Aktuální článek
„Vypěstuj si vlastní kytku“, vyzývají aktivisté Belgičany

„Vypěstuj si vlastní kytku“, vyzývají aktivisté Belgičany

  • Belgické konopné hnutí se stále vzpamatovává z náhlého a nečekaného úmrtí dlouholetého obhájce legalizace konopí a silné vůdčí osobnosti Joepa Oomena, který zemřel v březnu letošního roku. Oomen byl jednou z tváří evropské iniciativy za změnu drogové politiky a patřil také mezi spoluzakladatele prvního belgického konopného společenského klubu. Jeho členové se sešli na už jedenáctém Dni za osvobození konopí, který se konal v neděli 14. května, a společně hledali odpověď na otázku, jakým směrem by se belgické i evropské legalizační hnutí mělo dále ubírat.

Největší legalizační akci v Beneluxu – Den za osvobození konopí (Cannabis Liberation Day) v Amsterdamu – pořádá právě první belgický konopný klub založený Oomenem v Antverpách s názvem Trekt Uw Plant. V překladu znamená tento výraz „vypěstuj si vlastní kytku“ a přeneseně i „uskutečni svůj plán“.

Nepočetné, ale aktivní hnutí

Ve srovnání například se Španělskem, kde během posledních let vyrostlo konopných společenských klubů jako hub po dešti, je belgické konopné hnutí malé. V zemi v současné době funguje pět konopných klubů, největším z nich je právě Trekt Uw Plant se čtyřmi stovkami členů. Založen by už v roce 2006, kdy belgická vláda schválila nařízení povolující všem dospělým občanům držení až tří gramů sušených květů nebo pěstování a přechovávání úrody z jedné celé samičí rostliny.

Nová legislativní úprava tehdy podnítila Joepa Oomena k akci. Klíčem k úspěchu byla jeho plynulá španělština umožňující rychlé a hladké spojení mezi Belgií a Španělskem, kde byly konopné kluby již tou dobou na vzestupu. I v Belgii tak mohla začít nová éra.

Joep Oomen pocházel ze sousedního Nizozemska a do Antverp se přestěhoval v devadesátých letech, kde vedl pobočku organizace ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku. Jeho myšlenka byla jednoduchá – pokud je dospělým povoleno pěstovat jednu samičí rostlinu, mělo by být legální „předat“ právo pěstování někomu jinému. Bylo jen třeba označit každou rostlinu ve společné pěstírně cedulkou se jménem majitele.

Oomen a další představitelé Trekt Uw Plant stanuli v minulosti už dvakrát před soudem, v roce 2010 byli ale s konečnou platností osvobozeni. Od toho okamžiku funguje klub bez problémů a vyhýbá se konfliktům s úřady.

Členové se scházejí každé dva až tři měsíce na akci zvané směnný trh (ruilbeurs), kde je každému z nich předán materiál sklizený z jeho rostliny. Kromě členských příspěvků hradí každý náklady na pěstování, sklizeň a sušení, takže celková cena jednoho gramu se vyšplhá na 7 euro, což je ve srovnání s místním černým trhem i legálními coffeeshopy v sousedním Nizozemsku docela málo.

Všechno se zdá být v pořádku, ale…

Klub Trekt Uw Plant má mnoho příznivců a byl inspirací pro vznik dalších podobných organizací. Jednou z nich byl i Mambo Social Club založený členem Trekt Uw Plant Michelem Degensem. Degens od počátku úzce spolupracoval s Joepem Oomenem, který nevnímal nově zakládané kluby jako konkurenci, ale spíše jako potvrzení úspěchu nekomerčního a zcela transparentního komunitního způsobu kultivace konopí, jež je podstatou každého konopného společenského klubu. Společně neúnavně vysvětlovali veřejnosti přínosy tohoto způsobu pěstování a distribuce konopí – eliminace nezákonných aktivit všech článků obchodního řetězce, čisté konopí bez pesticidů, kvalitní a přesné informace o každém produktu, snadná kontrola dodržování věkové hranice pro členství, přímý kontakt mezi pěstiteli a spotřebiteli a vznik nových pracovních míst.

V roce 2006 belgická vláda schválila nařízení povolující všem dospělým občanům držení až tří gramů sušených květů nebo pěstování a přechovávání úrody z jedné celé samičí rostliny.

