Aktuální článek
Patnáct způsobů, jak může konopí pomoci zachránit svět

Patnáct způsobů, jak může konopí pomoci zachránit svět

  • Konopí patří k prvním rostlinám, které naši předkové začali pěstovat. Současně jde o plodinu s pozoruhodně širokou škálou využití: dá se z ní vyrobit celá řada věcí od papíru po umělou hmotu, a to způsobem, jenž je šetrný k životnímu prostředí i lidem.

V následujících patnácti bodech si rozebereme, jak s pomocí konopí změnit náš svět k lepšímu.

1) Pěstování nevyžaduje pesticidy

Věděli jste, že konopí disponuje přirozenou odolností vůči škůdcům? Na rozdíl od bavlny či lnu, na které se podle odhadů spotřebuje 50 procent všech pesticidů, nevyžaduje pěstování naší oblíbené rostliny pesticidy ani herbicidy. Po rozprášení se pesticidy mohou snadno dostat do vodních zdrojů, do řek, oceánů a jezer. Jakmile se dostanou do vody, mohou následně proniknout do těl živočichů, kteří v ní žijí. Pesticidy pak škodí nejen těmto tvorům, ale i každému, kdo kontaminované živočichy konzumuje – tedy i lidem.

Ze směsi konopí a vápna se vyrábí materiál zvaný konopný beton, jenž má lepší odhlučňovací a izolační vlastnosti než klasický beton.

Přítomnost pesticidů v těle je přitom spojována například s rakovinou, poškozením plodu, poruchou ADHD a Alzheimerovou chorobou. Pesticidy tedy nepoškozují pouze životní prostředí, ale také naše zdraví. Díky pěstování a využívání konopí jsme méně vystaveni účinkům těchto škodlivých toxinů a polutantů.

2) Pomáhá obnovovat úrodnost půdy

Konopí může růst v mnoha různých typech terénu a půd. Jeho hluboko sahající kořeny pomáhají držet zem pohromadě a působí tak jako prevence půdních erozí. Kromě toho zvyšuje mikrobiální obsah půdy. Stonek a listy jsou navíc bohaté na živiny – po sklizni je lze navrátit do půdy, což ji oživuje a přispívá tak k bohatší sklizni.

3) Dají se z něj vyrábět biologicky rozložitelné plasty

Za rok 2015 se jen v USA spotřebovalo 45 miliard plastových lahví. Toto číslo je ještě děsivější, když si uvědomíme, že jedna plastová lahev se rozkládá 400–1000 let. Vzhledem k tomu, že v USA se recykluje jen asi 23 procent plastů, je, mírně řečeno, co zlepšovat. Základním stavebním kamenem plastů je celulóza, která se vyrábí z ropy. Ropa je však vysoce toxická. Konopí na druhou stranu představuje nejlepší zdroj celulózy na Zemi a zároveň je biologicky rozložitelné.

Konopný papír je kromě jiného trvanlivější a kvalitnější než papír vyráběný ze dřeva.

Proč tedy na výrobu plastů nevyužít netoxickou surovinu, která navíc zajistí, že produkty z ní se brzy rozloží? Namísto dalšího rozšiřovaní skládek plných toxických materiálů bychom mohli opakovaně využívat či recyklovat přírodní produkty.

4) Absorbuje toxické kovy

Půda je zdrojem života. Rostou v ní rostliny, které nám poskytují potravu, oděvy i přístřeší. Od naší matky živitelky se ale stále více vzdalujeme a námi vytvořený odpad kontaminuje půdu po celém světě. Je dokázáno, že konopí dokáže eliminovat toxiny v životním prostředí. Dokonce se uvažovalo, že pomocí konopí by se dalo čistit okolí jaderné elektrárny Fukušima od radiace.

5) Představuje vynikající obnovitelné biopalivo

Představte si, že existuje netoxický zdroj paliva, který lze snadno pěstovat a který je stoprocentně obnovitelný. Efektivita při přeměně konopí na bionaftu je 97 procent. Bionafta z konopí také hoří při nižší teplotě než kterékoli jiné biopalivo a při spalování v dieselovém motoru navíc z výfuku místo pachu spáleného paliva vychází příjemná vůně. Pouze ve Spojených státech má silniční síť délku 6 500 000 kilometrů. Přechod na bionaftu z konopí by tedy z hlediska uzdravení planety byl velkým krokem vpřed.

