Aktuální článek
Pět mýtů o kuřačkách konopí

Pět mýtů o kuřačkách konopí

 • Žádná žena by neměla přijít o možnost vychovávat své dítě kvůli tomu, že užívá konopí. Žádná žena by neměla být jakkoli diskriminována za to, že užívá konopí.

Otec americké konopné prohibice Harry J. Anslinger kdysi prohlásil: „Kouření konopí způsobuje u bílých žen touhu po sexuálních vztazích s černochy, bohémy a dalšími nežádoucími živly.“ Zdá se vám to překvapivé? Tato sexistická, rasistická lež byla vyslovena samotným tvůrcem protikonopné propagandy. Forma se od té doby možná změnila, obsah však zůstává stejný. Naštěstí se závoj smyšlenek v poslední době pomalu zvedá. Svět pomalu objevuje konopí jako léčivou rostlinu a společnost zjišťuje, že mnoho pověr kolem pěstování a užívání se nezakládá na pravdě.

Dávno vyvrácené mýty označují matky kuřačky za oběti syndromu vyhoření a zpochybňují jejich schopnost řádně se postarat o rodinu.

Jedním ze zbořených mýtů je i stigmatizace uživatelek konopí. Mnoho stereotypů se samozřejmě dotýká i mužů, je však třeba rozlišovat, co je hlavní příčinou diskriminace. Odhalili jsme pro vás pět nejznámějších pověr.

Pověra první: Milovnicím konopí chybí ambice.

Znáte někoho, kdo si dá jointa, rozvalí se na gauči a válí si šunky? Samozřejmě, lidé jsou různí, i pár takových by se mezi námi našlo. Nicméně tento stereotyp vyjadřuje představu většiny neuživatelů o tom, jak fungují všichni kuřáci konopí. Ve skutečnosti je tomu tak, že pro obrovskou spoustu lidí je tato bylina úžasným zdrojem inspirace a energie a má kladný vliv na jejich tělesnou i duševní aktivitu. Přesto ve většinové společnosti převládá názor, že ženy i muži užívající konopí musí být jedinci bez ambicí, plánů a zájmů.

Dobře víme, že tato dezinformace postrádá logiku a nelze ji podložit žádnými relevantními důkazy. Naší jedinou možnou obranou je být otevřené, upřímné a ochotné podělit se o své zkušenosti s konopím a ukázat, jaký vliv mělo na naše životy.

Třicet šest procent vedoucích funkcí v největších konopných firmách je dnes zastáváno ženami a mezi kuřačkami najdeme mnoho takových, které stereotypy o líných zhulencích úspěšně boří.

Pověra druhá: Kuřačky konopí nedbají o své zdraví.

Je až s podivem, kolik lidí stále považuje užívání konopí za hrozbu pro zdraví. Tento názor je nejčastěji prezentován těmi, kteří mají o rostlině je kusé informace posbírané z předpojatých médií. Vzdělávání a osvěta by proto měly patřit k stěžejním nástrojům destigmatizace.

Ženy netající se svou vášní pro konopí pocházejí z různých společenských vrstev, mají rozličná zaměstnání a uplatňují se v řadě oborů.

Je třeba přiznat, že ani pravidelní uživatelé nemají často úplné povědomí o škále možných zdravotních přínosů zodpovědné konzumace. Rozsah prospěšných vlastností konopí je přímo závislý na obsahu kanabinoidů a terpenů, který se u jednotlivých odrůd liší, a také na metodě užívání a na dávkování. Zatímco někteří lidé ho užívají kvůli psychotropním účinkům, jiní mají zájem o specifické terapeutické účinky. Ty mohou být prospěšné například při prevenci a léčbě

Vzhledem k dlouhému seznamu léčebných vlastností není překvapením, že legalizaci konopí podporují ženy, jimž není zdraví lhostejné.

Pověra třetí: Uživatelky konopí jsou osoby duševně nezralé.

