Aktuální článek
Konopí dělá z lidí trosky? Nesmyslný argument prohibicionistů

Konopí dělá z lidí trosky? Nesmyslný argument prohibicionistů

  • Renomovaný novinář listu Los Angeles Times George Skelton uveřejnil 31. března článek s názvem „Dlouhodobé užívání marihuany z vás udělá trosku“. V něm argumentuje v duchu „marihuanového šílenství“ pro zachování prohibice – jeho tvrzení ale až moc nápadně připomínají dobu, kdy byl postoj veřejnosti ke konopí formován především politickou propagandou a předsudky. Dnes má většina lidí přístup k ověřeným informacím, takže nepodložená tvrzení a nepravdy neobstojí.

Poprvé v moderních dějinách zažíváme období, kdy chce podstatná část veřejnosti nahradit marný pokus o prohibici konopí trvající již skoro jedno století zdaněným a regulovaným trhem.

Lid versus prohibice

Z průzkumu veřejného mínění provedeného zpravodajskou agenturou AP ve spolupráci s výzkumným ústavem NORC vyplývá, že více než 6 z 10 dospělých občanů Spojených států podporuje legalizaci konopí. Dle výsledků průzkumu agentury Probolsky Research uvedlo 60 procent registrovaných kalifornských voličů, že v letošních listopadových volbách podpoří toho kandidáta, který má za cíl „v této zemi legalizovat rekreační užívání konopí a umožnit místní vládě danit zisky z jeho maloobchodního prodeje“.

Díky legalizaci se trh stává transparentní – dohlížející orgány mohou snáze kontrolovat pěstitele a obchodníky a případně vydat směrnice zajišťující určitý standard nabízených produktů.

 Na rozdíl od Skeltona tedy většina obyvatel Kalifornie chápe, že přetrvávající konopná prohibice pouze finančně zatěžuje daňové poplatníky, omezuje základní lidské svobody, podněcuje neúctu k zákonům a má nerovný dopad na mladé lidi i etnické menšiny.

Většina voličů ale stále nechce nahradit kriminalizaci konopí zcela liberálním přístupem. Jsou si totiž vědomi toho, že s trávou jsou spojená určitá rizika a že někteří lidé ji mohou zneužívat. Ve skutečnosti je ale právě toto důvod, proč bychom trh s konopím měli odpovídajícím způsobem regulovat. Naopak podporování současné prohibice konopí rizika spojená s touto látkou rozhodně nesnižuje.

Černý trh se na občanku neptá

Prohibice konopí vytlačuje tento artikl na černý trh, kde se pak dostává do rukou lidem zvyklým jednat protizákonně. Jeho regulace naopak umožňuje zákonodárcům stanovit legálnímu trhu s konopím jasné hranice a zaručit, že se tato látka dostane do rukou pouze dospělým. Díky legalizaci se navíc tento trh stává transparentní – dohlížející orgány mohou snáze kontrolovat pěstitele a obchodníky a případně vydat směrnice zajišťující určitý standard nabízených produktů.

Tímto způsobem je dlouhodobě regulován alkohol a tabák – tyto látky jsou přitom pro společnost mnohem nebezpečnější než konopí. Dle článku z roku 2009 uveřejněného v odborném časopise British Columbia Mental Health and Addictions jsou náklady na léčbu zdravotních problémů u konzumentů alkoholu osmkrát vyšší než u uživatelů konopí. U kuřáků tabáku se pak tyto náklady vyšplhaly až na čtyřicetkrát vyšší sumu.

V poslední době se ukázalo, že zavedení a prosazování regulací tabáku a alkoholu společně s osvětou veřejnosti ohledně rizik spojených s těmito látkami funguje – jejich konzumace se především mezi adolescenty snížila. Lékaři se především snaží rozšířit povědomí o tom, že je nutné rozlišovat mezi užíváním a zneužíváním těchto látek.

Přetrvávající konopná prohibice pouze finančně zatěžuje daňové poplatníky, omezuje základní lidské svobody a podněcuje neúctu k zákonům.

Bylo by tedy logické, kdyby Skelton obdobnou osvětu chtěl zavést i mezi uživateli trávy – ve svém článku se ale pouze snaží dokázat svou domněnku, že těžcí kuřáci konopí mívají v pozdějším životě finanční problémy. 

Překroucené závěry

Přitom ze studie z Kalifornské univerzity v Davisu, kterou často ve svém článku cituje, je jasné, že takové tendence byly pozorovány jen v určitých případech a rozhodně se neukázaly být pravidlem.

Autoři výzkumu doslova uvedli: „Rozhodně netvrdíme, že mezi závislostí na konopí a ekonomickými či sociálními problémy existuje příčinná souvislost; je totiž naopak možné, že lidé s takovými problémy pouze tíhnou k závislostem více než ostatní.“

Takové vysvětlení je samozřejmě přijatelné. Řada studií s obdobným přístupem například poukazuje na spojitost mezi kouřením cigaret v nízkém věku a horšími výsledky v oblasti vzdělání a ekonomických úspěchů ve věku vyšším. Něco mi ale říká, že Skelton by to, že kouření cigaret je hlavním příčinou nezaměstnanosti, nikdy neprohlásil.

Je také pravděpodobné, že lidé čelící společenským a finančním problémům užívají legální i nelegální omamné látky jako prostředek k tomu, aby se svými problémy vypořádali, častěji než lidé s lepším společenským postavením. V některých výzkumech bylo například prokázáno, že mezi lidmi čerstvě propuštěnými z práce je mnohem více kuřáků než mezi zaměstnanými. Není tedy příliš překvapivé, že tato skupina vyhledává i jiné snadno dostupné látky jako alkohol nebo konopí.

Alkohol a tabák jsou legální a regulované látky – přitom pro společnost i jedince jsou mnohem nebezpečnější než konopí.

Podstatným výsledkem této studie je, že zjištěná spojitost mezi užíváním konopí v nízkém věku a nižšími finančními příjmy v pozdějším životě závisí na užívaném množství. Právě proto je důležité rozlišovat mezi užíváním a zneužíváním této látky, stejně jako to děláme s alkoholem – ale v právním prostředí, kde je konopí nelegální a jeho uživatelé jsou společensky stigmatizováni, takto uvažovat prakticky nelze.

Jak snížit rizika

Nejlepším způsobem, jak snížit společenská rizika spojená s užíváním a zneužíváním konopí, je zavedení regulovaného trhu, kde je jeho pěstování i prodej dospělým podmíněn licencí. Takto můžeme jednoduše znesnadnit mladistvým přístup ke konopí a dospělé kuřáky informovat o opravdových rizicích a vést je k přiměřenému užívání. 

Zdroj: www.latimes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!