Rozjezd Mambo Social Club byl fenomenální. Degens vystoupil s myšlenkou provozování konopného společenského klubu v televizi a přihlášky se hrnuly v takovém množství, že bylo nutné zřídit čekací listinu pro budoucí potenciální členy. Euforie bohužel skončila ještě rychleji, než začala. V prosinci 2013 byl Michel Degens zadržen policií, která u něj při následné prohlídce objevila na šedesát rostlin patřících členům klubu. Majitelé konopí na něj přitom čekali v klubu, kde si měli svou sklizeň převzít. Přímo u Degense doma bylo dále nalezeno sedmadvacet rostlin označených jmenovkami svých majitelů. Měsíc po této razii se policie zaměřila na jiného „zahradníka“ klubu a zabavila také konopí pěstované v jeho domě.

Soudní proces i odvolání dopadly pro Mambo Social Club katastrofálně. Představitelé organizace byli sice v únoru letošního roku zproštění obvinění z podněcování ke zneužívání návykových látek, byli ale uznáni vinnými z výroby, držení a prodeje konopí. Soud odmítl snahu obhájců žalované strany prokázat, že se pojem „držení pro osobní potřebu“ může v rozšířeném slova smyslu týkat i společného pěstebního zařízení nebo prostoru. Degens se proto po dlouhé diskuzi se členy, právníky a dalšími zúčastněnými rozhodl činnost Mambo Social Club definitivně ukončit.

„Přerušili jsme veškerou produkci tak, jak nám ukládá zákon,“ uvedl Degens na antverpském průvodu za legalizaci konopí. „Čekáme na výsledek dalšího soudního procesu, který pravděpodobně rozhodne o další existenci nebo neexistenci klubu. Naši členové, včetně uživatelů léčebného konopí, jsou v současné době odsouzeni k nákupu na černém trhu.“

Vystupme ze stínu

Jeho závěr byl jasný: „Uživatelé konopí musí vystoupit z ilegality a přestat se skrývat. Nesmí propadnout odevzdanosti a spokojit se současným stavem věcí – takový přístup povede pouze k tomu, že se opravdu nic nezmění. Lidé si musí uvědomit, že pokud se budou před zákonem schovávat, budou i nadále považováni společností a legislativou za zločince. Je třeba učinit tomuto šílenství přítrž. Nesmíme mlčky rezignovat a smířit se s tím, že jsme označováni za kriminálníky jen proto, se rozhodli namísto jedné z nejnebezpečnějších návykových látek, alkoholu, užívat raději neškodnou bylinu.“

Představitelé Trekt Uw Plant stanuli v minulosti už dvakrát před soudem, v roce 2010 byli ale s konečnou platností osvobozeni. 

V reakci na pesimistickou atmosféru způsobenou ztrátou dobrého přítele a významného aktivisty Joepa Oomena a také dosavadními výsledky soudních procesů Degens prohlásil: „Už jsme se otřepali z největšího šoku. Je úžasné pozorovat nové nadšené lidi, kteří se snaží alespoň částečně zaplnit mezeru, která zůstala po Joepově náhlém odchodu. Bereme to velmi vážně a klub Trekt Uw Plant má dostatečně zkušený tým lidí, aby se s nastalou situací vyrovnal. Celkově panuje mezi členy dobrá atmosféra, Joep nám přesto velmi chybí a všichni si uvědomujeme, že mu svými zkušenostmi a znalostmi nesaháme ani po kotníky. Nahradit ho je nemožné, budeme se ale ze všech sil snažit nezklamat a pokračovat v práci, kterou začal.“

Vzhledem k tomu, že Mambo a Trekt Uw Plant fungují na stejném principu, mohl by soudní verdikt znamenat ohrožení také pro nejstarší belgický konopný klub. Zástupci Trekt Uw Plant jsou přesto v případě nutnosti připraveni jít potřetí k soudu a obhájit svou činnost. O správnosti myšlenky konopných společenských klubů jsou skálopevně přesvědčeni, mají deset let zkušeností, čistý trestní rejstřík, a pokud to bude potřeba, rozbijí prasátko a zaplatí zkušené právníky. Jejich nejsilnější zbraní však zůstává solidarita a odhodlání pokračovat v odkazu klubu i jeho zakladatele.

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!