Aktuální článek
Jak je to s abstinenčním syndromem u konopí?

Jak je to s abstinenčním syndromem u konopí?

  • O tom, zda na konopí může vzniknout opravdová fyzická závislost, se stále vedou spory. Zato o možném rozvinutí psychické závislosti dnes víceméně nikdo nepochybuje. Ta se může projevovat specifickým abstinenčním syndrom, jenž vzniká v důsledku nadměrné aktivace kanabinoidních receptorů, které se následně snaží navrátit k „normálnímu stavu“.

Užívání konopí se může pro každého uživatele stát návykem. Mnoho lidí si na pravidelné pokuřování, ať už ze zdravotních či rekreačních důvodů, přivykne, což nakonec vede k projevům psychické závislosti. David Gorelick, profesor psychiatrie na lékařské fakultě Univerzity v Marylandu a autor řady studií o abstinenčním syndromu u konopí, tvrdí: „Jako psychickou závislost označujeme stav, kdy člověk nad užíváním dané látky ztrácí kontrolu.“

Abstinenční příznaky

Stejně jako u jiných závislostí vyvolává i zde snaha o vysazení různé negativní účinky. V případě konopí jsou abstinenční příznaky důsledkem interakce aktivních látek v rostlině (THC, CBD, CBN atd.) a kanabinoidních receptorů v mozku.

Abstinenční syndrom trvá v případě konopí asi jen týden, a to u lidí, kteří konopí užívají často, není tedy nutné dělat si z výsledků zmíněných studií příliš těžkou hlavu. 

Kanabinoidní receptory tělo řídí jak po stránce fyzické, tak i po stránce duševní. Pomáhají v těle udržovat homeostázi – stav vnitřní rovnováhy. Časté užívání konopí (víckrát než jednou týdně) může zapříčinit změnu stavu kanabinoidních receptorů. Pokud člověk, který konopí užívá často, drogu vysadí, kanabinoidní receptory se musí vrátit k normálnímu stavu, což způsobuje změny jak v tělesné, tak v duševní oblasti.

Jak poznat abstinenční syndrom

Podle studie z roku 2011, jejímž spoluautorem je Dr. Allsop, docent na Univerzitě v Sydney a vědec, který se zabývá podrobným výzkumem konopí, „se abstinenční syndrom při závislosti na této rostlině projevuje nočními můrami či podivnými sny, výbuchy hněvu a nespavostí.“

U lidí, kteří se snaží s konopím přestat, se mohou projevit nejen psychické abstinenční příznaky, ale také příznaky fyzické. „U malého procenta lidí (asi 10 %), u kterých se abstinenční syndrom po vysazení konopí projeví, se objeví fyzické příznaky, například bolesti a křeče ve svalech a podráždění zažívacího traktu, které má za následek nevolnost či zvracení,“ dodává Dr. Gorelick.

Abstinenční syndrom trvá v případě konopí asi jen týden, a to u lidí, kteří konopí užívají často, není tedy nutné dělat si z výsledků zmíněných studií příliš těžkou hlavu. Dobrou zprávou je, že podle výzkumů mívá abstinenční příznaky pouze 42 procent lidí, kteří konopí často užívají, 72 procent z této skupiny se však ke konopí vrací, aby se těchto příznaků zbavili.

U jiných drog je abstinenční syndrom horší 

Profesor Gorelick tvrdí, že „konopí je psychoaktivní droga, která aktivuje ty samé odměňovací okruhy v mozku jako jiné drogy, například alkohol, tabák, kokain a podobně.“ To sice může být pravda, konopí ale na rozdíl od alkoholu, tabáku a kokainu není vysoce návykové ani smrtelné.

Abstinenční syndrom při závislosti na této rostlině se projevuje nočními můrami či podivnými sny, výbuchy hněvu a nespavostí.

 

Konopí také na rozdíl od kokainu či tabáku neobsahuje látky, které způsobují závislost hned po prvním užití. Uvedené studie navíc zmiňují abstinenční příznaky pouze u těch, kdo konopí užívají velmi často. Dr. Allsop radí, jak se u konopí vyhnout abstinenčním příznakům: „Konopí s vyšším obsahem THC užívejte střídmě, méně bývá více. Při léčbě si dávejte pauzy, pokud je to možné.“

Pokud máte z abstinenčního syndromu obavy, užívejte konopí po malých „doušcích“. Pokud obavy nemáte, stejně je dobré mít určité povědomí o existenci psychické závislosti na konopí a o abstinenčním syndromu, který se po jejím „odnětí“ může objevit.

Zdroj: herb.co

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!