Aktuální článek
Pomůže nám konopí v boji s epidemií zneužívání léků proti bolesti?

Pomůže nám konopí v boji s epidemií zneužívání léků proti bolesti?

  • Výzkum naznačuje, že ano, avšak vědcům, kteří se snaží zjistit, zda by mohlo být léčebné konopí náhradou opioidů, klade neustále překážky byrokracie.

Šest dní před svou smrtí byl Prince, legendární americký popový zpěvák, hospitalizován s podezřením na předávkování Percocetem, lékem proti bolesti. Jeho smrt 21. dubna byla způsobena předávkováním jiným tišícím prostředkem, fentanylem.

Pomáhají i zabíjejí

Oba tyto léky patří do skupiny opioidů vydávaných na lékařský předpis, které každoročně pomáhají od bolesti milionům Američanů. Dávky je však nutné zvyšovat, a proto hrozí předávkování. Podle amerického Ministerstva zdravotnictví zasáhla Spojené státy „nevídaná opioidová epidemie“, kdy na předávkování předepsanými opioidy zemřelo v letech 1999 až 2014 více než 165 000 Američanů. Odhadované škody spojené se zneužíváním těchto léků dosahují astronomických 55 miliard dolarů (přes 1,3 bilionu korun) ročně. Tato čísla vedou odborníky k hledání bezpečnější alternativy tišení bolesti – a řada indicií ukazuje na konopí.

Snížení počtu úmrtí

Již před patnácti lety se začali lékaři dozvídat o pacientech, kteří užívají na bolest místo předepsaných opioidů konopí. Tyto případy přivedly tým docenta Marcuse Bachhubera z newyorské nemocnice Montefiore na myšlenku, zda legalizace léčebného konopí v určitých amerických státech snížila počet úmrtí v důsledku předávkování opioidy. Jejich studie, publikovaná v roce 2014, přinesla zajímavé výsledky: V letech 1999 až 2010 se ročně vyskytlo ve státech, které legalizovaly léčebné konopí, v průměru o 25 procent méně případů smrtelného předávkování opioidy než ve státech, kde užívání konopí zůstalo nelegální.

Čtyřiačtyřicet procent izraelských pacientů s chronickou bolestí přestalo užívat předepsané opioidy do sedmi měsíců od zahájení léčby konopím.

Bachhuberův výzkum však nepotvrdil, že by léčba konopím přímo vedla k úbytku případů předávkování opioidy. Počet případů předávkování navíc zahrnoval nejen předepsané opioidy, ale i heroin. Studie přesto otevřela oči mnoha odborníkům, kteří se začali zabývat možným vztahem mezi užíváním konopí a léků proti bolesti.

„Myslím, že léčebné konopí by mělo být zařazeno do skupiny alternativních prostředků pro léčbu chronické bolesti, aby lidé nemuseli užívat opioidy nebo je mohli užívat v nižších dávkách,“ uvádí Dr. Bachhuber.

Jeho názor podporuje řada nových výzkumů. V červnovém čísle odborného časopisu Journal of Pain uveřejnili vědci z Michiganské univerzity závěry retrospektivní studie 185 pacientů, kteří využívali distribuční síť prodejen léčebného konopí v michiganském městě Ann Arbor. Tito pacienti uvedli, že se jim podařilo snížit spotřebu opioidů užívaných jako lék na chronickou bolest o více než polovinu.

Studie na zvířatech navíc ukazují, že kanabinoidy obsažené v konopí mohou spolupůsobit s opioidy při úlevě od bolesti.

Snížení závislosti na opioidech

Podle Dr. Simona Haroutouniana, vedoucího klinického výzkumu v Centru bolesti při Washingtonově univerzitě v St. Louis, se léčebné konopí stalo živě diskutovaným tématem i na setkání Americké společnosti pro léčbu bolesti. Dr. Haroutounian je spoluautorem studie publikované v únoru v časopise Clinical Journal of Pain, která sledovala skupinu 176 izraelských pacientů s chronickou bolestí po dobu sedmi měsíců a odhalila, že 44 procent z nich přestalo užívat předepsané opioidy do sedmi měsíců od zahájení léčby konopím. Tato pozorovací studie je jednou z mnoha, které se v poslední době zabývají vztahem mezi užíváním léčebného konopí a snížením závislosti na opioidech.

Odhadované škody spojené se zneužíváním těchto léků dosahují astronomických 55 miliard dolarů (přes 1,3 bilionu korun) ročně. 

Žádný z těchto výzkumů však není bez výhrad. Retrospektivní studie nemohou odhalit některé důležité detaily, například to, zda se smrt předávkováním týkala pacientů, kteří užívali předepsané opioidy, nebo i lidí, kteří si obstarali drogu nelegálně a užívali ji jen rekreačně, anebo se léčili sami.

Přestože pozorovací studie Dr. Haroutouniana byla provedena v reálném čase, její účastníci byli předem vyšetřeni na psychiatrické problémy a na náchylnost k zneužívání drog. To znamená, že u nich byla nižší pravděpodobnost komplikací spojených s užitím léčebného konopí než u pacientů trpících chronickou bolestí obecně. „Bohužel nemáme spolehlivá data o dlouhodobých účincích ani o účincích na širší populaci, která nebyla tak pečlivě selektována,“ vysvětluje Dr. Haroutounian.