6) Materiály vyrobené z konopí neobsahují zbytky toxických chemikálií  

Věděli jste, že většina syntetických vláken, jež v současnosti používáme, se vyrábí z petrochemických (a tedy toxických) materiálů na polymerové bázi? Výroba těchto syntetických látek navíc představuje energeticky vysoce náročný proces, při kterém se spaluje velké množství plynu, uhlí, případně ropy. Jako by to nestačilo, během procesu výroby dochází k úniku jedovatých emisí do ovzduší a i v látkách samotných zůstává malé množství toxinů. Celý problém by se dal vyřešit přechodem na vlákna vyráběná z konopí. Konopná vlákna lze z rostliny získat snadno a výsledná látka neobsahuje zbytky nežádoucích chemikálií. Vlákna z konopí se navíc vyznačují vysokou odolností a poskytují dobrou ochranu proti UV záření.

7) Snižuje následky emisí uhlíku 

Konopí velice rychle pohlcuje oxid uhličitý. Děje se tak při takzvaném odlučování uhlíku. Rostlina v podstatě plyny „nasaje“ a pohltí. Konopí představuje nejlepší zdroj celulózy na Zemi a zároveň je biologicky rozložitelné.

Každá tuna vypěstovaných rostlin konopí odstraní z atmosféry 1,63 tuny oxidu uhličitého.

8) Pěstováním lze zabránit odlesňování planety

Kácení lesů dosahuje hrozivých rozměrů. Odborníci předpokládají, že v důsledku odlesňování zmizí na světě každou minutu lesy o rozloze 48 fotbalových hřišť. Odhaduje se, že do sta let nebudou na Zemi už žádné deštné pralesy. Existuje ale jedna naděje – konopí by mohlo snadno nahradit stromy jako zdroj dřeva a dalších surovin pro výrobu papíru. Z jednoho hektaru konopí lze za rok vyrobit tolik papíru jako ze čtyř hektarů stromů. Zatímco stromům trvá celé roky, než dostatečně vyrostou, konopí stačí pár měsíců. Konopný papír je také trvanlivější a kvalitnější než papír vyráběný ze dřeva.

9) Pěstování šetří vodu

Na výrobu kilogramu bavlny se spotřebuje asi 20 000 litrů vody. Bavlník totiž k životu potřebuje obrovský přísun vody, čímž výrazně přispívá k vyčerpávání omezených zásob této životadárné tekutiny. Konopí v porovnání s bavlnou vyžaduje jen minimální zavlažování. Ve Velké Británii provedli studii, při které se zjistilo, že na výrobu kilogramu konopí je potřeba 2400–3400 litrů vody. A jelikož je konopí vhodné k výrobě vláken, jsou výhody této plodiny ve srovnání s bavlnou více než zjevné.

10) Pomáhá udržitelnému zemědělství

Farmáři, kteří se věnují udržitelnému zemědělství, dobře znají význam střídavého pěstování plodin. Nejen že tento osevní postup pomáhá uchovat půdu plnou živin, ale také zvyšuje celkové výnosy. A ukazuje se, že konopí je pro tuto pěstitelskou metodu ideální rostlinou. Obohacuje půdu a současně eliminuje toxické látky v ní. Pěstováním konopí lze tedy do budoucna zlepšit stav ovzduší i půdy.

11) Pěstováním lze bránit zhutňování a erozi půdy 

Zhutňování půdy a eroze patří k hlavním problémům současného zemědělství. Tyto jevy obzvláště silně pociťují farmáři z amerického Středozápadu, jejichž živobytí závisí na dvou hlavních plodinách: sójových bobech a kukuřici. Vláknitý kořenový systém kukuřice přitom proniká půdou hluboko pod povrch. Po čase mohou kořeny způsobovat během zimy a jara zhutňování půdy. Sója rovněž disponuje silným kořenovým systémem, který je ale mělký a neproniká pod vrstvu ornice. V důsledku toho zase často dochází k erozím.

Pěstování konopí jako základní plodiny by mohlo změnit k lepšímu životy lidí po celém světě.

