Aktuální článek
Velká Británie: Instituce pečující o veřejné zdraví volají po dekriminalizaci všech drog

Velká Británie: Instituce pečující o veřejné zdraví volají po dekriminalizaci všech drog

  • Zpráva Královské společnosti pro veřejné zdraví a Fakulty veřejného zdraví se jednoznačně shoduje na tom, že na užívání drog by mělo být nahlíženo jako na zdravotní, nikoli právní problém.

Dvě přední britské zdravotnické organizace, které zastupují tisíce lékařů a expertů na zdravotnictví, vydaly přelomovou zprávu. Volají po dekriminalizaci užívání a držení drog pro osobní potřebu.

Žádný užitek

Podle Královské společnosti pro veřejné zdraví a Fakulty veřejného zdraví způsobila válka proti drogám více škod než užitku. Obě instituce tvrdí, že užívání drog by mělo být vnímáno jako zdravotní problém a nemělo by být řešeno v rovině trestněprávní, jelikož tresty člověka od užívání látek měnících vědomí nikdy v historii neodradily.

Proč se k lidem, kteří mají problémy s drogami, chovat jinak než k těm, kdo mají problémy s alkoholem nebo trpí třeba obezitou?

 Dodávají, že se zvyšuje počet lidí, kteří netrpí kvůli samotnému užívání drog, ale kvůli následným trestům – namísto toho, aby se jim dostalo odborné pomoci.

„Došli jsme k názoru, že nastal čas zaujmout k problematice drog jiný postoj,“ vysvětluje Shirley Cramerová, výkonná ředitelka Královské společnosti pro veřejné zdraví. „Provedli jsme průzkum mezi zainteresovanými stranami i veřejností a snažili jsme se o nalezení jakési shody v rámci naší komunity i širší veřejnosti, což považujeme za velice důležité.“

Královská společnost se v průzkumu dotazovala asi 2 000 dospělých Britů. Více než polovina respondentů (56 %) se shodla, že uživatelé drog v místě jejich bydliště by měli být spíše svěřeni do péče lékařů než vystaveni trestnímu stíhání. Necelá čtvrtina (23 %) respondentů projevila nesouhlas.

Dealery nešetřit

Odborníci na oblast veřejného zdraví, jejichž práce zahrnuje mimo jiné prevenci nemocí například formou pomoci s odvykáním kouření, ale dodávají, že postoj k prodejcům drog by shovívavý být neměl. „Domníváme se, že lidé, kteří se podílejí na prodeji a distribuci drog, by rozhodně měli být nadále stíháni,“ tvrdí Cramerová. „Na druhou stranu, proč se k lidem, kteří mají problémy s drogami, chovat jinak než k těm, kdo mají problémy s alkoholem nebo trpí třeba obezitou?“

Královská společnost vydala zprávu nazvanou „Taking a New Line On Drugs“ (Nový postoj k drogám) a Fakulta veřejného zdraví tuto zprávu podpořila. Klíčovým doporučením je, aby se všechny děti a mladí lidé učili o drogách ve škole v rámci osobnostního, sociálního, zdravotního a ekonomického vzdělávání (PHSE).

Nastal čas změnit přístup k drogové problematice.

„Zarážející je, že v oblasti veřejného zdraví chybí osvěta. Přitom jde o velice významnou stranu této problematiky,“ vysvětluje Cramerová a dodává, že tam, kde nějaká osvěta probíhá, „je často nekonzistentní – záleží na konkrétní škole.“

Odborníci také usilují o přenesení hlavní zodpovědnosti v otázce drog z ministerstva vnitra na ministerstvo zdravotnictví, kde by mělo dojít k užší koordinaci se strategiemi pro otázky alkoholu a tabákových výrobků.

Zastaralá klasifikace drog

Experti dále uvádějí, že by měla vzniknout lepší klasifikace drog na základě jejich škodlivosti. Současná klasifikace je údajně pro veřejnost matoucí.

Žebříčku deseti nejškodlivějších drog sestavenému Královskou sopečností vévodí alkohol, druhé místo zaujímá heroin, třetí pak crack a kokain. Tabákové výrobky jsou na šestém místě, konopí na osmém.

Zpráva bude zveřejněna před očekávaným vydáním vládní drogové strategie, ke kterému by mělo dojít po referendu o vystoupení z EU. Zpráva chválí portugalský model, kdy držení drog je dekriminalizováno a uživatelé jsou namísto stíhání svěřeni do péče lékařů či sociálních pracovníků a je jim poskytována podpora v rámci různých programů. Dále uvádí, že trestní stíhání a tresty odnětí svobody uživatelům drog spíše škodí, například kvůli tomu, že mohou ve vězení být vystaveni dalším drogám a také kvůli možnému přetrhání rodinných vazeb. Zpráva dále zmiňuje bariéry, kterým uživatelé drog čelí v oblasti vzdělání a zaměstnání.

Profesor John Middleton z Fakulty veřejného zdraví prohlásil: „Je potřeba nový přístup k drogové problematice, který bude zaměřený na člověka, pevně zakotvený ve veřejném zdravotnictví a založený na nejaktuálnějších poznatcích. Tato zpráva představuje významnou součást stále rostoucího velkého souboru poznatků, na základě kterých se stanovuje další postup. Čas na změnu globálního přístupu k nelegálním drogám již dávno nastal. Nerovnováha mezi právním a zdravotnickým přístupem k nelegálním drogám je kontraproduktivní. Kriminalizace a tresty odnětí svobody za menší, nenásilné přečiny jen zhoršují problémy spojené s drogami, mimo jiné společenskou nerovnost, násilí a riziko přenosu nemocí. Držení a užívání drog by mělo být dekriminalizováno. Prioritu by měl mít medicínský přístup.“ 

Více než polovina respondentů se shodla, že uživatelé drog v místě jejich bydliště by měli být spíše svěřeni do péče lékařů než vystaveni trestnímu stíhání.

Profesor David Nutt, který vede Centrum neuropsychofarmakologie na londýnské Imperial College, prohlásil: „Doporučení obsažená v této zprávě plně podporuji. Současná vládní politika, kdy jsou uživatelé drog stíháni, místo abychom se snažili snížit rostoucí škody způsobené drogami, zejména úmrtí související s alkoholem, heroinem a kokainem, ve skutečnosti jen vede k dalším újmám na jedincích i společnosti a také stojí daňové poplatníky více peněz.“

Stejná písnička ze strany státních úředníků

Britské ministerstvo vnitra ústy svého mluvčího sdělilo: „Postoj Spojeného království k drogám zůstává jasně daný: musíme se snažit zabránit užívání drog ve společnosti a podporovat lidi závislé na drogách pomocí léčby. Současně je nutné zastavit příliv nelegálních drog a potírat organizovaný zločin, který stojí za obchodem s drogami.“

Ministerstvo vnitra dále uvedlo, že oproti minulému desetiletí došlo k poklesu případů zneužívání drog a že oproti rokům 2009 a 2010 se více lidí dokázalo zbavit závislosti.

Zdroj: www.theguardian.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!