Největší studie

Nejrozsáhlejší současná studie o bezpečnosti užívání léčebného konopí místo opioidů vyšla na konci loňského roku v časopise Journal of Pain. Sledovala asi 200 pacientů, kteří užívali konopí pro úlevu od chronické bolesti déle než rok. Na rozdíl od předešlých prací tento výzkum přímo porovnává uživatele léčebného konopí s kontrolní skupinou pacientů trpících chronickou bolestí, kteří konopí neužívali. Výsledky ukázaly, že u skupiny užívající konopí se mírně zvýšilo riziko méně závažných nepříznivých účinků, mezi skupinami však nebyl rozdíl v počtu závažných nepříznivých účinků.

Léčebné konopí by mělo být zařazeno do skupiny alternativních prostředků pro léčbu chronické bolesti, aby lidé nemuseli užívat opioidy nebo je mohli užívat v nižších dávkách.

Studie, které se výslovně věnovaly možnosti nahradit opioidy určené k úlevě od bolesti konopím, vždy zahrnovaly maximálně několik stovek pacientů. První opravdu rozsáhlá pozorovací studie byla nedávno zahájena díky iniciativě společnosti Tilray, jednoho z největších kanadských producentů legálních konopných produktů k léčebným účelům, a účastní se jí 1 000 pacientů na dvaceti kanadských klinikách, kteří budou pozorováni po dobu šesti měsíců. „Většina výzkumů vychází z osobních zkušeností pacientů, což je rozhodně užitečné,“ uvádí Philippe Lucas, zástupce ředitele oddělení pro práva pacientů ve společnosti Tilray. „My ale potřebujeme sledovat proces nahrazování jedné látky druhou v reálném čase a pod dohledem lékařů.“

Potřeba prozkoumat dlouhodobé účinky

„Experimentální klinické hodnocení by definitivně prokázalo příčinný vztah mezi léčebným konopím a snížením užívání opioidů,“ tvrdí Dr. Mark Ware, vedoucí klinického výzkumu na Oddělení léčby bolesti Alana Edwardse při McGillově univerzitě v Montrealu a hlavní autor studie o bezpečnosti užívání konopí v časopise Journal of Pain.

Experimentální výzkum léčivých vlastností konopí však komplikuje americká legislativa, protože rostlina je stále označena za drogu 1. kategorie, která v současnosti „není považována za léčivo a má vysoký potenciál pro zneužití“. Ve většině států světa platí podobná omezení, což vědcům znemožňuje získat konopí legálně nebo získat povolení ke klinickému testování.

Tyto testy jsou přitom dalším nezbytným krokem, který umožní posouzení bezpečnosti a účinků tohoto léčiva. Všichni odborníci, se kterými jsme hovořili během psaní tohoto článku, vidí konopí jako možný lék na chronickou bolest, ale většina se obává zařadit je do léčby, dokud nebudou mít k dispozici více informací o jeho dlouhodobých účincích. Konopí totiž stejně jako všechny drogy a léčiva přináší riziko zneužití a vedlejších účinků.

„Mnoho států již konopí k léčbě legalizovalo,“ vysvětluje Kevin Boehnke, doktorand v oboru životního prostředí a veřejného zdraví na Michiganské univerzitě a spoluautor studie provedené v Ann Arbor. „Ze všeho nejvíc teď potřebujeme zákon, který by nám umožnil konopí získat a testovat, aby vědecká komunita získala věrný obraz reality.“

I politici konečně reagují

Přístup politiků ke konopí se v poslední době rychle mění. Ohio se 8. června přidalo do skupiny 24 států a hlavního města Washingtonu, kde léčba konopím byla již legalizována . Americký Národní úřad pro kontrolu drog projednával v průběhu roku petici požadující, aby bylo znovu zváženo přeřazení konopí ze skupiny drog 1. kategorie.

Již před patnácti lety se začali lékaři dozvídat o pacientech, kteří užívají na bolest místo předepsaných opioidů konopí.

Bohužel, petice byla nakonec 11. srpna zamítnuta. I přesto úřad ohlásil jednu legislativní změnu, která by mohla podpořit výzkum v USA, protože rozšíří řady autorizovaných producentů konopí k výzkumným účelům.

Léčebné konopí pravděpodobně nenahradí opioidy ve všech případech. Jejich předepisování je vhodným postupem například při péči o pacienty v poslední fázi života, při úlevě od akutní bolesti u nádorových onemocnění, při závažných operacích nebo zlomeninách. Konopí však může být dlouhodobě vhodným prostředkem k tišení bolestí, jejichž příčinou není rakovina. „I ti nejzarytější kritici musí přiznat,“ uzavírá Dr. Bachhuber, „že léčebné konopí je bezpečnější než opioidy, u nichž existuje riziko smrtelného předávkování.“

Zdroj: www.scientificamerican.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!