Aktuální článek
Izraelský protidrogový úřad navrhuje… dekriminalizaci konopí!

Izraelský protidrogový úřad navrhuje… dekriminalizaci konopí!

  • Izraelský protidrogový úřad na začátku prosince notně překvapil Zvláštní komisi izraelského parlamentu pro otázky zneužívání drog a alkoholu – a s ní i celou veřejnost. Představitelé úřadu totiž během veřejného slyšení prohlásili, že se vyslovují pro přijetí portugalského modelu dekriminalizace, který kromě dekriminalizace samotné spočívá i ve vyčlenění prostředků na léčbu drogově závislých.

Návrh úřadu byl již předtím představen vnitřnímu výboru ministerstva vnitřní bezpečnosti a v pondělí mu vyjádřila podporu poslankyně Tamar Zandbergová z levicové strany Merec, která Zvláštní komisi pro otázky zneužívání drog a alkoholu předsedá. „Izrael se blíží k prahu nové éry a zdá se, že je jen otázkou času, kdy bude konopí legální,“ prohlásila Zandbergová.

Léčba versus represe

V Izraeli mohou konopí legálně za účelem léčby užívat lidé, kteří například trpí bolestmi či nechutenstvím v důsledku vážné nemoci. Ministr zdravotnictví Jákov Licman však opakovaně sdělil, že je proti legalizaci konopí pro všechny bez rozdílu.

Je dobře, že i protidrogový úřad uznal, že perzekuce a kriminalizace uživatelů konopí rozhodně nepředstavuje ten nejlepší způsob, jak bojovat s drogovou závislostí.

Eitan Gorney, předseda Izraelského protidrogového úřadu, prohlásil: „Došli jsme k názoru, že v důsledku aktuálního vývoje ve světě patří užívání konopí spíše do oblasti lékařské a sociální problematiky, kriminální aspekt je v jeho případě spíše okrajový. My jsme se v diskuzi zaměřili především na samotnou podstatu problému. Chceme veřejnost obeznámit s naším pohledem na portugalský model dekriminalizace, se kterým jsme již obeznámili ministerstvo vnitřní bezpečnosti.“
Hlavní vědecký expert úřadu Jossi Fisch dodal, že informace o portugalském přístupu čerpal přímo od tamějších kolegů. „Z jejich modelu a principů uplatňovaných v Portugalsku jsme se toho hodně naučili a domníváme se, že stojí za to přijmout jej i v naší zemi.“

Příklad hodný následování

Portugalsko, které má 10,5 milionu obyvatel, zasáhla v sedmdesátých letech vlna zneužívání drog, přičemž situace se postupně zhoršovala až do poloviny devadesátých let. Nakonec Portugalci dali neúčinnému represivnímu přístupu vale a vydali se cestou dekriminalizace. „Užívání konopí je v Portugalsku od té doby považováno za zdravotní, nikoliv za kriminální problém,“ vysvětluje Fisch a připomíná, že Portugalci se snaží uživatelům drog pomoci znovu se zařadit do společnosti. Užívání drog je považováno za administrativní přestupek, ne za trestný čin. Policie navíc proti uživatelům drog zasahuje pouze na veřejných místech a neklade důraz na domovní prohlídky a další narušování soukromí.

Policie s váhou

V Portugalsku s sebou policisté dokonce nosí malou příruční váhu. V případě, že u kontrolovaného člověka naleznou konopí v množství větším než 25 gramů, zadrží jej. „V případě, že není překročen tento limit, je přistižený předvolán před komisi ministerstva zdravotnictví a policie jeho případ dále neřeší.“

Došli jsme k názoru, že v důsledku aktuálního vývoje ve světě patří užívání konopí spíše do oblasti lékařské a sociální problematiky, kriminální aspekt je v jeho případě spíše okrajový.

Hlavní vědecký expert izraelské protidrogovky také zmínil zajímavou statistiku: „V současnosti užívá v Portugalsku konopí 7 procent mladistvých, zatímco v sousedním Španělsku, kde platí prohibice, užívá konopí celých 17 procent mladistvých. Procento lidí, kteří z užívání konopí přejdou na tvrdé drogy, je navíc v Portugalsku díky jeho otevřené drogové politice vcelku zanedbatelné.“
Poslankyně Zandbergová překvapivé vyjádření Izraelského protidrogového úřadu kvitovala slovy: „Je dobře, že i náš protidrogový úřad uznal, že perzekuce a kriminalizace uživatelů konopí rozhodně nepředstavuje ten nejlepší způsob, jak bojovat s drogovou závislostí.“ Izraelské ministerstvo zdravotnictví se k situaci odmítlo vyjádřit, a to z důvodu, že do jeho kompetencí spadá výhradně problematika léčby konopím.

Zdroj: www.jpost.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!