Aktuální článek
Zelená revoluce ve vašem motoru

Zelená revoluce ve vašem motoru

  • Konopný olej může mít roli energetického zdroje: v dopravě a při výrobě elektřiny a tepla.
  • Řešení hledá jedna malá pražská firma. Zaměřuje se na komplexní řešení, tedy od vhodných zdrojů oleje, přes recyklaci a průmyslové zpracování, až po technické řešení úprav motorů v různých vehiklech a dieselgenerátorech.

Spalovací motory jsou možná tím nejlepším, co nám průmyslová revoluce přinesla. Těžko najdeme alternativu, která by byla tak efektivní a zároveň univerzální. Vzhledem k úbytku fosilních zdrojů budou do budoucna hrát stále větší roli kapalná biopaliva. Z nich lze rostlinný olej považovat za nejvíce efektivní biopalivo, s ohledem na možnost jeho použití ve vznětových motorech, které mají nejvyšší účinnost. Hlavním motivem přestaveb aut na olej přitom nemusí být ekonomické hledisko, jde taky o možnost opětovného využití rostlinného oleje. . Pozitivním dopadem používaní olejů do dieselových motorů je tedy také ekologický přínos.

Při spalování rostlinného oleje se nezvyšuje objem oxidu uhličitého v atmosféře – uvolňuje se ho do atmosféry přesně stejné množství, které do sebe rostliny navázaly během růstu. Pěstováním vhodných olejnatých plodin tak lze skleníkové plyny z atmosféry vázat a současně tím přispívat k řešení problematiky globálního oteplování. Zemědělci pěstující olejniny tak mají příležitost produkovat konkurenceschopný výrobek, který jim navíc napomůže zajistit soběstačnost v pohonných hmotách pro vlastní stroje. Z globálního úhlu pohledu pak tato alternativa napomáhá otázce energetické bezpečnosti státu, kdy řeší závislost na dovážených, převážně fosilních energiích

Zpět se blíží doba, kdy si každý zemědělec byl schopen pokrýt vlastní spotřebu „motorového paliva“ – kdy posekal louku za chalupou a seno použil jako krmivo pro své koně. I dnes je možné své „koně“, tentokrát ty pod kapotou, živit z vlastních zdrojů.

Váš dýzlák si bude pomlaskávat…

Využití rostlinného oleje jako paliva ve vznětových motorech lze rozdělit do dvou kategorií, na dopravu a energetiku. V oblasti dopravy lze upravit jakýkoliv Dieselův motor na pohon rostlinným olejem, nerozhoduje, zda se jedná o nákladní vůz, dodávku, zemědělský či stavební stroj.
U osobních vozů se k přestavbám doporučují starší modely s čistě mechanickými motory. Moderní, počítačem řízené spalování, je u osobních vozů náročné a drahé na úpravy.

Úprava vznětového motoru na pohon rostlinným olejem spočívá v dvounádržovém palivovém systému. Studený motor startuje na čistou naftu a po jeho zahřátí na provozní teplotu dojde k přepnutí na dodávku rostlinného oleje. Ohřátý rostlinný olej se spaluje velmi dobře. Tato úprava navíc není technicky ani finančně náročná, zavedené eshopy ji nabízejí zhruba od 15 tisíc korun za komponenty, setkat se ale lze i s úpravami provedenými svépomocí za jednotky tisíc korun.

Obsluha takového zařízení je potom prostá, vlastně stačí jen pamatovat na „propláchnutí” motoru naftou před ukončením jízdy. Jednoduché ale velmi důležité pravidlo, studený start motoru na studený rostlinný olej je zcela zásadní chyba vedoucí k technickým a nákladně řešitelným obtížím. Zimní provoz vozidla na rostlinný olej s sebou přináší nutnost míchat rostlinný olej v nádrži s motorovou naftou pro zajištění tekutosti oleje, případně lze ohřívat celou palivovou soustavu motoru i s obsahem nádrže.

 

Na friťák do Indie, kolem světa

O mnoha kilometrech najetých vozem upraveným pro pohon na recyklovaný použitý rostlinný olej nám hodně může říci známý cestovatel a ekolog Standa Miler:

Co vás motivovalo k přestavbě vozu a k vašim cestám?

Hlavní motivací bylo poznat jiné země a kultury, cestovat co nejekologičtěji a nejlevněji a propagovat využívání obnovitelných zdrojů energie. Myslím si, že způsob, jakým získáváme dnešní biopaliva, moc životnímu prostředí neprospívá a do budoucna přinese další problémy. Podpora pěstování řepky a povinné přimíchávání biopaliv, které často pochází z Jižní Ameriky, nemá s ekologií nic společného. Jde zase jen o peníze. Pěstování konopí místo řepky by mohlo být jednou z cest jak lépe využívat biopaliva a obhospodařovat půdu.
Jednou z možností, jak získat potřebnou plochu na pěstování biopaliv, je omezit chov hospodářských zvířat, který v současnosti využívá přes 70% zemědělské půdy. To by ale znamenalo jíst méně masa a to se lidem moc nelíbí.

Odkdy cestujete s autem na olej a kam nejdále jste s ním docestoval?

Auto jsem si nechal přestavět u firmy Rapidoil v roce 2005 a od té doby jsem navštívil přes 30 zemí a na použitý rostlinný olej ujel přes 100 tisíc kilometrů. Nejdál jsem byl na jihu Indie.

Jakými dalšími specialitami je vaše auto vybaveno?

