Aktuální článek
Britští odborníci vyzývají politiky, aby neprodleně legalizovali konopí k léčbě

Britští odborníci vyzývají politiky, aby neprodleně legalizovali konopí k léčbě

  • Moje zpráva dokazuje, že konopí dokáže ulevit mnoha nemocným lidem. Vláda proto musí nalézt politickou odvahu a začít se řídit vědecky podloženými fakty namísto přežitých polopravd a mýtů, které obklopují konopí posledních sedmdesát let.

Možná to nevíte, ale vaše tělo právě v tuto chvíli využívá látky velmi podobné kanabinoidům obsaženým v konopí. To proto, že v mozku i dalších orgánech se nachází endokanabinoidní receptorový systém.

Jak to funguje

V současnosti již víme, že tento systém nám pomáhá zvládat bolest, ovládat pohyb těla, chrání mozek před poškozením a plní celou řadu dalších funkcí. Díky rozsáhlému bádání v posledních zhruba dvaceti letech máme dnes teoreticky potvrzenou celou řadu pozitivních účinků konopí na lidské zdraví.

Podle odhadů sdružení End Our Pain (Zbavte nás bolesti) užívá ve Velké Británii konopí primárně z léčebných důvodů zhruba milion lidí.

Kromě toho v posledních letech přibývá i klinických důkazů toho, že léčba konopím v praxi opravdu funguje. Zprávu s mým posouzením těchto důkazů dnes zveřejnila komise britského parlamentu pro reformu drogové politiky, složená ze zástupců všech politických stran. Mým cílem je přimět vládu k tomu, aby našla politickou odvahu, vzala na vědomí vědecké poznatky týkající se efektivity léčebného konopí, akceptovala důkazy, které máme k dispozici, a přistoupila k legalizaci léčby konopím ve Spojeném království, a to co nejdříve. V současné době vláda řadí konopí mezi látky takzvané první kategorie (Schedule 1), kam patří drogy, jimž se nepřipisuje žádné lékařské využití. Takové hodnocení je ale iracionální a obsahuje zjevné rozpory. Důkazy totiž hovoří jasně. Řada zemí ve světle právě těchto důkazů legalizovala léčebné konopí, mezi jinými Nizozemsko, Německo, Česká republika a 25 států USA.

Přesvědčivé důkazy

Ze zprávy je jasné, že existují přesvědčivé důkazy o účinnosti konopí proti chronické bolesti, spasticitě (bolestivý a značně omezující stav zvýšeného svalového napětí, často k ní dochází po mrtvici či po poranění mozku, běžně také postihuje lidi trpící roztroušenou sklerózou), zvracení a nevolnosti (zejména při chemoterapii) a při zvládání úzkosti.

Úkolem lékaře je zvážit rizika i výhody a vysvětlit vše pacientovi tak, aby se mohl co nejlépe rozhodnout – a jinak by tomu nemělo být ani v případě léčebného konopí.

Máme také k dispozici důkazy, které potvrzují prospěšnost konopí při poruchách spánku, fibromyalgii, posttraumatické stresové poruše, vážných formách dětské epilepsie, obtížích s močovým měchýřem a dokonce při léčbě některých druhů rakoviny. A to jsou jen některé oblasti možného využití konopí při léčbě.

Tato problematika se týká velkého množství lidí – podle odhadů sdružení End Our Pain (Zbavte nás bolesti) užívá ve Velké Británii konopí primárně z léčebných důvodů zhruba milion lidí. Řada z nich zjistila, že „běžné“ léky jim jednoduše nepomáhají, případně dokonce mají závažné vedlejší účinky. Protože je však konopí ve Spojeném království nelegální, těmto lidem hrozí postih. V zemích s osvícenějším přístupem by na ně pohlíželi jako na pacienty. Zde jim však hrozí, že budou považováni za zločince.

Je konopí bezpečné?

Léčivé vlastnosti konopí jsou zkrátka nezpochybnitelné. Je ale bezpečné? Samozřejmě se mohou se objevit některé nepříjemné účinky, jako jsou závrať, ospalost, sucho v ústech, problémy s rovnováhou a někdy i pocit zmatení, které ovšem vždy mají krátkodobý charakter. Tyto účinky má na svědomí psychoaktivní kanabinoid – tetrahydrokanabinol (THC). Právě tato látka způsobuje stav omámení vyhledávaný rekreačními uživateli, kvůli němuž je konopí ilegální. Druhou hlavní složkou je kanabidiol (CBD), který je legální a nemá psychoaktivní účinky – dokonce potlačuje účinky THC. Právě potřeba zajistit správný poměr CBD a THC je hlavním důvodem pro to, aby bylo konopí produkováno v kontrolovaných podmínkách.

Lékaři běžně předepisují mnohem silnější a potenciálně i nebezpečnější léky, přičemž každý z nich má své pozitivní i negativní účinky. Úkolem lékaře je zvážit rizika i výhody a vysvětlit vše pacientovi tak, aby se mohl co nejlépe rozhodnout – a jinak by tomu nemělo být ani v případě léčebného konopí. 

Existují přesvědčivé důkazy o účinnosti konopí proti chronické bolesti, spasticitě, zvracení a nevolnosti (zejména při chemoterapii) a při zvládání úzkosti.

A co hrozba dlouhodobých potíží, například vyvolání schizofrenie? Výzkumy si zde protiřečí, nicméně platí, že některé konopné produkty (zejména ty s vysokým obsahem THC) mohou vyvolat přechodné symptomy podobné příznakům schizofrenie a zhoršit symptomy u těch jedinců, kteří již psychózou trpí. Předpokládám, že v takových případech by tedy lékaři konopí nepředepisovali.

Bohatá a dlouhá historie

Konopí se s úspěchem využívá v lékařství již po tisíciletí – víme například, že kolem roku 4 000 před naším letopočtem je používali lékaři ve starověké Číně. Rovněž se běžně používalo ve starověké Indii, Řecku a Římě. Uplatnění konopí v medicíně bylo poprvé řádně popsáno lékařem Dioscoridem v prvním století našeho letopočtu.

V moderní době se zvedla velká vlna zájmu o konopí v polovině 19. století. Britský lékař John Russell Reynolds ho například doporučoval královně Viktorii jako prostředek proti menstruačním bolestem.

Vláda má nyní k dispozici vědecké zdůvodnění a důkazy toho, že konopí patří do moderní medicíny. Navíc díky snahám sdružení End Our Pain a dalších máme k dispozici i silná osobní svědectví trpících. Nastal čas jednat a legalizovat léčbu konopí i ve Velké Británii.

Mike Barnes
profesor neurologie a rehabilitace, Newcastle

Zdroj: www.theguardian.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!