Aktuální článek
Válka proti drogám z pohledu lidských práv vol. 1: Když je lék horší než samotná nemoc

Válka proti drogám z pohledu lidských práv vol. 1: Když je lék horší než samotná nemoc

  • Již déle než půl století vede celý svět válku proti drogám. V posledních desetiletích se ovšem ukazuje, že její cíl – svět bez ilegálních substancí – je nereálný a nedosažitelný. I přes miliony dolarů investovaných do protidrogových kampaní a především represe se počet uživatelů neustále zvyšuje a drogy jsou dnes navíc levnější a dostupnější než kdy dříve.

Válka proti drogám má navíc mnoho neplánovaných dopadů: po celém světě přiživuje násilí, porušování lidských práv i šíření infekčních nemocí. V roce 2013 si nejvíce zasažené země – Kolumbie, Guatemala a Mexiko – vyžádaly svolání Mimořádného zasedání OSN zaměřené na drogovou problematiku (UNGASS) s prohlášením: „Změnu přístupu k drogám už nemůžeme nadále odkládat.“ Zasedání se uskuteční za několik málo dní a my jsme před ním připravili sérii článků o porušování lidských práv v souvislosti s válkou proti drogám.

Válka proti drogám – když je lék horší než samotná nemoc

Takzvanou válku proti drogám jednoznačně prohráváme. Co ale dělat teď? S touto znepokojivou otázkou se zástupci členských států OSN zabývají posledních deset týdnů. Debatují o budoucnosti mezinárodního přístupu k drogám a připravují se na UNGASS.

Jelikož politika prosazovaná posledních více než padesát let s cílem „vymýtit nebo alespoň výrazně snížit“ užívání nelegálních drog selhala, zastupitelé jednotlivých zemí se nyní snaží přijít s celou řadou alternativních řešení a změn. Někteří tvrdí, že je načase dosavadní přístup změnit, jiní zase navrhují pouze přitvrdit s represí. V tomto jednání proti sobě stojí státy se zcela odlišnými přístupy nejen k drogové problematice.

Co škodí více – samotné drogy, nebo snaha o jejich vymýcení ze společnosti?

Rozdílné postoje

Na jedné straně je tu například Uruguay ochotná přijmout legalizaci a regulaci konopí – na druhé straně třeba Rusko, které odmítá pracovat i na dříve schváleném globálním cíli zastavit šíření HIV v komunitách drogově závislých.

Celá ta rozpolcená debata se točí kolem zdraví a lidských práv. Kvůli obavám z možného vlivu drog na „zdraví a blahobyt“ celého lidstva vydala OSN již dříve několik úmluv týkajících se omamných látek a také zřídila Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (ICNB).

Posledních zhruba deset let se ale začaly ve velkém hromadit důkazy poukazující na negativní výsledky současného přístupu, který stojí především prohibici a represi. Tyto podněty nám daly důvod zamyslet se nad otázkou, co škodí více – jestli samotné drogy, nebo snaha o jejich odstranění ze společnosti.

Existuje celá řada důkazů o vážných proviněních proti lidským právům v důsledku válčení s drogami. Mučení a vraždy, zatýkání uživatelů, odepírání morfinu na bolest pacientům s rakovinou – i to jsou dopady tragédie jménem „War on Drugs“. Zastavení a ukončení tohoto nelidského tažení by mělo být hlavním bodem diskuze na Mimořádném zasedání OSN, ačkoli z předběžných jednání se zdá, že se svět žádné zásadní změny nedočká – ale třeba budeme příjemně překvapeni.

Zdroj: www.hrw.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!