Aktuální článek
Legální léčba konopím v Německu

Legální léčba konopím v Německu

  • Devatenáctého ledna 2017 německý spolkový parlament jednomyslně schválil užívání léčebného konopí na recept pro těžce nemocné pacienty. Do budoucna tedy mohou lékaři předepisovat pacientům marihuanu a zdravotní pojišťovny jsou povinny tuto terapii hradit v plné výši. Opozice plnou vahou rozhodnutí vládní koalice podpořila. Státní tajemnice pro zdravotnictví Ingrid Fischbach z CDU k zákonu podotkla, že nemocní už nemusí nejdříve vyčerpat možnosti ostatních léčebných postupů, než dojde na předepsání marihuany, ale záleží na lékařích a jejich rozhodnutí, kdy k této terapii přistoupí.

Doposud se mohla k léčebným účelům používat pouze marihuana získaná nelegální cestou nebo s výjimečným povolením spolkového zdravotního úřadu. Většinou to byli lidé trpící chronickou bolestí a nevolnostmi v důsledku léčby rakoviny a celou léčbu si museli hradit sami, což obnášelo až několik set euro měsíčně. Léčebné konopí může být tedy nyní užíváno nejen jako lék na tyto bolesti, nevolnosti či psychický stres, ale i při léčbě zeleného zákalu (glaukomu), kdy jeho užívání snižuje vnitřní tlak v oku, při ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) nebo Touretteově syndromu. Dále jako prostředek proti nevolnosti a zvýšení chuti k jídlu v případě pacientů s rakovinou či AIDS a na revmatické či spastické bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou. Mohou se užívat jak extrakty, tak části rostlin nebo jednotlivé kanabinoidy.

Podle dřívějších odhadů odborníků se počet pacientů, kteří potřebují léčbu syntetickými kanabinoidními přípravky, jako jsou Dronabinol či Sativex, v Německu pohybuje mezi pěti až deseti tisíci. Od května 2011 se mohou tyto preparáty vyrábět i v Německu a předepisovat za podobných, velmi přísných podmínek, podobně jako například silné opiáty. Sativex byl dosud určen pouze k léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou. Z dovozu byly k dispozici preparáty Dronabinol a Nabilon.

V tuto chvíli eviduje Spolkový úřad pro léčiva a léčebné produkty (BfArM) celkem 1020 pacientů s povolenou výjimkou. Žádostí o povolení léčby konopím bylo podáno až kolem 1 600, některé však byly zamítnuty nebo pacient do té doby zemřel. Kritici předchozího stavu namítali, že kvůli vysokým nákladům si léčebné konopí nemůže dovolit každý, kdo by je potřeboval, mnoho pacientů si tudíž obstarávalo marihuanu na černém trhu nebo si ji stejně tak ilegálně pěstovali sami doma. Pouze dva nemocní obdrželi povolení k samopěstování marihuany.

Po přijetí zákona se těžce nemocným pacientům velmi usnadní přístup k léčebnému konopí. Nově si těžce či chronicky nemocní mohou při splnění zákonem daných podmínek nechat předepsat léčebné konopí jednoduše u svého lékaře a léčba bude plně hrazena pojišťovnami. Nadále zůstává trestné samopěstování marihuany pro léčebné účely i obecně. Její pěstování k léčebným účelům bude kontrolovat specializovaná státní agentura. Povolení od Spolkového úřadu pro léčiva a léčebné produkty již tedy není potřeba. Vše dostane pacient jednoduše na recept ve své lékárně. Jak samotnou sušenou marihuanu, tak i marihuanové extrakty v kontrolované kvalitě. A zdarma.

Zdroj: www.welt.de

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!