Aktuální článek
Jak správně užívat a dávkovat CBD

Jak správně užívat a dávkovat CBD

  • Naprostá většina pacientů i lékařů v České republice má v oblasti vhodného – neřkuli ideálního – dávkování CBD a THC velmi málo zkušeností a relevantních informací. Vytvořili jsme proto přehledný manuál, který vysvětluje základní pojmy a odpovídá na nejčastější otázky začínajících i pokročilých uživatelů.

Co je CBD

Kanabidiol neboli CBD je nepsychoaktivní složkou konopí a má velký potenciál při léčbě mnoha onemocnění. Na rozdíl od THC neovlivňuje rozumové ani smyslové vnímání. Lékaři, vědci i pacienti postupně zjišťují, že dokáže mírnit symptomy mnoha závažných a chronických onemocnění, mezi něž patří například zánětlivá onemocnění trávicího traktu (především Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), diabetes, artróza, kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, roztroušená skleróza a dokonce i psychické poruchy jako úzkostné stavy, schizofrenie či posttraumatická stresová porucha.

Univerzity a výzkumná centra po celém světě se v posledních letech detailně zabývají mechanismem fungování CBD při potlačování příznaků uvedených nemocí, přičemž rozsáhlým preklinickým výzkumem a několika klinickými studiemi se podařilo opakovaně potvrdit, že se jedná o silný antioxidant, antipsychotikum a antidepresivum v jednom, dále že působí výrazně protizánětlivě, má několik mechanismů protirakovinného působení a chrání mozek a celou nervovou soustavu.

CBD dokáže jako snad jediná látka na světě účinně a poměrně rychle potlačovat nežádoucí účinky THC.

Je lepší THC, nebo CBD?

CBD a THC jsou dva hlavní kanabinoidy s terapeutickým potenciálem. Možná vás překvapí, že oba nejlépe fungují, jsou-li užívány dohromady. Tomuto efektu se říká synergie a podrobně jsme o něm psali v Legalizaci č. 23 a č. 32. Příklad: CBD podporuje analgetické schopnosti THC a současně zmírňuje jeho psychoaktivní účinky. Dokáže tak potlačovat některé nežádoucí dopady nadměrného užití THC, jako jsou zrychlený tep nebo úzkostné stavy. Když jsou obě látky zastoupeny v dostatečném množství, tlumí CBD intenzitu psychoaktivních účinků THC, ale současně prodlužuje jejich trvání. Pacienti tento stav popisují jako „uvolňující, ale ne omamný“. CBD rozšiřuje škálu chorob léčitelných pomocí konopí o nemoci jater, oběhové a zažívací soustavy, které jsou vůči preparátům obsahujícím převážně THC do jisté míry rezistentní. Výzkumy z posledních let také ukazují, že jak THC, tak CBD stimuluje u dospělých savců neurogenezi, tedy tvorbu nových mozkových buněk.

Jaký je ideální poměr mezi CBD a THC?

Konopná léčiva je nutno vyrábět na míru pro každého pacienta. Neexistuje univerzálně platný „nejlepší“ poměr účinných látek, stejně jako není možné paušálně doporučit jednu konkrétní odrůdu na tu či onu chorobu.Při užívání konopných preparátů je třeba postupovat obezřetně a postupně zjišťovat, jaký obsah THC a CBD vám vyhovuje. Klíčovým faktorem je přitom individuální citlivost na THC, od níž by se mělo odvíjet i množství a dávkování CBD. Mnoho pacientů nemá problém s tolerancí psychoaktivních účinků THC, takže mohou užívat prakticky libovolné produkty bez pocitu otupělosti, únavy nebo naopak nechtěné euforie. Existují ale lidé, jimž není omamný účinek THC příjemný – ti musejí volit přípravky s co možná nejvyšším obsahem CBD, který dokáže – jako snad jediná látka na světě – nežádoucí účinky THC účinně a poměrně rychle potlačovat.

Více CBD tedy znamená méně psychoaktivních účinků. V některých zemích s legalizovaným léčebným konopím jsou již dnes dostupné výrobky s předem definovanými poměry CBD ku THC, takže si každý pacient může vybrat ten nejvhodnější produkt i formu konzumace a minimalizovat nežádoucí vedlejší účinky. Nesnažme se ale THC zcela eliminovat, jak se například děje v některých amerických státech, kde je legalizováno pouze léčebné konopí bez THC. Mějme na paměti, že příliš nízký obsah THC může negativně ovlivnit celkový léčebný potenciál. Cílem by mělo být konzumovat pravidelně zhruba stejné množství CBD doplněné o maximální snesitelnou dávku THC.


Existují specifické poměry CBD a THC vhodné pro léčbu konkrétních nemocí?

