Aktuální článek
Ukončeme válku proti drogám

Ukončeme válku proti drogám

  • Sdružení Legalizace.cz se nedávno svým podpisem připojilo k výzvě, která byla podepsána více než 250 organizacemi z celého světa a zaslána na adresu prezidenta Obamy a také vrchním představitelům OSN, na jejíž půdě se v druhé polovině dubna konalo Mimořádné valné shromáždění UNGASS 2016. Toto zasedání si dle vlastních slov kladlo za cíl nalézt novou strategii drogové politiky, která by měla být vyvážená a zaměřená na zdraví a v souladu s lidskými právy.

Avšak vzhledem k tomu, že to bylo a stále je právě OSN, které svými úmluvami posledních více než padesát let bezvýsledně rozdmýchává a podporuje ohavnou globální válku proti drogám, jež stále nepřinesla jimi proklamovaný bezpečný svět bez drog, ale přesný opak, bylo načase konzervativním papalášům znovu připomenout, co že by to měli vlastně dělat, když už si hrají na samozvané spasitele světa.

Nabubřelí funkcionáři OSN, jistě naprosto vzdálení každodennímu životu normálních lidí, si pravděpodobně nevšimli, že kriminalizace výroby, držení a užívání drog pro osobní potřebu má za následek závažné porušování lidských práv a práva na soukromí. Že kriminalizace obchodu s drogami dramaticky navyšuje zisky zločineckých skupin operujících na černém trhu, které mnohdy skrze zkorumpované politiky ohrožují demokracii a právní systém mnoha států. Že kriminalizace drog je často spojena s diskriminačními praktikami, nepřiměřeně tvrdými tresty za drogové zločiny, a to včetně trestu smrti. Že kriminalizace drog ohrožuje veřejné zdraví a pohodu, napomáhá šíření infekčních chorob mezi uživateli a v mnoha zemích omezuje či znemožňuje přístup ke konvenčním lékům.

A právě proto vznikl dokument, který poukazuje na křivdy a škody, jež současná globální legislativa drog způsobila, volá po otevřeném dialogu, nabízí možná řešení a mimo jiné požaduje následující:

  • Základní léky, které obsahují nebo jsou vyrobeny z regulovaných (rozuměj nelegálních) látek by měly být k dispozici a přístupné všem pacientům, kteří je potřebují. 
  • Vzhledem k rostoucímu množství důkazů o účinnosti léčebného konopí při léčbě určitých onemocnění by vlády měly přezkoumat a případně pozměnit regulaci této rostliny s cílem zlepšit pro pacienty přístup k takové léčbě a usnadnit výzkum léčebného využití konopí.
  • Vlády by měly zrušit zákony, které kriminalizují osobní užívání a držení drog, a to s přihlédnutím k jejich povinnostem, které vyplývají z mezinárodních úmluv o lidských právech.

Pokud byste takový dokument podepsali také, pak jistě přijďte podpořit myšlenku legalizace konopí na Million Marihuana March  – demonstraci za legalizaci konopí, která se připojuje k celosvětovému protestu a nesouhlasu s kriminalizací konopí a jeho uživatelů. 

Konopí a svobodě zdar!

Million Marihuana March 2016

19. ročník demonstrace za legalizaci konopí se koná v sobotu 7. května 2016, a to oficiálně rovnou ve dvou městech, v Ostravě na Prokešově náměstí a v Praze, kde je sraz ve 12.30 na Karlově náměstí. Demonstrace je svolávána za účelem projevit nesouhlas občanů se stávající protidrogovou politikou v naší zemi, poukázat na zásadní chyby a nedostatky platných zákonů včetně zákona o léčebném konopí a vyjádřit solidaritu s oběťmi konopné prohibice u nás i v zahraničí. 

Sledujte web: mmm.legalizace.cz
Události na Facebooku:  MMM v Praze,  MMM v Ostravě 

Marně sháníte léčebné konopí? Poslední šance na semínka zdarma.

Osmý ročník kampaně Semínka seniorům bude ukončen v sobotu 7. května na demonstraci za legalizaci konopí. V rámci této akce Legalizace.cz zdarma poskytne konopná semínka všem plnoletým občanům a především seniorům pro jejich osobní potřebu samoléčby. Sdružení Legalizace.cz je přesvědčeno, že samopěstování konopí je právoplatný, levný a efektivní způsob, jak si konopí pro samoléčbu obstarat. Veškeré informace o kampani, včetně podmínek pro zaslání semínek, naleznete na internetové stránce www.seminkaseniorum.cz.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!