Aktuální článek
Jak bude vypadat legalizace v Kalifornii

Jak bude vypadat legalizace v Kalifornii

  • Americké volby 8. listopadu nebyly historické pouze proto, že prezidentem byl zvolen excentrický miliardář Donald Trump, ale také kvůli legalizaci konopí. Čtyři z devíti států, v nichž probíhala konopná referenda, si odhlasovaly kompletní legalizaci a další čtyři uzákonily léčbu konopím. V tomto článku se blíže podíváme na zákon, který schválili obyvatelé státu, ve kterém žije každý osmý Američan.

Kalifornie slaví. Lidé jsou možná trochu zmatení komplikovanými detaily Návrhu č. 64 (Proposition 64), faktem ale zůstává, že konopí je nyní legální v nejlidnatějším, nejbohatším a druhém největším americkém státě. Represe a prohibice končí, namísto toho budou položeny základy legálního a regulovaného trhu, jenž by se mohl stát inspirací pro další americké státy i různé země světa.

Drtivé vítězství osmi z devíti konopných referend znamená, že více než čtvrtina americké populace bude již brzy žít ve státech, kde je užívání konopí dospělými občany povoleno zákonem (pokud se nový prezident nerozhodne začít v těchto státech vymáhat federální zákon, podle nějž je konopí ilegální a patří mezi nejnebezpečnější nejškodlivější drogy). Nicméně více než polovinu těchto lidí tvoří obyvatelé Kalifornie, a proto právě k ní se upírají zraky celého světa.

Stát chce dát drobným podnikatelům pětiletý náskok, aby měli čas se na trhu etablovat, než se na trhu objeví velcí hráči.

Co je vlastně legální a odkdy?

Podle druhého článku kalifornské ústavy nabývají opatření schválená ve všeobecném referendu platnosti dnem následujícím po dni konání takového referenda, nebylo-li předem stanoveno jinak. Zákon číslo 64 tedy platí od 9. listopadu. Bylo by ale naivní se domnívat, že každá výdejna léčebného konopí začala hned od středy prodávat konopí bez lékařského předpisu. K některým dílčím změnám dojde okamžitě, celý proces legalizace a regulace trhu je však během na dlouhou trať. Co se změnilo okamžitě? Všem občanům státu Kalifornie starším 21 let bude dovoleno:

  • Držení až 28 (jedna unce) gramů konopných květů a až 8 gramů konopného     extraktu.
  • Užívání konopí v soukromí.
  • Pěstování až šesti rostlin konopí a skladování získaného rostlinného materiálu.
  • Darování až 28 gramů květů a až 8 gramů konopného extraktu jiné dospělé osobě.

 

Kdy se začne prodávat?

Prodejny nabízející legální konopí k rekreačním účelům se otevřou nejdříve na jaře 2018. Dlouhý a komplikovaný proces tvorby regulační infrastruktury, jehož výsledkem bude právě otevření těchto výdejen, je momentálně na úplném začátku. Vydávání všech typů komerčních licencí bude zahájeno teprve 1. ledna 2018 a každý výrobek musí být před uvedením na trh otestován a opatřen patřičnou etiketou.

Další překážkou, kterou bude muset konopný trh překonat, je samotné pěstování rostlin, jež může být zahájeno až po udělení příslušných licencí. Rostlině trvá zhruba osm týdnů, než se vyvine z řízku v dospělého, zralého jedince, a jednoduchým výpočtem tedy můžeme dojít k závěru, že první produkty se objeví na pultech obchodů nejdříve dva měsíce po udělení licencí.

Ze zkušeností z jiných států víme, že tyto praktické obtíže mohou proces regulace výrazně zpomalit. Například ve Washingtonu trvalo dlouhé měsíce, než byl úplný seznam licencovaných prodejců zveřejněn online, což mělo v prvním roce po otevření obchodů za následek nedostatek výrobků a tím i nárůst jejich ceny.

Celý návrh 64 zní opravdu komplikovaně, zejména při pohledu na jiné státy, kde byla legalizace nastíněna až příliš lákavě a jednoduše.

Úplný text zákona číslo 64 je dlouhý a složitě formulovaný – celkem čítá 62 stran. Pro vážné zájemce je text k dispozici v rozsáhlém PDF dokumentu od strany 178 dále, krátké shrnutí pro méně zapálené čtenáře naleznete na straně 90. Je to zajímavé čtení a přináší odpovědi na některé zásadní otázky, třebaže jiné se tu naopak vynořují a zůstávají bez odpovědi. Není ale potřeba pouštět se kvůli tomu do divokých spekulací.


Ani na dvaašedesáti stranách totiž zákon nemusí obsáhnout celou problematiku v úplnosti. Některá fakta jsou známá již dnes, jiná zůstávají navzdory zevrubnému textu zákona zahalena rouškou tajemství a budou v budoucnu měněna a upravována podle toho, jak se k přenesení litery zákona do praxe postaví příslušné státní orgány a místní samospráva. Některé otázky budou muset být zodpovězeny soudem. Kalifornie je politicky i kulturně velmi rozmanitá a dá se tedy očekávat, že bude nový zákon předmětem celé řady sporů.