Konopí oproti tomu dokáže poškozenou půdu „opravit“. Jeho zařazení do systému střídavého hospodaření tedy nejenže zvyšuje diverzitu plodin, ale současně tak lze zvrátit procesy zhutňování a erozí půdy. Konopí má hluboké kořeny, které mohou sahat až tři metry pod povrch. Díky své síle narušují nežádoucí zhutňování půd a také zvyšují absorpci živin do půdy.

12) Z konopí lze stavět odolné a zdravé domy 

Konopí nalézá uplatnění snad v každé oblasti našeho života, bydlení nevyjímaje. Dřevovláknité desky z kompozitu na bázi konopí jsou silnější a navíc i lehčí než desky vyrobené ze dřeva. Ze směsi konopí a vápna se vyrábí materiál zvaný konopný beton, jenž má lepší odhlučňovací a izolační vlastnosti než klasický beton. Budovy z konopí se rovněž vyznačují neuvěřitelnou trvanlivostí. V Japonsku například stojí dům z konopí, jehož stáří se odhaduje na 300 let. Ještě důležitější je, že domy z konopí představují velmi zdravé prostředí pro život. Na rozdíl od laminátu či sádrokartonu je hempcrete netoxický a odolný proti plísním. Domy z konopí tedy mohou představovat budoucnost ekologického a zdravého bydlení.

13) Pomáhá proti znečištění ovzduší

Znečištěné ovzduší představuje hrozbu pro zdraví lidí, působí ale také velice negativně na životní prostředí v širším slova smyslu. Největším producentem oxidu uhličitého je Čína, těsně za ní se pohybují Spojené státy. Pokud budeme tuto skutečnost ignorovat, může to vést k dalšímu zhoršování stavu světa. Konopí přitom dokáže polutanty eliminovat a zlepšovat tak kvalitu ovzduší. Jak jsme již zmínili, lze konopí využít i jako surovinu k výrobě papíru. Využitím konopí by se papírenský průmysl zbavil potřeby používat bělení chlórem, které představuje jednu z příčin nadměrného vypouštění emisí CO2 do ovzduší.

14) Lze ho pěstovat téměř v jakýchkoli podmínkách

Představte si, že existuje plodina, kterou lze pěstovat skoro všude na světě. Plodina, která nepotřebuje pesticidy a ze které se dá vyrobit přes 25 000 druhů výrobků. Plodinu, která vyroste během několika měsíců a ozdraví půdu. 

Je dokázáno, že konopí dokáže eliminovat toxiny v životním prostředí.

Konopí je neuvěřitelně houževnatá rostlina. Nejvíce se mu daří v mírném klimatu s vysokou vlhkostí ovzduší, růst ale může téměř všude.

15) Konopí může být záchranou pro hladovějící lidi ve světě

Po celém světě trpí podvýživou asi 795 milionů lidí. V rozvojových zemí trpí 30 dětí ze 100 zpomaleným růstem v důsledku podvýživy. Konopí představuje řešení i pro tento problém. Již víme, že konopí může růst téměř všude, navíc pěstování není nijak nákladné. K tomu si přičtěme, že konopná semínka patří k nejvýživnějším zdrojům potravy na světě. Dodávají tělu aminokyseliny, vitamíny a mnohem víc. Jde o dokonalý protein a kromě toho se z nich vyrábějí dvě veledůležité složky stravy: olej a mouka. Konopí je tedy výživným i všestranným zdrojem potravy zároveň.

Epilog

Pěstování konopí jako základní plodiny by mohlo změnit k lepšímu životy lidí po celém světě, zvláště když si uvědomíme, že dokáže hladové nejen nakrmit, ale také jim dodávat všechny potřebné živiny.

Lidé pěstovali konopí již před tisíci let. Někteří antropologové dokonce věří, že to byla první rostlina, kterou první zemědělci zhruba před 12 000 lety domestikovali. Není tedy na čase, abychom se takříkajíc vrátili ke kořenům?

Přechod na produkty z konopí nevyřeší všechny problémy světa, ale rozhodně by šlo o krok správným směrem. Konopí představuje možnost, jak příštím generacím přenechat naši planetu ekologičtější a čistější. Tak na co čekáme? Je nejvyšší čas, abychom konopí jednou provždy dali zelenou.

Zdroj: www.riseearth.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!