Aktuální článek
Rusko, věda a globální válka s drogami

Rusko, věda a globální válka s drogami

  • Excesy některých států v globální válce s drogami jsou někdy natolik brutální, že spíše než vymáhání zákona připomínají frašku, ať už se jedná o děsivé ilustrace varující singapurské děti před hrůzami drog nebo popravu všech mužů v jedné íránské vesnici ve jménu boje proti drogám. Poslední novinkou z kategorie „neuvěřitelných“ bylo ruské pořadatelství jedné z doprovodných akcí konaných 20. dubna během Mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN o drogách (UNGASS).

Pro zasvěcené je to asi stejně logické, jako kdyby odmítači globálního oteplování pořádali konferenci o změně klimatu.Rusko totiž patří mezi nejzarytější odpůrce všech vědeckých výzkumů potvrzujících efektivitu léčby drogových závislostí. Země zakázala substituční léčbu metadonem a buprenorfinem, která je Světovou zdravotnickou organizací považována za základní terapii pro závislé na heroinu a dalších opiátech.

Tmářství místo vědy

Ruská „narkologie“, odvětví psychologie zaměřené na léčbu závislostí na návykových látkách, namísto mezinárodně uznávaných metod prosazuje například užívání takzvaného kódování, v jehož průběhu je pacientům v hypnóze vsugerována myšlenka, že užíváním drog se postupně zabíjejí. Populární je také aplikace elektrošoků. 

Lékaři, kteří se snažili informovat veřejnost o možnostech substituční léčby, se stali terčem nevybíravých útoků ze strany státních zástupců.

Petrohradští vědci se dokonce vážně zabývají možností léčit pacienty postupem vyvinutým v Číně, kdy jsou do lebky vyvrtány otvory a následně jsou mechanicky odstraněna centra mozku zodpovědná za touhu. Taková neurochirurgie má nevratné následky a její používání vyvolává mezi odborníky stejné otázky, jež doprovázely terapeutické lobotomie u duševně nemocných – tady ale hovoříme o třicátých a čtyřicátých letech minulého století, nikoli o roce 2016.

Zástupkyně ruského ministerstva zdravotnictví navázala na přednášky renomovaných vědců o klíčových principech drogové závislosti vážně míněným tvrzením, že předepisování metadonu se Ruska netýká, protože státní aparát nevěří v účinnost léčby spočívající v nahrazení jedné drogy jinou. V zápalu svého projevu opomněla zmínit, že v zemi jsou perzekvování vědci, jejichž závěry nejsou zcela v souladu s oficiálními postoji vlády.

Lékaři, kteří se snažili informovat veřejnost o možnostech substituční léčby, se stali terčem nevybíravých útoků ze strany státních zástupců a internetové stránky obsahující podobné informace byly zrušeny Federálním úřadem pro kontrolu narkotik. 

Represe místo snižování škod

Ruské zákony trestají přítomnost stopového množství alkaloidů nebo částí makovic, tedy i máku jako takového, a v nedávné době byl z držení a distribuce návykových látek obviněn i dovozce pekařských potřeb.

Dr. Olga Zeleninová, vedoucí laboratoří společnosti Penza Agricultural Institute a uznávaná vědkyně, byla zadržena maskovanými ozbrojenými příslušníky protidrogových jednotek a obviněna z napomáhání a navádění k pokusu o pašování drog. Důvod? Potvrdila, že maková semínka mohou obsahovat stopové množství opiátů. Když vědecký tým v roce 2011 zjistil, že semena petržele obsahují látky s možnými psychoaktivními účinky, byla federálním úřadem pro ochranu spotřebitelů též zakázána.

Rusko nepokrytě ignoruje obavy mezinárodních expertů na závislosti i vlastních odborníků na problematiku veřejného zdraví, kteří upozorňují, že bránění v přijetí celosvětově uznávaných opatření povede k dalšímu zvyšování počtu nakažených virem HIV a tedy i k vyšší úmrtnosti na tuto chorobu.

Ruská „narkologie“ prosazuje místo mezinárodně uznávaných metod například užívání takzvaného kódování, v jehož průběhu je pacientům v hypnóze vsugerována myšlenka, že užíváním drog se postupně zabíjejí.

Co se tedy země sponzorováním vědeckého setkání na globálním kongresu odborníků na drogovou problematiku snaží naznačit? Jaký dopad bude mít fakt, že se ruští diplomaté podle svědectví účastníků březnového zasedání Komise pro návykové látky snaží prosadit v oficiálních dokumentech nahrazení spojení „postupy podložené důkazy“ frází „vědecké postupy“. Zdá se, že tento požadavek má za cíl umlčet na mezinárodní úrovni hlas nevládních organizací zabývajících se drogami, jež byly v samotném Rusku umlčeny již dávno.

Tragické následky

Obhájci lidských práv pečlivě zdokumentovali dopady ruské protidrogové politiky na obyvatele země a jejich závěry nejsou v žádném případě příjemným čtením. Několik pacientů, jimž byla odepřena léčba metadonem, žaluje stát u Evropského soudu pro lidská práva. Příslušníci místních aktivistických skupin byli kvůli přijímání finančních darů ze zahraničí označeni za příslušníky cizích tajných služeb, přesto se nadále snaží dementovat oficiální vyjádření státního aparátu. V nápravných zařízeních a ústavech pro léčbu drogově závislých byly doloženy případy zneužívání, odepírání léčby a dalšího nepřijatelného chování odporujícího Hippokratově přísaze i dobrým mravům.

Oficiální místa se snaží tyto informace před veřejností utajit a na konferenci o problematice AIDS konané nedávno v Moskvě nepokrytě vyzývaly její účastníky, aby k léčbě nemoci „užívali metody, jež neodporují oficiální ideologii země“.

Rusko nepokrytě ignoruje obavy mezinárodních expertů na závislosti i vlastních odborníků na problematiku veřejného zdraví.

Je těžké si představit, co se asi honilo hlavou byrokratům v OSN, když schvalovali ruskou žádost o pořádání jedné z doprovodných akcí UNGASS. Orgánu zodpovědnému za tuto agendu předsedá ruský diplomat, takže se pravděpodobně jednalo o nabídku, která se prostě neodmítá.

Promeškaná šance

Doprovodné akce nemají už ze své podstaty žádný stěžejní význam. Nicméně vzhledem k tomu, že celý rozhodovací systém Valného shromáždění OSN je postaven na konsensu všech zúčastněných stran, mohou zamítavé postoje jediné země omezit snahu o progresivní změny výrazné většiny států.

Na žádost ruských vyjednavačů byly ze závěrečného prohlášení schváleného v první den zasedání odstraněny všechny zmínky o metadonu a buprenorfinu a do mnoha stěžejních pasáží byla vložena fráze „v souladu s národní legislativou“. Tímto krokem si Ruská federace kryje záda a zajišťuje si výjimku z doporučení přijatých mezinárodních společenstvím.

Svět už pomalu obrací svou pozornost k další debatě OSN o drogách, která je naplánována na rok 2019. Zástupci OSN i jednotlivých členských států by si měli uvědomit, že ruský postoj k vědě naprosto odporuje mezinárodním standardům. A co se příspěvku této země k letošnímu UNGASS týče, měl by být zařazen do kategorie „tragikomedie“.

Zdroj: medium.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!