Se vzrůstajícím počtem pacientů i klinických studií roste i počet ověřitelných dat, z nichž lze začít vyvozovat přesnější závěry ohledně ideálních poměrů na specifické diagnózy. Například úzkost, deprese, psychózy, křeče a záchvaty se léčí spíše malými dávkami přípravků s vysokou koncentrací CBD a malým podílem THC, zatímco u onkologických onemocnění, autismu, ADHD a dalších chorob se zdá být vhodnější podávat léčiva s vyváženějším poměrem obou kanabinoidů.Co se týče neuropatických onemocnění (postižení nervů provázející celou řadu chorob), rozsáhlý výzkum ve Spojených státech prokázal, že pro jejich léčbu se nejlépe hodí poměr 1 : 1. Více THC na úkor CBD se obvykle doporučuje při léčbě nechutenství či nespavosti, ovšem zde vždy záleží na pacientově individuální toleranci psychotropních účinků THC.

Pacienti potřebují mít přístup k přípravkům obsahujícím celé spektrum konopných složek, aby si mohli individuálně vybrat nejvhodnější poměr jednotlivých látek.

Vhodný poměr THC a CBD se neodvíjí pouze od konkrétní diagnózy, ale souvisí také s tím, v jakou část dne je konopí užíváno. Někteří pacienti užívají v různou denní dobu přípravky s rozdílným poměrem, například více CBD přes den (aby byli čilí) a více THC na noc (aby se dobře vyspali). Pozor: poměr THC a CBD nevypovídá nic o celkovém obsahu (množství) těchto látek v daném konopném léčivu (ať už se jedná o sušené květy, tinkturu, nebo extrakt).

Jak je to s léčbou epilepsie?

Využívání konopí k léčbě epilepsie a dalších chorob doprovázených křečemi a záchvaty má v medicíně tradici dlouhou několik tisíc let. V polovině 19. století byla konopná tinktura ve Spojených státech na seznamu přípravků pro léčbu dětské epilepsie a během posledních let byly opakovaně prokázány antikonvulzivní účinky CBD, THC a dalších kanabinoidů. Odrůdy s dominantním podílem CBD a malým obsahem THC výrazně zlepšují zdravotní stav především dětských pacientů trpících některými druhy záchvatů.

U 10 až 15 procent dětí trpících epilepsií dochází následkem podávání extraktu bohatého na CBD k úplnému odeznění záchvatů, přičemž celkový zdravotní stav se „alespoň mírně“ zlepšuje u naprosté většiny z nich. Záchvaty sice obvykle neustoupí zcela, sníží se ale jejich frekvence i intenzita. Na druhou stranu je nutné upozornit, že byly zaznamenány případy, kdy po podání CBD došlo ke zhoršení průběhu nemoci. Řada rodičů dospěla zdlouhavou, avšak nevyhnutelnou metodou pokus-omyl ke zjištění, že obohacením CBD extraktu o určité množství THC (či ideálně THCA – kyselé, tudíž nepsychoaktivní formy THC získávané z čerstvých květů) se účinnost léčebných preparátů zlepší.

Co z toho vyplývá? Že konopné extrakty s velmi nízkým nebo žádným obsahem THC a vysokým obsahem CBD nemusejí být pro každého ideální volbou. Pacienti potřebují mít přístup k přípravkům obsahujícím celé spektrum konopných složek, aby si mohli individuálně vybrat nejvhodnější poměr jednotlivých látek.

Jaká je tedy optimální dávka CBD?

Účinná dávka může u jednotlivých pacientů kolísat od několika málo miligramů až po celé gramy. Uživatelům bez předchozích zkušeností se doporučuje začít malými dávkami přípravků s vysokým obsahem CBD a malým množstvím THC. Je lepší užít během dne několik menších dávek než jednu velkou, přičemž dávkování by mělo zůstat konstantní vždy několik dní, aby si organismus zvykl na přísun kanabinoidů. Pozorujte, jak na vás léčba působí, a v případě potřeby dávkování upravte.

Základním pravidlem je kupovat pouze výrobky s jasně deklarovaným obsahem a vzájemným poměrem CBD a THC.

Buďte opatrní – látky obsažené v konopí fungují dvoufázově, což znamená, že malá dávka může mít zcela opačný efekt než dávka velká. Malé dávky obvykle stimulují, podporují aktivitu a kreativitu, velké naopak utlumují. Předávkování THC sice není smrtelné, u citlivějších osob ale může vyvolat úzkost a poruchy nálad. CBD sice psychoaktivní není, avšak jeho nadměrné užívání může paradoxně zhoršovat jeho terapeutické účinky. Méně zkrátka bývá více.

Na co by si měl zájemce o výrobky s CBD dát při nákupu pozor?

Základním pravidlem je kupovat pouze výrobky s jasně deklarovaným obsahem a vzájemným poměrem CBD a THC. Na obalu nebo v příbalovém letáku musí být uvedeno datum výroby a číslo šarže, čímž je garantována možnost kontroly kvality jednotlivých balení. Důležitá je i kvalita ostatních ingrediencí – vyhněte se potravinám s obsahem sladidel, transmastných kyselin nebo umělých dochucovadel, zahušťovadel a konzervačních látek.