Také si někdy kladete otázku, odkud se vlastně všechny ty nesmysly berou Nepochopení a dezinformace mají od marihuanového šílenství ve třicátých letech až po stereotypní prezentaci kuřáků v dnešních médiích tradici dlouhou desítky let. Díky úspěšným, aktivním ženám, které se za užívání konopí nestydí a otevřeně podporují legalizaci, se tento mýtus v posledních letech daří pomalu bořit.

Zpráv o nich však stále není dost a informace o úspěšných podnikatelích a podnikatelkách v konopném byznysu aby pohledal. Není divu, vezmeme-li v úvahu desítky let systematických lží a démonizace rostliny. Lidé se obávají, že přijdou o zaměstnání, budou jim odebrány děti a ve společnosti budou odsouzení.
Je ironií, že právě tolik obávaná otevřenost je nejlepší cestou k odstranění pověr.

Stávající situaci dobře popsala Jacqueline Parkerová v dopise k vydání své knihy Coming Out Green„Za život jsem měla tu čest poznat celou řadu nesmírně výkonných a ambiciózních osob. A opravdu mnoho těchto kreativních, zdravých, aktivně žijících a emočně stabilních lidí kouří pravidelně konopí. Zodpovědně a s rozumem, protože jim pomáhá relaxovat a přináší inspiraci.“

Takže, vážené dámy i vážení pánové, spojme své síly a zkusme společně vyvrátit tento již dávno překonaný omyl.

Pověra čtvrtá: Uživatelky konopí jsou nezodpovědnými matkami.

Neexistuje snad kontroverznější téma než užívání konopí a péče o dítě. Dávno vyvrácené mýty označují matky kuřačky za oběti syndromu vyhoření a zpochybňují jejich schopnost řádně se postarat o rodinu.

Ve většinové společnosti stále převládá názor, že ženy i muži užívající konopí musí být jedinci bez ambicí, plánů a zájmů.

Toto stigma je ve společnosti velmi hluboce zakořeněné, takže matky se často bojí přiznat ke své vášni pro konopí i v zemích, kde je jeho užívání legální. Existují případy, kdy byly ženám odebrány nezletilé děti jen proto, že namísto alkoholu, analgetik a psychofarmak zvolily konopí.

Samozřejmě existuje malé procento problematických uživatelů, kteří nejsou schopni se adekvátně postarat o materiální ani duchovní potřeby svých potomků. Stejně tak ale najdeme špatné rodiče i mezi těmi, kteří konopí nikdy nezkusili. Takže remíza.

Známe i případy skvělých rodičů, fantastických matek a otců, kteří by pro své děti udělali cokoli a v jejich zájmu vedou lítý boj za legalizaci konopí na předpis. Ženy proslulé svou odvahou a vnitřní integritou se nebály zveřejnit své zkušenosti s touto rostlinou ve víře, že by právě jejich příběhy mohly pomoci veřejnosti otevřít oči.

Existují spousty nejen konopných aktivistek a novinářek, ale i lékařek a výzkumnic, jež pomáhají při léčbě závažných onemocnění. Právě ženy dnes stojí v čele hnutí, které chce změnit pohled většinové společnosti a umožnit záchranu mnoha životů.

Pověra pátá: Všechny uživatelky konopí jsou stejné.

Ženy netající se svou vášní pro konopí pocházejí z různých společenských vrstev, mají rozličná zaměstnání a uplatňují se v řadě oborů – stejně jako nekuřačky. V přístupu a motivaci se proto logicky liší. Najdeme mezi nimi:

 • učitelky
 • podnikatelky
 • právničky
 • manželky
 • matky
 • zdravotní sestry
 • lékařky
 • vědkyně
 • babičky a prababičky
 • a mnoho dalších

Každá z nás si k rostlině vybudovala svůj vlastní, jedinečný vztah. Ale aby mohl takový vztah fungovat, je potřeba mít rozum v hrsti, vzdělávat se a být k sobě i druhým upřímná. 

Zdroj: www.learngreenflower.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!