Co potřebují uživatelé vědět?

Do té doby se lidé musejí spolehnout na své vlastní síly. Místní samospráva může kdykoli zakázat venkovní pěstování, zákon nicméně explicitně umožňuje na celém území státu pěstování až šesti rostlin v soukromých prostorách. Užívání konopí na veřejnosti může být potrestáno pokutou a zaměstnavatelé mohou i nadále ukončit pracovní poměr, má-li zaměstnanec v pracovní době pozitivní test na konopí.

Trestní postihy byly povětšinou úplně zrušeny nebo sníženy, v některých případech došlo ale naopak k jejich navýšení. Obecně lze říci, že pro všechny Kaliforňany starší 21 let byly zrušeny tresty za méně závažné přestupky. To samé platí i pro nezletilé mladší 18 let, v jejichž případě byly trestní postihy nahrazeny povinným absolvováním státem hrazeného vzdělávacího protidrogového programu.

Pro dospělé ve věku mezi 18 a 20 lety však byly některé tresty zpřísněny. Držení méně než 28,5 gramů bude i nadále oceněno pokutou ve výši 100 dolarů, překročení tohoto množství může nově vyústit až v půlroční trest odnětí svobody. Stejný trest nebo alternativa v podobě pětisetdolarové pokuty čeká i na osoby starší 18 let, pokud poskytnou konopí jiné osobě mladší 21 let. Kritici zákona se obávají, že by toto nařízení mohlo neúměrně postihovat studenty vysokých škol, kteří sdílejí konopí se stejně starými spolužáky.

Podoba vznikajícího konopného odvětví

První komerční prodejny budou otevřeny nejdříve na jaře 2018. Existuje několik typů komerčních licencí, jejichž udělování začne 1. ledna 2018, tedy ve stejný den, kdy bude spuštěn i nový online systém na regulaci konopí na předpis. Licence budou vydávány zvlášť na pěstování, výrobu, testování, distribuci a prodej.

Zákon zavádí také termín „mikrobyznys“, který označuje subjekt zaměřený na komerční pěstování na ploše menší než 10 000 čtverečních stop (zhruba 930 čtverečních metrů). Takový subjekt může zároveň zajišťovat výrobu, distribuci a prodej vypěstovaného materiálu. Konopí je vnímáno jako velká podnikatelská příležitost pro velké hráče, ty skutečně inovativní nápady však mohou vzejít i od jednotlivců nebo malých firem.

Licence na velkoprodukci budou vydávány až od roku 2023, což je v mnoha směrech velmi zajímavý experiment s nejistými výsledky. Stát chce dát drobným podnikatelům pětiletý náskok, aby měli čas se na trhu etablovat, než se na trhu objeví velcí hráči, kteří vzhledem k velkovýrobě budou moci ceny konopných produktů výrazně srazit. Není zatím zcela jasné, jak bude celý licenční systém fungovat – především proto, že by měl umožňovat vertikální propojování licencí. To znamená, že provozovatel může obdržet více typů licencí a stát se zároveň pěstitelem, zpracovatelem i prodejcem.

 

A co praktická stránka věci?

Prakticky v každém státě s legálním konopím, ať už je řeč o konopí na předpis nebo pro rekreační užívání, docházelo k největším problémům v počátečních fázích implementace nové legislativy, kdy zdánlivě srozumitelný a teoreticky lehce pochopitelný zákon „narazil na realitu“ a začaly problémy. Většina občanů například souhlasí s tím, aby nemocní měli přístup k léčebnému konopí, ale neshodnou se na tom, jakou formou by měla být jeho dostupnost zajištěna. Většina uživatelů se domnívá, že legálně distribuované konopí by mělo být testováno na obsah pesticidů, otázkou však zůstává, jak to zajistit. S pěstováním je třeba začít co nejdřív, jaký ale bude mít dopad na už tak nízký stav podzemní vody?

Celý návrh 64 zní opravdu komplikovaně, zejména při pohledu na jiné státy, kde byla legalizace nastíněna až příliš lákavě a jednoduše. Proposition 64 popisuje pravidla na 62 stranách, zatímco legalizační návrh přijatý v Nevadě měl pouhých 12 stran.

Jednoduchost může na první pohled vypadat přitažlivě, nese s sebou ale velké riziko v podobě nejednoznačností a nejasností. To je dobře vidět na příkladu zákona číslo 215 z roku 1996, který na území Kalifornie zrušil trestní postihy za užívání konopí na lékařský předpis, nezabýval se ale poměrně zásadními dílčími problémy. Zákonodárci nedokázali najít způsob, jak regulovat a kontrolovat distribuci, takže ještě před několika málo lety nebylo úplně jasné, jestli jsou výdejny léčebného konopí vůbec legální. Trvalo téměř dvě desetiletí, než se zástupci státu, průmyslu a pacientů domohli souhlasného soudního rozhodnutí.

Zdroje:
www.yeson64.org
www.merryjane.com
www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!