Aktuální článek
Bolívie jako vzor liberálního přístupu k drogám

Bolívie jako vzor liberálního přístupu k drogám

  • Tento týden vydal Bílý dům výroční zprávu o zemích, kterých se nejvíce dotýká válka proti drogám. Součástí zprávy je i hodnocení úspěšnosti jednotlivých zemí v boji proti nelegální produkci zakázaných látek a proti obchodu s nimi. Podle očekávání se mezi tři země, jejichž postup byl ohodnocen jako „evidentní selhání“, opět zařadila Bolívie. Bolivijský prezident Eva Morales to ale odmítá.

„Svět moc dobře ví, že náš model boje s narkotiky je úspěšnější bez Američanů,“ prohlásil Morales v úterý. Narážel tím na vypovězení amerických protidrogových agentů ze země, ke kterému došlo v roce 2008.

Represe nefunguje

Zatím se zdá, že opakovaná kritika ze strany USA ohledně protidrogové politiky nepovede k reálným změnám – ukazuje se totiž, že současná bolivijská strategie opravdu má lepší výsledky než ničení kokových polí, které prosazovaly Spojené státy. Bolívie se již takřka deset let snaží omezovat domácí produkci rostlin koky, ze kterých se vyrábí kokain, jinými způsoby. Základním principem této strategie je zřízení přísně regulovaného trhu, kde je koka nabízena jako nenarkotický stimulant (žvýkání lístků koky je po staletí běžnou součástí života mnoha Bolivijců, kromě toho se z ní připravuje i čaj).

Politika uplatňovaná bolivijskou vládou představuje výrazný kontrast vůči americké protidrogové strategii v Latinské Americe.

K ničení nepovolených polí s kokou přistupuje vláda až po jednání s pěstiteli a po nalezení vhodných alternativ, tedy jiných plodin, které by bolivijští farmáři mohli pěstovat místo koky. Tato strategie, kterou podporuje a financuje i Evropská unie, zatím zaznamenala významné úspěchy. Podle údajů Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) produkce rostlin koky v Bolívii v průběhu uplynulých pěti let každým rokem poklesla. Nejnovější zpráva úřadu UNODC uvádí, že na plantáže koky v Bolívii připadá asi 20 200 hektarů půdy, což je oproti loňskému roku znovu mírný pokles.

Uznání Západu

Přístup Bolívie k protidrogové politice si vysloužil uznání akademiků i některých představitelů Západu. Klade totiž důraz na práva a potřeby farmářů v chudých oblastech. Farmáři, kteří se zaregistrují u vlády, získají nárok na malou část půdy a obdrží povolení pěstovat malé množství koky. Prezident Morales se osobně podílel na jednáních s odborovými předáky a dalšími zainteresovanými osobami – sám přitom v minulosti působil právě jako odborový předák pěstitelů koky. Politika uplatňovaná bolivijskou vládou představuje výrazný kontrast vůči americké protidrogové strategii v Latinské Americe.

K ničení nepovolených polí s kokou přistupuje vláda až po jednání s pěstiteli a po nalezení vhodných alternativ, tedy jiných plodin, které by bolivijští farmáři mohli pěstovat místo koky.

Ta spočívá v leteckém rozprašování herbicidů, ničení polí přímo na zemi a vydávání drogových bossů k trestnímu stíhání do Spojených států. Selhání americké protidrogové strategie lze nejlépe ukázat na příkladu Kolumbie, která je v Latinské Americe největším spojencem Spojených států v boji proti drogám. V loňském roce podle údajů UNODC stoupla produkce rostlin koky v Kolumbii oproti roku předchozímu o 40 procent. Represivní postoj vůči drogám navíc zhoršuje problematiků násilí v zemi. Působí proto zvláštně, že Kolumbie nebyla Američany rovněž vyhodnocena jako „evidentní selhání“. Možná je na čase, aby Spojené státy přestaly hodnotit, jak si ta která země vede v boji proti drogám, a místo toho se nechaly inspirovat inovativními strategiemi – například právě tou bolivijskou.

Zdroj: www.nytimes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!