Aktuální článek
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 17: Chování na demonstraci

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 17: Chování na demonstraci

  • Million Marihuana March 2017 je před námi a stejně tak i celá řada dalších akcí, na kterých můžeme veřejně vyjádřit svůj názor na téměř cokoli – od problémů spojených s imigrací až po propojení státu a soukromého podnikání. Pojďme si připomenout základní principy chování na demonstraci.

V tomto článku si tak zopakujeme a shrneme alespoň část pravidel právem dovoleného chování na demonstracích a k tomu přidáme i nějaká související doporučení. Taková, která sice v žádném obecně závazném právním předpisu nenaleznete, která vám ale přesto mohou pomoci vyvarovat se nepříjemných problémů. Začněme pravidlem, respektive doporučením, nultým: v 99 procentech všech situací si vystačíme s prostým zdravým rozumem a přiměřeně slušným vychováním. Jakkoli to může znít nepravděpodobně. Jako obvykle, ani rady v tomto článku si nekladou nároky na to, být úplné nebo správné vždy a za všech okolností. Vaše připomínky si rádi přečteme, vulgarismy ale budeme bez výjimky přeskakovat.

V 99 procentech všech situací
si vystačíme s prostým zdravým rozumem a přiměřeně slušným vychováním.

Trocha teorie

Co to vlastně demonstrace je? Akademicky lze odpovědět třeba tak, že je veřejným shromážděním osob za účelem vyslovení podpory určitému stanovisku, obvykle politickému. Právo demonstrovat je tak jedním ze základních lidských práv a svobod zaručených v čl. 19 Listiny základních práv a svobod České republiky, to jest „Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů“ – zkráceně „LZPS“. LZPS sama ovšem předvídá i možnost omezení takovéhoto práva za účelem ochrany jiných práv, zdraví, veřejného pořádku a podobně. Výsledkem těchto omezení je povinnost nahlašovat většinu demonstrací nejméně 5 dnů předem příslušnému úřadu a oprávnění tohoto úřadu za splnění určitých podmínek demonstraci zakázat.

Cílem tohoto článku nicméně není nějak komplexně stínovat komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“). Pro další podrobnosti o pořádání demonstrací se tak, prosím, obraťte přímo k textu tohoto stručného (21 paragrafů) zákona. Zákon o právu shromažďovacím ale konstituuje i nové přestupky, kterých se lze při účasti na demonstraci dopustit a za které může být v některých případech uložena pokuta až 10 000 Kč. A ty nás už docela zajímají.

Krok sem, krok tam

Přestupkem prvním je neuposlechnutí pokynu svolavatele a bránění mu při výkonu jeho povinností. Ačkoli není aplikace tohoto přestupku přehnaně běžná, jeho poselství je poměrně jednoduché. Nesouhlasíte-li s demonstrací, máte možnost demonstrovat proti ní, máte možnost uspořádat si demonstraci vlastní, ale dělat problémy jejímu svolavateli, pořadatelům nebo jejím ostatním účastníkům je v lepším případě klukovina. Která vás může stát až 5 000 Kč. Podobné to pak je s jednáním, které má za cíl zabránit realizaci demonstrace. Je pravda, že hranice mezi tím, co je ještě legitimním vyjádřením nesouhlasu s demonstrací a co již přestupkem, je velmi tenká. V tom horším případě vás ale takovéto jednání může stát i celých 7 000 Kč.

Přestupkem druhým je neoprávněné ztěžování či bránění přístupu na demonstraci. Zablokování přístupu na řádně ohlášenou a nezakázanou demonstraci vás tak může přijít též až na 5 000 Kč. Naproti tomu bránění účastníkům v odchodu z demonstrace může přijít opět až na 7 000 Kč. Na tyto přestupky je třeba poukázat o to spíše, že podobné praktiky se zejména v poslední době objevují dosti často a lze tak do budoucna očekávat i zpřísnění jejich trestání.

Splyňte s okolím.

