Aktuální článek
Užívání konopí v těhotenství neškodí, pozor ale na tabák

Užívání konopí v těhotenství neškodí, pozor ale na tabák

  • Rozsáhlá studie zahrnující 12 069 matek se zabývala tím, jaký vliv na novorozence může mít užívání konopí anebo cigaret v těhotenství. Podle autorů je „běžně přijímaným faktem, že konopí představuje jednu z nejčastěji užívaných ilegálních látek v průběhu těhotenství, nicméně chybí dostatečné množství dat zkoumajících dopad tohoto užívání na zdravotní stav potomka.“

Výsledky kohortové retrospektivní studie byly zveřejněny začátkem června v odborném časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology a ukázaly, že „po zohlednění všech souvisejících faktorů nebylo užívání konopí spojeno se statisticky významnými negativními odchylkami ve zdravotním stavu novorozenců. Na druhou stranu užívání konopí společně s kouřením cigaret zvyšovalo míru rizika negativního dopadu obou substancí na zdraví dítěte.“

Z celkového počtu matek bylo 106 uživatelek konopí a 48 z nich navíc kouřilo i tabák. Děti uživatelek obou substanci měly zvýšené riziko rozvoje astmatu, menší obvod hlavy, sníženou poporodní váhu a nastávajícím matkám častěji hrozil předčasný porod.

Zajímavým zjištěním bylo, že „zvýšení krevního tlaku nebylo vypozorováno ani u uživatelek konopí, ani u uživatelek tabáku, ovšem v případě užívání obou substancí se zvýšilo riziko takzvané preeklampsie (vysoký tlak, výskyt bílkovin v moči a výrazné otoky těla u těhotných).

V závěru se proto dočteme, že i přes zjištěnou nízkou rizikovost užívání konopí v těhotenství „by lékaři měli upozorňovat nastávající matky na zvýšená zdravotní rizika kouření tabáku a konopí, jelikož tyto dvě drogy jsou často užívány společně.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!