Aktuální článek
IACM Zpravodaj

IACM Zpravodaj

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

USA: Ministerstvo spravedlnosti zamítlo změnu klasifikace konopí Americký Úřad pro potírání drog (DEA), který patří pod ministerstvo spravedlnosti, rozhodl 8. července, že konopí (marihuana) „nemá žádné akceptovatelné léčebné využití“, a mělo by tedy zůstat nelegální podle federálního zákona. Magazín Time poznamenal, že toto rozhodnutí bylo učiněno „bez ohledu na protichůdnou státní legislativu některých států, která medicínské využití marihuany umožňuje, a navzdory stovkám studií a staletím léčebné praxe, potvrzujícím prospěšnost tohoto léku“. Toto rozhodnutí přišlo jako odpověď na petici zastánců léčebného využití konopí z roku 2002, která požadovala reklasifikaci konopí. To  je v současné době stejně jako třeba heroin na seznamu „Schedule I“ mezi látkami, s nimiž je jakékoliv nakládání ilegální. DEA rozhodla, že konopí „v USA nemá žádné v současnosti akceptovatelné léčebné využití, má vysoký potenciál ke zneužívání a postrádá přijatelnou hladinu bezpečnosti pro užívání dokonce i pod lékařským dohledem“. Ačkoliv prohlášení DEA vypadá pro obhájce léčebného využití konopí jako neúspěch, v jednom důležitém ohledu jde podle magazínu Time o pokrok. „Vláda dlouho odkládala zhodnocení petice. Nyní, když se tak konečně stalo, otevírá se zastáncům konopí cesta pro odvolání se k federálnímu soudu. Teď se věci mohou dát do pohybu.“ Obhájci léčebného využití konopí již potvrdili, že tak učiní.
(Zdroje: magazín Time, 11. července 2011; Los Angeles Times, 13. července 2011)

Itálie: Podle rozhodnutí italského Nejvyššího soudu mohou občané doma  pěstovat malé množství konopí Italský Nejvyšší soud rozhodl 28. června o tom, že občané mohou pěstovat na svých balkónech a terasách malé množství konopí. Takovéto množství „nemůže způsobit žádnou újmu“, prohlásil Nejvyšší soud. S tímto odůvodněním zamítli jeho soudci odvolání žalobců proti osvobozujícímu rozsudku nižšího soudu, který prohlásil za nevinného třiadvacetiletého mladíka, jenž si v malé nádobě na balkóně ve městě Scalea v Kalábrii pěstoval jednu rostlinu konopí.   Tento verdikt zahájil novou kapitolu u Nejvyššího soudu, jelikož předtím pěstování drog vždy vyžadovalo potrestání, i v případech minimálního množství. Soud se postaral o rozruch již v roce 2009, kdy prohlásil, že pěstovat konopí je legální, pokud lidé nenechají rostliny dorůst až ke sklizni marihuany, a nařídil policii zasahovat pouze v případě konkrétního nebezpečí.
(Zdroje: ANSA, 28. června 2011; UPI, 29. června 2011)

USA: Sativex Společnost GW Pharmaceuticals oznámila, že byl v USA zahájen druhý klinický test Fáze III jejich konopného extraktu Sativex, který zkoumá účinnost na bolest u pacientů s pokročilou rakovinou. Tato diagnóza představuje první cílovou diagnózu pro Sativex v USA. Testování je plně hrazeno společností Otsuka Pharmaceutical, která je v USA licenčním partnerem GW.
(Zdroj: Tisková zpráva GW Pharmaceuticals z 30. června 2011)

Nizozemí: Léčebné využití konopí V holandských lékárnách jsou k dostání čtyři odrůdy konopí. Z analýzy užívání předepisovaného konopí za roky 2003 až 2010 vyplývá, že konopí bylo vydáno ve více než čtyřiceti tisících případů celkem asi šesti tisícům různých pacientů. V posledních letech počet pacientů neustále stoupal, z 850 pacientů v roce 2006 na více než 1300 v roce 2010. Tento nárůst souvisel se skutečností, že se některé holandské lékárny začaly na léčebné konopí specializovat, což má za výsledek nižší ceny a lepší informace pro pacienty.Více informací:http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2011/2011-20.html.
(Zdroj: Pharmaceutisch Weekblad nr. 20, 2011)

Věda: Psychóza
Podle výzkumu Maastrichtské univerzity v Nizozemí, který sledoval 6 478 dětí v průběhu dospívání a dospělosti, zvýšilo zneužívání konopí v dětství a užívání ve věku 19 let riziko psychózy. Efekt vyvolání psychózy konopím byl silnější u jedinců, kteří byli v minulosti vystaveni sexuálnímu nebo fyzickému zneužívání.
(Zdroj: Konings M, et al. Psychol Med 2011 Jun 16)