Nejzávažnějšími přestupky pak v intencích zákona o právu shromažďovacím jsou vnášení zbraní na demonstraci a zakrývání si obličeje způsobem, který ztěžuje či dokonce znemožňuje identifikaci. Za tyto přestupky lze uložit sankci až 10 000 Kč. Zároveň ale platí, že u těchto přestupků máte relativně největší manipulační prostor pro svou obranu. Vnášení zbraní je totiž přestupkem pouze tehdy, „lze-li z okolností nebo z chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím“. Zakrývání obličeje naproti tomu může být zcela legitimní obranou například proti útoku slzným plynem nebo jiným srovnatelným způsobem. Zároveň však může být takovéto jednání například neuposlechnutím pořádkového opatření svolavatele demonstrace. Vnášení zbraní je mimoto coby přestupek posuzováno zcela mechanicky bez nějakých dalekosáhlých právních úvah. Sečteno a podtrženo je tak nejlepší zbraně na demonstrace nedonášet.


Mimo tyto speciální přestupky se samozřejmě může účastník demonstrace dopustit i téměř jakéhokoli jiného přestupku či trestného činu. Například výtržnictví, podněcování k nenávisti vůči skupině osob, šíření poplašné zprávy nebo asi nejčastějšího přestupku – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Užitečné rady

Z výše uvedených přestupků (respektive stručného popisu jejich takzvaných „skutkových podstat“) lze některá užitečná doporučení odvodit, jiná vyplývají z poznatků sociologických a psychologických, další z letité praxe orgánů činných v trestním řízení, svolavatelů demonstrací a podobně. Pro pokojné a úspěšné přežití demonstrace jsou důležitá sice různým dílem, ale upřednostňovat či upozaďovat některá doporučení jen proto, že vyplývají z toho či jiného zdroje, by byla hloupost. Nakonec různé návody, které se dají najít na stránkách neonacistických a krajně levicových, se od sebe navzájem liší jen minimálně.

Oblečení

Zejména u více kontroverzních demonstrací je vhodné takové oblečení, které nebude upoutávat pozornost a bude co nejméně distinktivní – to jest, nebude vás podle něj možno identifikovat. Pokud jde o volbu barev, jde spíše o charakter konkrétní demonstrace. Splyňte s okolím. Vaše účast na demonstraci se bude počítat i tak, a navíc tím eliminujete zbytečné riziko. Materiály volte pevné, které vám zároveň nebudou bránit v pohybu. Oblečení by mělo působit decentně. „Šaty dělají člověka“ platí i v tomto případě a vaše oblečení bude nejen pro policii prvním signálem, co jste zač a jak se k vám chovat.

Jakákoli krev, která se v souvislosti s demonstrací objeví, bude jejími odpůrci zneužita.

Pokud máte tetování (zejména výrazně barevné či originálního charakteru), volte takové oblečení, aby bylo tetování zakryto. Zvažte dočasné odstranění piercingu. V tlačenici vám může při vytržení způsobit i poměrně nepříjemné zranění. A nezapomeňte, že jakákoli krev, která se v souvislosti s demonstrací objeví, bude jejími odpůrci zneužita. A to právě proti těm záměrům, které má demonstrace zaštiťovat. Dlouhé kalhoty a pevná sportovní obuv, ve které se dobře utíká, vás mohou efektivně chránit před zraněním a usnadnit vám kvapný ústup, budete-li k němu donuceni.

Pozornost si zasluhují i zavazadla. Ta by měla být spíše menší, stejně jako oblečení bez výraznějších označení a bez zbytečných popruhů, které by jen zjednodušovaly jeho zachycení. Do batohu patří pevné rukavice, a ačkoli šátek není dobré brát si na sebe, i ten patří pro případ potřeby k nezbytné výbavě každého správného demonstranta. Nejlépe neutrální jednobarevný kus. Oblíbená kefíja, známější u nás jako „palestina“ či „arafatka“ s sebou přináší zbytečné negativní konotace a láká pozornost represivních složek. Mít s sebou základní náhradní oblečení je zejména v zimě velmi dobrý nápad.

Co s sebou a co ne

V každém případě je rozumné vzít si s sebou neperlivou vodu. Nejen na pití, ale i případné vypláchnutí očí. Kvůli případnému zásahu slzným plynem nebo obdobnými látkami je vhodné vzít si rovněž i kapky do očí a některé zdroje doporučují preferovat z těchto důvodů brýle oproti kontaktním čočkám. Ovšem, jestliže jste bez brýlí nahraní, je to poněkud Sophiina volba. Lékárnička pro první pomoc je vždy dobrý nápad.

