Aktuální článek
Špatné zprávy pro zastánce prohibice: Nezletilých uživatelů konopí v Coloradu po legalizaci rapidně ubývá

Špatné zprávy pro zastánce prohibice: Nezletilých uživatelů konopí v Coloradu po legalizaci rapidně ubývá

  • Závěry nového výzkumu americké vlády ukazují, že po otevření státem regulovaného trhu s konopím v Coloradu došlo v letech 2014 a 2015 k významnému poklesu počtu teenagerů užívajících tuto měkkou drogu.

Podle dat z Národního průzkumu zdraví a užívání drog užilo v součtu let 2014 a 2015 konopí 18,35 procenta obyvatel Colorada ve věku mezi dvanácti a sedmnácti lety, přičemž v součtu let 2013 a 2014 to bylo 20,18 procenta. Meziročně se jedná o pokles o více než 12 procent. Obliba konopí klesla ve stejném časovém období také v dalších státech včetně Washingtonu, kde k legalizaci došlo v roce 2015, ve srovnání s Coloradem se ale jednalo o statisticky zanedbatelná čísla.

Mladí přestávají, zato dospělí začínají

Zcela opačná tendence byla ve sledovaném časovém intervalu zaznamenána u dospělých. U osob starších 26 let se počet uživatelů zvýšil z 16,8 procenta v letech 2013 a 2014 na 19,91 procenta v letech 2014 a 2015. Nárůst byl nicméně v této věkové skupině zaznamenán i v ostatních sledovaných státech. Prodej a užívání konopí je ve všech státech s regulovaným trhem striktně omezen věkem. 

Úbytek mladistvých uživatelů je dalším argumentem ve prospěch legalizace a jejích zastánců.

Výsledky tohoto federálního výzkumu poprvé jasně dokazují, že legalizace užívání konopí dospělými nevede ke zvýšení jeho dostupnosti pro mladistvé. Zastánci systému státních licencí na pěstování rostlin a distribuci koncovým uživatelům jsou již dlouho přesvědčeni, že právě legalizace je nejlepším způsobem prevence užívání u nezletilých. Konzumace konopí se považuje za rizikovou u dětí a mladistvých, protože jejich mozek se stále vyvíjí. Výzkumy ukazují, že užívání konopí u náctiletých zvyšuje pravděpodobnost vzniku závislosti na drogách a duševních chorob v dospělém věku.

Citovaný výzkum se nezabývá příčinami poklesu užívání konopí nezletilými v Coloradu, neboť podobný trend byl v posledních letech pozorován prakticky na celém území USA. Ve státech s legálním konopím pro rekreační účely se však významně zmenšil černý trh, což může být jednou z příčin řádově vyššího úbytku mladistvých uživatelů. Dalším významným faktorem mohou být kvalitnější preventivní a informační programy financované z výnosů z daní uvalených na konopí a konopné produkty.

Mylné předpoklady

Někteří odborníci se domnívali, že zvýšení společenské tolerance a zmírnění postihů za užívání konopí povedou k nárůstu počtu uživatelů ve věku do 18 let, jejich předpoklady se ale ukazují být mylné.

Výsledky tohoto federálního výzkumu poprvé jasně dokazují, že legalizace užívání konopí dospělými nevede ke zvýšení jeho dostupnosti pro mladistvé. 

Nelze nezmínit skutečnost, že nezletilých uživatelů konopí je v Coloradu ve srovnání s jinými státy stále hodně. Není to ale v důsledku legalizace – dlouhodobá data ukazují, že Colorado bylo v tomto ohledu nadprůměrné už dávno před ní. Z jiných zdrojů vyplývá, že v užívání konopí dospělými je Colorado mezi americkými státy spíše průměrné. Zdá se, že úbytek mladistvých uživatelů je dalším argumentem ve prospěch legalizace a jejích zastánců. Potvrzuje se tím totiž předpoklad, že liberální konopná politika nepředstavuje ohrožení zdraví veřejnosti, a to ani zletilé, ani nezletilé.

Zdroj: www.washingtonpost.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!