Aktuální článek
Tým renomovaného vědce vyvrací tvrzení, že konopí poškozuje DNA

Tým renomovaného vědce vyvrací tvrzení, že konopí poškozuje DNA

  • Kritici z řad odborné veřejnosti se ohrazují proti tvrzení, že by kouření konopí způsobovalo rakovinu u dětí kuřáků, a označují tuto domněnku za jeden z vedlejších produktů dávno přežité teze o „marihuanovém šílenství“.

Foto: Wendy McCormick

Během pokusů na buněčné úrovni a testů na zvířatech i lidských subjektech bylo prokázáno, že konopí pomáhá přecházet rakovině, zpomalovat její rozvoj a některé typy této choroby může dokonce léčit.

Hledáme negativa

Austrálie patří mezi země proslulé výzkumem zaměřeným na negativní účinky konopí. V nejnovější studii přirovnávali vědci jeho vliv na lidský plod k thalidomidu, látce známé jako původce mnoha genetických vad u novorozenců.

Profesoři Stuart Reece a Gary Hulse ze Západoaustralské univerzity publikovali v červnu 2016 v magazínu Mutation Research výsledky výzkumu nazvaného „Chromothripsis a epigenomika doplňují seznam příčinných souvislostí mezi užíváním konopí a závislostí na něm a vznikem rakoviny, vrozených vad a dědičné genotixicity“.

Epidemiologické testování na zvířatech i lidech podporuje naši domněnku, že konopí je v tomto ohledu bezpečné.

V tiskovém prohlášení k tomuto článku dospěli vědci k poměrně děsivému závěru, že kuřáci konopí poškozují vlastní DNA a svým dětem tak mohou nepřímo přivodit rakovinu. „U novorozenců a kojenců, kteří byli v prenatální fázi vývoje vystaveni vlivu konopí, můžeme pozorovat případy výskytu nejzávažnějších forem rakoviny,“ uvedl jeden ze členů výzkumného týmu.
Autoři studie však ve skutečnosti neprovedli ani jeden vlastní pokus, zabývali se výhradně revizemi závěrů dřívějších výzkumů, na jejichž základě pouze „vyvodili logický závěr“, že konopí poškozuje replikační schopnost genů a tedy i lidský plod.

Mylné předpoklady

Spojili jsme se proto s Dr. Ethanem Russoem, zakladatelem a editorem magazínu Journal of Cannabis Therapeutics, který patří k celosvětově nejuznávanějším odborníkům na výzkum kanabinoidů. Na rozdíl od autorů zmíněné studie provádí vlastní výzkum, a to včetně experimentálního ověřování výsledků. Russo prohlásil: „Tato zpráva je založena na zcela mylných premisách. Konopí nemá mutagenické vlastnosti (nezpůsobuje změny DNA), není teratogenní (nezpůsobuje vrozené vady) ani karcinogenní. Epidemiologické testování na zvířatech i lidech podporuje naši domněnku, že tato rostlina je v tomto ohledu bezpečná.“

V abstraktu sporného článku nenalezneme žádné informace o metodice provádění rešerší ani kontrolních výzkumech možného vlivu vedlejších produktů kouření, které jsou prokazatelně karcinogenní.

Russo dodává: „Je navíc třeba vzít v potaz rozdíl mezi rekreačním užíváním drog a zákonem povolenou konzumací malých dávek kanabinoidů jako doplňku při léčbě závažných onemocnění.“

Abstrakt také postrádá jakékoli informace o tom, jak vážný problém může relativní karcinogennost a dopad na vznik vrozených chorob a dědičné genotoxity vlastně představovat.

Autoři kontroverzní studie ve skutečnosti neprovedli ani jeden vlastní pokus, zabývali se výhradně revizemi závěrů dřívějších výzkumů.

Není jasné, jestli je možné oddělit vliv konopí od jiných možných faktorů. I sami autoři výzkumu přiznávají, že DNA poškozují i další návykové látky, jako jsou tabák, alkohol, stimulanty nebo opiáty, které mohou způsobovat „zrychlení procesu stárnutí buněk“.

Stresové faktory v důsledku prohibice

Mezi další příčiny epigenetických poškození patří stresové faktory, v této souvislosti uveďme například újmy způsobované prohibicí nebo neustálé riziko uvěznění. Negativní dopad na DNA mohou mít i běžné jevy, ke kterým počítáme opalování a dokonce i reakci buněk na kyslík.

„Vystavení farmaceutikům a toxickým chemikáliím, stravovací návyky, stres, míra fyzické aktivity a jiné environmentální faktory mohou mít pozitivní i negativní dopad na vznik epigenetických modifikací a dlouhodobě ovlivňovat vývoj organismu, lákovou výměnu a zdraví. Všechny tyto okolnosti se na těle projevují trvalými změnami epigenetického profilu jedince,“ uvádí se v jedné z rešerší článku.

Z dostupných informací vyvozuje Ethan Russo jasný závěr: „Je nejvyšší čas hodit konopné šílenství za hlavu a přiznat, že léčebné prostředky na konopné bázi představují bezpečný způsob zlepšování veřejného zdraví.“

Zdroj: www.eastbayexpress.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!