Aktuální článek
Podpořte petici za legalizaci konopí!

Podpořte petici za legalizaci konopí!

  • V listopadu 2016 u příležitosti konání mezinárodního konopného veletrhu Cannafest v Praze představil spolek Legalizace.cz zcela novou petici za legalizaci pěstování, zpracování a držení konopí a konopných produktů dospělými osobami pro vlastní potřebu.

Petice vznikla ve spolupráci a za podpory zástupců České pirátské strany a Strany zelených a jejím hlavním cílem je vyjádřit nespokojenost občanů se současnou protikonopnou politikou a přetrvávajícími prohibičními zákony. Narozdíl od dřívějších podobných kampaní nyní iniciátoři a podporovatelé petice usilují o získání alespoň deseti tisíc skutečných ověřitelných podpisů, což by přinutilo Parlament ČR záležitost skutečně projednat. Petice si zároveň klade za cíl iniciovat proces přípravy návrhu takové novelizace zákona, která by požadavky petice uvedla do praxe.

Hlavními důvody pro naše snahy je přesvědčení, že právo v soukromí pěstovat a užívat konopí patří mezi základní lidská práva, chráněná Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod – jde především o právo na soukromí a právo na ochranu zdraví. Zdravotní rizika užívání konopí jsou prokazatelně nižší než u legálního alkoholu, tabáku či některých léků a u celé řady diagnóz konopí naopak může pomáhat. Léčba konopím je sice v ČR uznaná a legální již čtvrtým rokem, přesto se jí dosud především kvůli nesmyslné ilegalitě tzv. „rekreačního“ konopí a s ní spojené přemrštěné regulaci, nadměrné byrokracii a finanční nákladnosti dostalo pouze zcela nepatrnému zlomku potřebných pacientů. Drtivá většina nemocných, kterým konopí pomáhá, je tak i nadále kvůli získání svého léku nucena porušovat zákon. Na druhé straně přes deklarovaná prohlášení represivních složek o nízké prioritě stíhání drobných uživatelů konopí nadále dochází k častému šikanování a pokutování drobných uživatelů, kteří pro společnost nepředstavují naprosto žádné riziko či nebezpečí1.

Ve světle mezinárodního vývoje je čím dál zřejmější, že prohibice konopí, iniciovaná Spojenými státy v první polovině minulého století na základě lživých argumentů a hysterických kampaní, je nadále celosvětově neudržitelná. Stále rostoucí počet jednotlivých států USA a dalších zemí přistupuje k legalizaci a legální regulaci konopí jako jediné rozumné politické alternativě, která omezuje vliv černého trhu a zločineckých skupin, uvolňuje ruce a šetří prostředky orgánům činných v trestním řízení a v neposlední řadě omezuje zdravotní a lidskoprávní rizika uživatelů konopí. Zkušenosti s legálním konopím a statistiky v Coloradu a dalších státech ukazují, že nedochází ke zvyšování počtu uživatelů mezi mladistvými a nezvyšuje se ani kriminalita či nehodovost, takže se nepotvrzují obavy zastánců represivního přístupu. Neustále roste také počet významných světových politiků, vědců a odborníků, kteří k přehodnocení prohibiční politiky otevřeně vyzývají2, o nefunkčnosti a neefektivnosti represe se stále hlasitěji hovoří i na půdě OSN (UNGASS New York 2016).

Souhlasíte-li s legalizací pěstování a držení konopí dospělými osobami pro vlastní potřebu, prosíme, podpořte petici a pomozte nám dosáhnout co největšího počtu podpisů.

Pojďme se tedy společně zasadit o to, aby se Česká republika připojila k progresivním zemím, které modernizují svou drogovou politiku na základě vědecky podložených důkazů a faktů. Je načase vytáhnout hlavu z písku a skoncovat v České republice s konopnou prohibicí, která jednotlivcům i celé společnosti přináší mnohem více škod než užitku.

Jak můžete podpořit legalizaci konopí i vy?

Na internetové adrese petice.legalizace.cz si, prosím, stáhněte text petice společně s petičním archem. Ten si vytiskněte, podepiště a nechte vyplnit a podepsat i plnoleté spoluobčany ve vašem okolí. Řádně vyplněné petiční archy (čitelné jméno a příjmení, celá adresa včetně názvu obce) zašlete na korespondeční adresu Legalizace.cz, Jaromírova 18, 128 00, Praha 2. V případě jakýchkoli dotazů se nám neváhejte ozvat na mail: info@legalizace.cz.

Za spolupráci při sběru podpisů pod petici za legalizaci konopí vám děkujeme! 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!