Aktuální článek
„Bad trip“ může vést k pozitivnějšímu vnímání vlastního života

„Bad trip“ může vést k pozitivnějšímu vnímání vlastního života

  • Nový výzkum ukazuje, že negativní zážitky po užití magických houbiček nemusejí být z dlouhodobého hlediska vůbec negativní. Zhruba 84 procent respondentů, kteří někdy v souvislosti s konzumací psychedelických látek prožili „bad trip“, tvrdí, že pro ně tato psychicky náročná zkušenost byla nakonec prospěšná.

S těmito poněkud překvapivými výsledky přišla studie publikovaná nedávno online v odborném časopise Journal of Psychopharmacology.

Magické houbičky

Houby, které obsahují psilocybin, jsou v našich končinách poměrně dobře známé. Jedná se o silnou psychedelickou substanci, která může zásadním způsobem změnit uživatelovo vnímání světa a reality. Na rozdíl od jiných drog mají poměrně těžko předvídatelný vliv na lidskou emocionální stránku: mohou navodit nebeskou blaženost, nebo naopak dostat uživatele do pekla, kterému se lidově říká „bad trip“. 

Silně emociální stavy a hluboké odloučení od reality byly často vnímány jako přínosnější.

Zmiňovaná studie, která vznikla pod vedením Dr. Rolanda Griffithse na Univerzitě Johna Hopkinse ve Spojených státech, vyzpovídala 1 993 dospělých ohledně jejich nejhoršího zážitku po požití hub obsahujících psilocybin. Jednalo se víceméně o zkušené uživatele – devět z deseti dotázaných užilo během života psilocybin více než dvakrát.

Většina účastníků, přesněji řečeno 62 procent, uvedla, že „bad trip“ byl pro jejich psychiku jednou z nejnáročnějších životních situací. Pro 11 procent dotázaných to byla ta nejnáročnější zkušenost v životě. 

Spirituální posun

Na druhou stranu celých 34 procent dotázaných zároveň uvedlo, že „bad trip“ pro ně byl jednou z pěti nejdůležitějších životních událostí. Pro 31 procent to byla jedna z pěti nejdůležitějších událostí pro jejich spirituální vývoj a 76 účastníků se po této zkušenosti cítilo spokojenějších se svým osobním životem. Skoro polovina respondentů dokonce připustila, že by byli ochotni absolvovat celý zážitek znovu.
Na celém pokusu je zajímavé, že psychická „náročnost“ prožitku korelovala s pozitivním vnímáním zkušenosti: silně emociální stavy a hluboké odloučení od reality byly často vnímány jako přínosnější. Avšak dlouhotrvající „bad tripy“ naopak tak velký přínos neměly.

Ostražitost je na místě

Tato studie zároveň ukázala, že „bad tripy“ mohou mít závažné důsledky. Jedenáct procent respondentů přiznalo, že ohrozili svoje zdraví nebo zdraví lidí v okolí, a 2,6 procent dotázaných dokonce uvedlo, že se chvílemi chovali agresivně nebo násilnicky. Tyto zkušenosti souvisely vesměs s delšími a náročnějšími tripy, během nichž uživatelé pociťovali fyzické nepohodlí anebo jim nebylo dobře z lidí kolem. Zhruba tři procenta účastníků studie raději vyhledala lékařskou pomoc.

„Objevily se tři případy, kdy došlo k rozvinutí dlouhotrvajících psychotických příznaků, které uživatele zcela zneschopnily. Také jsme zaznamenali tři pokusy o sebevraždu,“ uvádějí autoři studie. Vědci z Univerzity Johna Hopkinse zároveň varují, že výsledky jejich studie by mohly být kvůli vybranému vzorku zkreslené, jelikož účastníci byli vybíráni na internetovém fóru a sociální síti zaměřené na psychedelické látky.

Pro 31 procent dotazovaných byl „bad trip“ jednou z pěti nejdůležitějších událostí pro jejich spirituální vývoj a 76 účastníků se po této zkušenosti cítilo spokojenějších se svým osobním životem.

Tyto stránky sdružují spíše lidi, kteří mají k užívání psychedelik pozitivní postoj. Na druhou stranu se studie zaměřovala na negativní zážitky, což mohlo vést k ovlivnění dotazovaných v tom smyslu, že se nadměrně zaměřovali na popis nepříjemných prožitků se závažnými důsledky.

Autoři v závěru poznamenávají, že v případě klinických pokusů je riziko závažných důsledků velmi nízké: „Je důležité uvědomit si, že riziko spojené s nebezpečným chováním a dlouhotrvajícími psychickými problémy je v klinických studiích extrémně nízké, protože testování psilocybinu probíhá na pečlivě vybraných a dobře připravených pacientech, kteří mají během i po podání psilocybinu plnou podporu odborného personálu.“ 

Zdroj: www.psypost.org

Zajímají vás psychedelika? Nenechte si ujít konferenci Beyond Psychedelics a její doprovodný program Prague Psychedelic Week 2016

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!