Aktuální článek
Poezie: Soumrak

Poezie: Soumrak

  • Báseň George Trakla ze sbírky Šebestián ve snu

Dvůr začarován v mléčný šerosvit,
nemocní kloužou podzimkovou hnědí.
O zlatém věku jejich oči vědí,
vosk očí; je v nich víno, sen a klid.

Chřadnou a každý v sobě sám je skryt.
Truchlivost bílých hvězdných odpovědí.
Zvony a klam a všude plno šedi,
hle jak ti hrozní jdou se rozptýlit.

Jsou pro smích, jeden těká, dovádí,
druhý zas dřepí někde bez pohnutí.
Ó! rmutnormutné stíny podél zdí.

A jiní prchají tmou arkády;
v noci se řítí potom na peruti
hvězdného větru jak zlé menády.

Z německého originálu přeložil Ludvík Kundera

Básnickou sbírku Šebestián ve snu vydalo nakladatelství Arca JiMfa v roce 1995

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!