Aktuální článek
Soud v Arizoně rozhodl, že uživatelé léčebného konopí již nemohou být stíháni za řízení

Soud v Arizoně rozhodl, že uživatelé léčebného konopí již nemohou být stíháni za řízení

  • Odvolací soud státu Arizona minulý týden rozhodl, že pacienti, kteří užívají konopí legálně jako lék a byli stíháni za řízení pod vlivem, mohou podat dovolání. Následně pak bude muset policie dokázat, že osoby s THC v krvi byly látkou ovlivněny natolik, že skutečně nebyly schopny bezpečně řídit.

Původní případ

Rozhodnutí se týká případu Nadira Ishaka, který byl v arizonském městě Mesa zatčen v roce 2013. Podle policie s autem vybočil ze svého pruhu, a když byl zastaven a zkontrolován, měl skelné a krví podlité oči.

„Nedoporučujeme hodnotit schopnost bezpečně ovládat motorové vozidlo pouze na základě koncentrace THC v krvi.“ – Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu 

Ishak byl následně stíhán a usvědčen z toho, že měl při řízení THC v krvi. Soud mu přitom neumožnil prokázat, že je v Arizoně zaregistrován jako pacient léčící se konopím. Nicméně v druhém bodě obžaloby, kterým bylo nařčení z toho, že usedl za volant ve chvíli, kdy byly jeho řidičské schopnosti negativně ovlivněny, odsouzen nebyl. V Arizoně byl schválen zákon legalizující konopí pro léčebné účely roku 2010. V roce 2015 pak nejvyšší soud v případu Dobson vs. McClennen rozhodl, že registrovaní pacienti užívající léčebného konopí nemají být automaticky obviňování z řízení pod vlivem, když jim v krvi bude naměřeno THC.

Potíže s řízením pod vlivem

„Řízení pod vlivem“ (anglicky Driving Under the Influence – DIU) znamená, že řidič nemá pouze zjistitelnou dávku alkoholu či jiné drogy v krvi, ale je prokazatelně intoxikován v takové míře, že není schopen ovládat bezpečně motorové vozidlo.

Podle arizonského zákona o léčebném konopí přítomnost jakéhokoli množství THC v pacientově krvi automaticky neznamená sníženou schopnost řídit vozidlo.

Určit, zda je řidič s THC v krvi již „pod vlivem“, nebo ne, je velmi složité a individuální – jednak tato látka může působit na každého jinak, a navíc se každému různě dlouho odbourává. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu si je toho vědom a na svých stránkách uvádí: „Je těžké přesně určit, jaký má THC v krvi dopad na schopnost řídit vozidlo. (…) Nedoporučujeme hodnotit schopnost bezpečně ovládat motorové vozidlo pouze na základě koncentrace THC v krvi. Stejně tak předvídat přesné účinky na základě koncentrace metabolitu THC-COOH v těle v současnosti není možné.”

Rozhodnutí

Na konci roku 2016 tedy arizonský odvolací soud smetl žalobu na Nadira Ishaka za řízení pod vlivem ze stolu. Předsedkyně soudu Diane M. Johnsenová vysvětluje v rozsudku, že podle arizonského zákona o léčebném konopí přítomnost jakéhokoli množství THC v pacientově krvi automaticky neznamená sníženou schopnost řídit vozidlo. Dále se v rozsudku dočteme, že zákon neuvádí žádné konkrétní množství THC, při kterém už je možné pacienta považovat za intoxikovaného. 

Určit, zda je řidič s THC v krvi již „pod vlivem“, nebo ne, je velmi složité.

Pacienti přesvědčení o tom, že byli z řízení pod vlivem THC obviněni neprávem, mají tedy nárok se bránit, jak vysvětluje soudkyně Johnsenová:„Pacient oprávněný k užívání konopí pro léčebné účely, který byl obviněn z porušení zákona, má právo se bránit (…) prokázáním, že množství konopného metabolitu v jeho organismu nebylo tak vysoké, aby ho v době, kdy právě řídil vozidlo, negativně ovlivnilo.“ Podle rozsudku se může obžalovaný úspěšně bránit přednesením důkazů, které prokážou, že jeho řidičské schopnosti byly v pořádku. Zároveň může požádat o forenzní analýzu a předvolání a vyslechnutí policisty, který ho zadržel.

Zdroj: linkis.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!