Všechny výrobky obsahující CBD by měly procházet laboratorním testováním, aby bylo možno zajistit stabilní obsah i poměr účinných látek. Osvědčení z certifikované laboratoře zároveň dokládá, že produkt neobsahuje plísně, bakterie, pesticidy, zbytky rozpouštědel a další nežádoucí příměsi. Úplně bychom se měli vyvarovat užívání výrobků získávaných za pomoci toxických rozpouštědel, jako je propan či hexan. Mnohem vhodnější a zdravější je extrakce pomocí oxidu uhličitého nebo potravinářského lihu.

Proč není lepší užívat CBD samostatně?

Purifikovaný kanabidiol (zbavený všech dalších kanabinoidů i ostatních látek) bude jistě dříve nebo později klinicky testován a schválen pro užívání v humánní medicíně. Již dnes jsou na internetu k mání výrobky obohacené o tento „krystalický“ CBD, který se získává extrakcí technického konopí a jeho následným „vyčištěním“. Takto získaný kanabidiol je však co do terapeutického potenciálu výrazně méně účinný než v kombinaci s THC a dalšími složkami konopí. Nejnovější studie ukazují, že purifikovaný CBD má poměrně úzké pole působnosti a nezbytným předpokladem pro jeho úspěšnou aplikaci je přesné a především relativně vysoké dávkování. K dosažení stejného účinku přitom stačí menší dávka CBD podávaná v kombinaci s THC, terpeny a dalšími složkami konopí. Takto se dá zároveň léčit širší spektrum chorob a obtíží. Ať už je izolovaný CBD syntetizován uměle v laboratorních podmínkách, nebo extrahován z technického konopí a poté vyčištěn, nedosahuje ani zdaleka účinnosti speciálně vyšlechtěných odrůd konopí s vysokým obsahem pryskyřice.

Je nějaký rozdíl mezi CBD z technického a netechnického konopí?

Pacienti by měli volit kanabidiol získaný z netechnického konopí, tedy z takového, které obsahuje i psychoaktivní THC. S výrobky obsahujícími CBD extrahovaný z technického konopí se v posledních dvou letech roztrhl pytel, takže je najdeme ve specializovaných internetových obchodech i různých kamenných prodejnách, nicméně jejich kvalita může značně kolísat. Důvodem je nedostatečná státní regulace a také jejich ne zcela legální status, navíc tyto přípravky obsahují užší spektrum a menší množství kanabinoidů, než jak je tomu v případě klasických netechnických odrůd s vysokým obsahem pryskyřice.

V České republice je v současnosti v lékárnách bohužel dostupná pouze odrůda, která obsahuje sice spoustu THC, ale téměř žádné CBD.

K získání relativně malé dávky účinné látky z technického konopí je potřeba obrovského množství rostlinného materiálu, čímž se zvyšuje riziko kontaminace toxiny z půdy, které v sobě konopí přirozeně akumuluje. Schopnost pohlcovat škodliviny ze zeminy je určitě skvělá pro ozdravení zamořených ekosystémů, rozhodně ale není vítána při pěstování rostlin určených k výrobě léčiv. Vysoce rafinovaná CBD pasta nebo krystalický prášek postrádající zcela terpeny a další kanabinoidy zkrátka nejsou vhodnou surovinou pro výrobu preparátů určených k terapeutickému užívání.

Má CBD negativní účinky nebo nežádoucí interakce s jinými léčivy?

CBD je velmi bezpečná látka, užíváte-li nicméně i jiné léky na předpis, je vždy dobré konzultovat to s lékařem. Při vyšším dávkování má CBD schopnost dočasně deaktivovat cytochromové enzymy P450, čímž dochází ke změně v metabolismu mnoha látek včetně například THC. Právě tyto enzymy se podílejí na i rozkládání celé řady konvenčních léčiv. Alespoň v počátečních fázích užívání CBD se doporučuje monitorovat hladinu ostatních léčiv v krvi a v případě potřeby upravit dávkování.

Dostupnost

Ve státech, kde je léčba konopím legální, by neměl být problém opatřit si sušené květy netechnických odrůd bohatých na THC či CBD přímo v lékárnách anebo speciálních výdejnách. Stále větší množství pacientů však rezignuje na kouření (nebo inhalaci výparů pomocí vaporizéru) a dává přednost konzumaci koncentrovaných výtažků, tinktur a poživatin.

V České republice je v současnosti problém především s nabídkou – jednak je v lékárnách bohužel dostupná pouze odrůda, která obsahuje sice spoustu THC, ale téměř žádné CBD, a jednak se dají zakoupit pouze sušené květy.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!