Aktuální článek
Německá města jsou tahouny konopné reformy

Německá města jsou tahouny konopné reformy

  • Zatímco na federální úrovni se vláda brání snahám o změnu prohibičních zákonů, velká města jako Berlín nebo Düsseldorf se chopila iniciativy. O situaci jsme hovořili s Georgem Würthem, předsedou Německé konopné asociace (Deutche Hanf Verband – DHV).

Drugreporter: Jak jste se dostal ke konopí a co vás motivovalo k aktivitě v hnutích prosazujících konopnou reformu? Co je cílem vaší organizace?

Georg Wurth: Poprvé jsem konopí zkusil, když mi bylo asi dvacet, a nechtěl jsem se smířit s tím, že se ze mě v očích zákona stal zločinec. Připadalo mi to jako velmi zajímavý politický problém. Všechny rozumné argumenty jsou na straně legalizace a protistrana opírá svá tvrzení převážně o iracionální strach. Dlouhodobým cílem Německé konopné asociace je legalizace rekreačního užívání a propagace konopí jako léčebného prostředku a přírodní suroviny.

Děti a mládež je třeba v prvé řadě vzdělávat. Podpora černého trhu není krok správným směrem.

Drugreporter: Jaký je v současné době legální status konopí na úrovni federace a jednotlivých spolkových zemí? Nakolik se legislativa liší stát od státu?

Georg Wurth: Všude v Německu je držení jakéhokoli množství konopí nelegální. Zákonná klasifikace a trestní postihy jsou v různých státech rozdílné a existují výjimky pro léčebné užívání. Každá spolková země má vlastní postupy a normy a tresty se mohou lišit. Intenzita perzekuce ze strany policie rozhodně není všude stejná.

Drugreporter: Jaké jsou největší slabiny současné konopné politiky stavící především na prohibici?

Georg Wurth: Problémů je celá řada. Tresty pro konečné uživatele jsou někdy neúměrně přísné a mohou vést ke ztrátě zaměstnání a bydlení. Pravidla pro řidiče jsou velmi striktní a o řidičský průkaz můžete přijít i v případě, že jste pod vlivem konopí neřídili. Domnívám se, že situace je všude na světě prakticky stejná – stát přichází o příjmy ze zdanění a konopí je na černém trhu předražené. Tratí tedy všichni, kromě organizovaného zločinu, který v takovém prostředí bují.

Drugreporter: Z některých německých měst, jmenovitě z Berlína a Düsseldorfu, přicházejí zajímavé zprávy o politických iniciativách za změnu konopné legislativy. Můžete nám k tomu říct něco bližšího a prozradit, o co tato hnutí usilují?

Georg Wurth: Německý zákon o návykových látkách obsahuje klauzuli dovolující testování jiných legislativních modelů na bázi vědeckých pokusů. Před deseti lety byl závislým podobně distribuován heroin. Některá města teď uvažují o legálním prodeji konopí v malém měřítku. Stejná diskuze probíhá také v Kodani a některých švýcarských městech. Vlády nemají odvahu dělat razantní kroky a podnět ke změně proto musí vzejít od lokálních organizací, které mohou podněcovat politickou debatu.

Drugreporter: Ve Spojených státech se postoj oficiálních míst ke konopí rapidně mění. Projevuje se tento trend i v Evropě? Můžeme se z vývoje za oceánem nějak poučit?

Georg Wurth: Regulovaný trh s konopím v některých amerických státech vnesl do diskuze v Evropě úplně nový prvek. Poprvé v historii na vlastní oči pozorujeme, že legalizace nevede nutně ke katastrofě. Vidíme různé tržní modely a můžeme tedy vyvodit, který je pro společnost jako celek nejlepší. Navzdory mezinárodním dohodám vidíme, že změna je dosažitelná.

Pravidla pro řidiče jsou velmi striktní a o řidičský průkaz můžete přijít i v případě, že jste pod vlivem konopí neřídili.

Drugreporter: Německý dětský psycholog a specialista na závislosti u nezletilých, doktor Armin Claus, vyjádřil obavy, že legalizace sníží v očích mládeže nebezpečnost konopí. Domníváte se, že je to reálné?

Georg Wurth: „Legalizace by byla pro mládež špatným signálem.“ To je jeden z argumentů, jimiž se ohánějí naši oponenti. Nemyslím si, že je legalizace v tomto ohledu problematická. Úplně stejně bychom mohli zavírat dospělé konzumenty alkoholu, abychom vyslali dětem ten správný signál – to nedává smysl. Děti a mládež je třeba v prvé řadě vzdělávat a podpora černého trhu není krok správným směrem.

Drugreporter: Setkáváte se někdy s obviněním, že zastupujete své vlastní obchodní zájmy namísto zájmu veřejného? Pokud ano, jak na taková nařčení reagujete?

Georg Wurth: S obviněními tohoto druhu jsem se naštěstí prakticky nesetkal. Máme sice sponzory z řady firem, většina našeho rozpočtu ale pochází z dobrovolných příspěvků zhruba dvou tisícovek členů. Jedná se o uživatele konopí, jejich rodinné příslušníky, soudce, politiky – prostě lidi, kteří věří, že z legalizace by profitovali všichni.

Drugreporter: Jaké jsou vyhlídky do budoucna? Očekáváte, že v dohledné době dojde v Německu k nějakým změnám?

Georg Wurth: V oboru se pohybuji už dvacet let a pevně věřím, že konopí bude úplně legální dříve, než uplyne dalších dvacet. Koneckonců, léčebné konopí bude na seznam schválených preparátů přidáno už v příštím roce.

Zdroj: drogriporter.hu

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!