Pokud jde o osobní doklady, nejste-li vysloveně ilegálem, občanský průkaz je i na demonstraci rozumným společníkem. Bez dokladu totožnosti se při zadržení výletu na policejní stanici spíše neubráníte. Máte-li ale čistý trestní rejstřík, může i zběžná lustrace s občanským průkazem stačit, abyste byli propuštěni na svobodu bez dalších průtahů. Brát si s sebou osobní poznámky, vizitky, a tak dál, by ale byl čirý nerozum.

Profesionální demonstranti si s sebou nikdy neberou svůj běžný telefon – nanejvýše s sebou mají čistý mobil a čistou předplacenou SIM. Reálně má ale policie a ostatní orgány činné v trestním řízení poměrně rozsáhlý přístup k údajům elektronických komunikací, takže projeví-li o vás intenzivní zájem dlouhodobějšího charakteru, nenajdou toho ve vašem mobilu o moc více, než by si dokázali zjistit vlastními silami. Snad nějaké fotografie, poznámky, a další drobnosti. S vymýšlením komplikovaného heslování si nedělejte hlavu. Byli byste překvapeni, jak daleko v tomto směru policie je. Zbraně i bez ohledu na výše uvedené na demonstrace rozhodně nepatří. Orgány činné v trestním řízení, s médii v těsném závěsu, jsou beztak schopni udělat zbraň i ze zapalovače. Zapomeňte tedy na nože, nunčaky (které ve svém příručním zavazadle nosí obvykle autor tohoto článku), dýmovnice a jinou pyrotechniku, pepřový sprej či nedej bože střelné zbraně od plynovek výše. Jedno odpoledne to vydržíte bez nich.

Vždy chtějte znát, co a proč s vámi policie činí. Vždy chtějte vše písemně.

Jak se chovat

Průměrná demonstrace je přiměřeně prošpikována policejními agenty, pokud ne přímo provokatéry. Držte se známých tváří a dávejte pozor, co říkáte a kdo vás může slyšet. Paranoidnější návody doporučují používat při komunikaci přezdívky. Pravdou je, že pokud nejsou vymyšlené ad hoc pouze pro danou událost, nejsou k ničemu. Orgány činné v trestním řízení mají proti vám vždy náskok, pokud jde o délku praxe. Většinu triků, které dokážete vymyslet, mají v malíku.

Přiměřeným bezpečnostním opatřením je sledovat jednu či více únikových cest, poslouchat a dodržovat pokyny svolavatele a pořadatelů, udržovat se hydratovaný a nepožívat alkohol ani jiné drogy před demonstrací, ani při ní (nakolik je to možné). Nevyvolávat s nikým konflikty a konfliktů se neúčastnit.

Pokud nejste demonstranti-profesionálové, jděte policii při případném zásahu z cesty. Pokud profesionálové jste, nebyly by vám případné rady z této oblasti moc užitečné. Nejdůležitější je nepodléhat za žádných okolností panice. V panice jste nebezpeční sobě i ostatním. Navíc vybavení policejních těžkooděnců není vytvářené pro běžecké disciplíny a víc než přiměřený ústup se po vás stejně většinou nebude chtít. Abyste se drželi z cesty jízdní policii, je asi zbytečná rada. Většina lidí, zejména těch rozumných, z nich má respekt sama od sebe.

Je dobré dát alespoň někomu vědět, že se na demonstraci chystáte a mít s takovouto osobou po demonstraci smluvený sraz.

Při zadržení

Zde se uplatní většina rad, které jste již dříve pro podobné účely v našem seriálu dostali.

Vždy chtějte znát, co a proč s vámi policie činí. Vždy chtějte vše písemně. Obsah jednotlivých písemností musí vždy odpovídat předchozím ústním vyjádřením a odůvodněním. Pokud si nejste jisti, nepotvrzujte svým podpisem obsah písemností. Je lepší mlčet než lhát. Čím více na vás policie tlačí, tím větší máte důvod mlčet. Začít vypovídat můžete kdykoli. Na to, začít mlčet, je vždycky pozdě. Když vypovídáte, buďte struční. Je důležité neztrácet hlavu a nenechat se vyděsit. Nevěřte policii, pokud se ve vás pokusí vyvolat sympatie. Máte-li svého advokáta, je lepší kontaktovat jej dříve než později. Nejlépe ihned.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!