Jedná se o obytnou vestavbu do dodávky Fiat Ducato z roku 2000. Vestavbu jsme si nechal udělat na zakázku u firmy KRS. Původně jsem chtěl auto využívat na práci a na snowboard v Rakousku, takže jsem si nechal udělat zesílenou izolaci, která umožňuje pobyt v autě i v zimě. V autě mohou cestovat a spátčtyři lidé. Je zde malá koupelna se splachovacím záchodem a horkou vodou. Kuchyň se sporákem, lednice na 12V, 220V a LPG. Na autě mám 3 solární panely a 240 Ah baterie, které využívám na mobilní kino. V autě mam mobilní filtrační jednotku, která mi umožňuje čistit olej na cestách. V současné době uvažuji o pohonu auta na i na vodu. Jedná se o velmi jednoduché zařízení, pomocí kterého se zvýší výkon motoru, a tím sníží jeho spotřeba a emise.

Cestování je drahá záležitost, jaké jsou náklady při pohonu na olej?

Do Egypta a zpět jsem dojel za cca 100 Euro a z Prahy do Indie jsem za naftu zaplatil jen 1 500 Kč. Mám třísetlitrovou nádrž, takže jsem na olej dojel až do Bulharska. Tam jsem sehnal dalších dvě stě litrů v McDonaldu a dojel až do Íránu. V Íránu jsem bohužel žádný olej nesehnal, ale za jedno Euro se tam dalo koupit sedmdesát litrů nafty. V Indii se použitý olej nevyhazuje, a tak se tam také nedal žádný sehnat, litr nafty navíc stál cca 15 Kč. Nejvíce použitého rostlinného oleje jsem získal v Řecku. Bohužel, ne všude se dá v restauracích získat použitý rostlinný olej, a tak musím občas jezdit i na naftu. Po použitém rostlinném oleji je v Česku velká poptávka, takže se těžko shání. Já beru olej od společnosti PMI, která ho prodává již vyčištěný.

Mohou vás čtenáři magazínu Legalizace s vaším vozem zastihnout v ČR, publikujete?

Potřebu cestovat již moc nemám. Viděl a zažil jsem současnou civilizaci, pochopil myšlení lidí v různých zemích a je mi jasné, že pokud rychle nezměníme naše chování, tak budeme čelit velkým problémům. Myslím si, že žádná technologie – ani obnovitelné zdroje – současnou civilizaci nespasí, a že jediná cesta, jak žít v rovnováze s přírodou, je změna našeho myšlení. Otázkou je, co vše bude muset lidstvo ještě zažít, aby došlo k potřebným změnám.

Přes léto jezdím s mobilní multimediální výstavou po různých festivalech, kde si mohou lidé vyzkoušet, kolik energie je potřeba vynaložit k rozsvícení 100 W elektrické žárovky, a vyzkoušet si jízdu na elektrickém kole. Kromě propagace obnovitelných zdrojů energie se snažím informovat o vlivech chovu hospodářských zvířat na životní prostředí. Dělám pravidelné přednášky v klubech. Spolupracuji na projektu Sběroleje.cz a na podzim se chystám do škol, kde bych chtěl v rámci tohoto projektu vyprávět o životě lidí v různých zemích a informovat o možnostech šetření energií a ochraně životního prostředí. Více informací o mých aktivitách najdete na www.ekocesty.info nebo www.autonaolej.cz.

Z pánve přes motor až do žárovky

V oblasti energetiky je nejefektivnějším způsobem spalování rostlinného oleje kombinovaná výroba elektřiny a tepla (tzv. KVET neboli kogenerace), při níž dochází k nejmenším ztrátám a účinnost převyšuje 90%. Ve světle rostoucích cen energií je tato alternativa získávání energie stále lákavější. Přepracovaný olej je možné využít k výrobě energie v ostrovních provozech s vlastní spotřebou vyrobené energie, nebo lze elektřinu prodat do sítě a teplo využít v technologických procesech v místě jeho výroby. Celý výkon kogeneračního soustrojí lze také převést pouze na teplo a využívat ho v zimním období jako klasický kotel na běžná paliva.

Kde natankovat?

Zdrojem rostlinného oleje může být nejen u nás nejznámější olejnina – řepka olejná – ale i slunečnice, lnička setá, apod. Dříve bylo běžnou surovinou pro získávání oleje i konopné semínko.
Rostlinný olej pro technické použití lze běžně koupit u zpracovatelů olejnin, k dispozici jsou i rafinerie pro zpracování surového oleje na vhodné parametry. Pravidelní nebo smluvní zákazníci jsou zpravidla zásobováni za lepších podmínek, než jsou na koncovém trhu. Obecně lze předpokládat, že rostlinný olej je plnohodnotnou náhradou motorové nafty, a výhledově se bude svou cenou lišit od nafty o míru osvobozené spotřební daně z minerálních olejů.

V současnosti je masivně využíván především řepkový olej, což může být mnohdy vnímáno jako konkurence produkci potravin. Řepka olejná je však oproti jiným olejninám „nemastná sláma“. Perspektivu v tomto ohledu může přinést pěstování plodiny Jathropa v klimaticky vhodných regionech, subtropech. V mírném podnebném pásmu to je vývoj technologicky řízeného prostředí pro celoroční produkci mořských řas, potažmo rostlinného oleje.

Olejové vrty na českých školách

V domácnostech, konkrétně v odpadech českých domácností ročně skončí cca 40 tisíc tun rostlinného oleje ročně. Pokusem o nápravu tohoto nepochopitelného faktu je ojedinělá aktivita firmy PMI, a to projekt sběru oleje, kdy žáci základních škol nosí použitý fritovací olej z kuchyní v PET lahvích do školy. Škola dostane finanční obnos za kilogram doneseného oleje a žák může usilovat o odměnu dle vlastního výběru v katalogu odměn pro sběrače. Do tohoto projektu je zapojeno v současné době více jak 700 škol. Více informací najdete na webu: www.SběrOleje.cz.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!