Nizozemí: Coffee shopy
Výzkumníci z Utrechtské univerzity v Nizozemí zkoumali efekty systému coffee shopů v Nizozemí. V posledních letech došlo ke zpřísnění holandské drogové politiky a počet coffee shopů se snížil. Míra prevalence konopí v dospělé populaci se nalézá mírně pod evropským průměrem; je relativně vysoká u adolescentů a věk, ve kterém dochází k prvnímu užití, se jeví nízký. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je ale míra užívání tvrdých drog v holandské dospělé populaci i mezi adolescenty průměrná až nízká.
(Zdroj: Monshouwer K, et al. Drug Alcohol Rev 2011)

Věda: Psychóza podruhé
V Německu byla provedena dlouhodobá kohortová studie, které se zúčastnilo 1 923 jednotlivců z obecné populace. Na počátku výzkumu byli ve věku mezi 14 a 24 lety. Sledování probíhalo po dobu deseti let. U jedinců, kteří na začátku neuváděli žádné psychotické symptomy a v dosavadním průběhu života neužívali konopí, zvýšilo pozdější užívání konopí riziko výskytu psychotických symptomů na dvojnásobek (upravený podíl šancí 1,9). Kromě toho dlouhodobé užívání konopí zvýšilo riziko trvalých psychotických symptomů. Výzkumníci konstatovali, že „užívání konopí je rizikovým faktorem pro rozvoj nahodilých psychotických symptomů“.
(Zdroj: Kuepper R, et al. BMJ. 2011)

Věda: Poranění jater
Podle výzkumu Národního institutu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus v Bethesdě, USA, snižuje kanabidiol (CBD) následky špatného prokrvení jater v modelu jaterní ischemie u myší. Dodávka krve do jater byla za tímto účelem nejprve přerušena, poté znovu obnovena. CBD výrazně snížil rozsah otoku jater a odumírání buněk. Tento účinek nebyl zprostředkován kanabinoidními receptory.(Zdroj: Mukhopadhyay P, et al. Free Radic Biol Med. 26. února 2011)

Věda: Zvýšený krevní tlak
Podle studie provedené na Johns Hopkins University v Baltimore, USA, vedlo náhlé přerušení užívání konopí k výraznému zvýšení krevního tlaku. Účastníky studie bylo třináct pravidelných uživatelů konopí. U šesti z nich bylo zvýšení krevního tlaku po vysazení užívání konopí podstatné: průměrný pozorovaný nárůst dosáhl až 23 mmHg systolického krevního tlaku. Srdeční tep se během abstinence také zvýšil, avšak tento efekt nebyl klinicky významný.
(Zdroj: Vandrey R, et al. J Addict Med 2011)

Věda: Infarkt
Vědci z Hasselt University v Diepenbeek, Belgie, prozkoumali literaturu týkající se spouštěčů infarktu myokardu. Nejčastějšími spouštěcími faktory bylo vystavení dopravě (7,4 procenta), fyzická námaha (6,2 procenta), alkohol (5 procent), káva (5 procent), znečištění vzduchu (4,8 procent), negativní emoce (3,9 procent), hněv (3,1 procenta), těžká jídla (2,7 procenta), pozitivní emoce (2,4 procenta), sexuální aktivita (2,2 procenta), užívání kokainu (0,9 procenta), užívání konopí (0,8 procenta) a infekce dýchacích cest (0,6 procenta).
(Zdroj: Nawrot TS, et al. Lancet 2011)

Věda: Alzheimerova choroba
Podle výzkumu na institutu Cajal v Madridu, Španělsko, byl kanabidiol (CBD) schopen při pokusech na myších v modelu Alzheimerovy choroby modulovat funkci mikroglií, imunitních buněk v mozku. Vědci poznamenali, že „vzhledem k tomu, že CBD není psychoaktivní, může to představovat nový terapeutický přístup k této neurologické poruše“.
(Zdroj: Martin-Moreno AM, et al. Mol Pharmacol. 24. února 2011)

Věda: Cvičení
Vědci z USA zkoumali na 146 mladých dospělých uživatelích konopí hypotézu, že cvičení mírné intenzity zvyšuje motivaci k omezení jeho užívání. Cvičení bylo asociováno s motivy orientovanými na zvládání užívání. Vědci shrnuli, že „tato zjištění rozšiřují předchozí práce a podporují potenciální užitečnost umírněného cvičení aerobiku pro vypořádání se s problémy užívání marihuany“.
(Zdroj: Smits JA, et al. Am J Addict 2011)

Překlad: Michal Řehák

Starší čísla Zpravodaje IACM (od roku 2000) najdete na adrese: http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/iacm.php kde se současně můžete přihlásit i k jeho odběru.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!