 55 procent obyvatel, což je zhruba tolik, kolik pro ni hlasovalo v referendu na konci roku 2012.

Nejnovější průzkumy z roku 2015 ovšem ukazují, že počet lidí, kteří jsou s ukončením prohibice spokojení, vzrostl na 58 procent, přičemž pouhých 38 procent by bylo pro návrat ke starým pořádkům.

Jelikož se z Colorada stal jakýsi legalizační průkopník, musí se státní úředníci a tvůrci regulačních mechanismů učit doslova za pochodu, s čímž samozřejmě souvisí i možné chyby a přešlapy (například problémy s nedostatečnou ochranou spotřebitelů před pesticidy a dalšími škodlivými látkami obsaženými v konopných produktech, chybějící varování na výrobcích s vyšším obsahem THC a tak dále).

Na druhou stranu je zjevné, že „svět se nezbořil“, jak prorokovali největší pesimisté a odpůrci legalizace, ulice nejsou plné zkouřených dětí, na silnicích neumírá více lidí než dříve a kriminalita rozhodně neroste.

A co je nejdůležitější, na životy obyčejných Coloraďanů tato změna nijak zvlášť nezapůsobila – snad kromě toho, že prosperuje ekonomika, investuje se do vzdělání a desetitisícům občanů nehrozí ze strany státu perzekuce za užívání rostliny, jejíž zdravotní a společenská nebezpečnost se oproti jiným legálním i ilegálním drogám rovná takřka nule.

Zdroje:

Steve Rolles: „Cannabis regulation in Colorado: Early evidence defies the critics,“ Transform Drug Policy Foundation, 2015.
Healthy Kids Colorado Survey: „Marijuana Overview of 2013 Data“, 2013.
Colorado.gov
Denverpost.com
Thecannabist.co

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!