Aktuální článek
Konopí a legislativa: Neznalost zákona neomlouvá

Konopí a legislativa: Neznalost zákona neomlouvá

  • Mnoho lidí je špatně informováno ohledně současných platných zákonů České republiky týkajících se konopí. Nepatříte mezi ně? Pro usnadnění orientace mezi paragrafy vám přinášíme odpovědi na několik základních otázek každého pěstitele.

Kolik rostlin konopí mohu legálně pěstovat bez zvláštního povolení či ohlášení?

(i) S možným obsahem THC v dospělé rostlině nejvíce 0,3 % k průmyslovým, technickým či zahradnickým účelům: do 100 m2 plochy.

Dle 
§ 29 zákona č. 167/1998 Sb.

(ii) S možným obsahem THC v dospělé rostlině nad 0,3 %: nula.

Dle 
§ 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.

Kdy je pěstování konopí obsahujícího nad 0,3 % THC přestupkem a kdy trestným činem?

Pokud je rostlin více než 5, jde o trestný čin.

Dle 
§ 285 zákona č. 40/2009 Sb., ve spojení s § 1 přílohou č. 1 nařízení vlády č. 455/2009 Sb. Poznámka: Nejedná se o ustanovení § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., která byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb. 

Pokud jich je méně, jde o přestupek.

Dle 
§ 36 odst. 1 písm. x) zákona č. 167/1998 Sb.

Jaký trest mohu za pěstování konopí dostat?

Až 5 let odnětí svobody v případě posouzení pěstování jako trestného činu. Spektrum možných trestů je nicméně pestré a zahrnuje peněžité tresty a propadnutí věci: návykových látek a přípravků, zařízení a materiálů potřebných k jejich pěstování, jestliže náleží pěstiteli a byly k pěstování určeny či užity, pěstováním či za pěstování získány, a to i jen z části.

Z čeho se počítají procenta THC v rostlině?

Z kvetoucího vrchlíku rostliny. Bez semen, avšak s listy.

Dle  § 285 zákona č. 40/2009 Sb., ve spojení s § 1 přílohou č. 1 nařízení vlády č. 455/2009 Sb.

Nesouhlasíte se současnou legislativou? Podpořte činnost spolku Legalizace.cz. 

Kolik semen mohu legálně vlastnit?

Pokud nejsou zaseta, množství není omezeno.

Dle zásady co není zakázáno, je dovoleno, zákon č. 1671998 Sb. toto jednání nezakazuje.

Kolik řízků mohu legálně vlastnit?

Řízky se považují za rostliny. Legálnost tak závisí na obsahu THC v budoucích dospělých rostlinách.

Dle § 29 zákona č. 167/1998 Sb.

Kolik gramů konopí u sebe mohu legálně držet?

Nula, pokud jde o konopí s obsahem THC nad 0,3 %.

Dle § 30 odst. 1 písm. k) zákona č. 200/1990 Sb. a § 284 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.

Je sušení rostlin konopí zločin?

Ano, viz výše.

Když nás bydlí šest v jednom domě, můžeme mít každý na zahradě svých pět kytek tak, aby to stále zůstávalo jen v rovině přestupku?

Ne. Vysvětlení a rozbor možných posouzení takového jednání by si zasloužilo delší vysvětlení v rozsahu samostatného článku.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!