Aktuální článek
IACM Zpravodaj – Legalizace léčby konopím výrazně snižuje riziko smrtelných dopravních nehod

IACM Zpravodaj – Legalizace léčby konopím výrazně snižuje riziko smrtelných dopravních nehod

  • Američtí výzkumníci z Mailmanovy fakulty veřejného zdraví na Kolumbijské univerzitě přišli na konci loňského roku se zásadním zjištěním: ve státech, kde bylo legalizováno konopí k léčebným účelům, došlo v průměru k jedenáctiprocentnímu poklesu v počtu dopravních nehod končících smrtí.

Závěry studie, jejíž autoři analyzovali data týkající se smrtelných dopravních nehod v letech 1985 až 2014, byly publikovány v odborném časopise American Journal of Public Health, kde se mimo jiné dočteme, že „k nejvýraznějšímu poklesu došlo u mladších lidí ve věku 15–44 let, zatímco u starších nebyly vypozorovány výraznější odchylky ve srovnání se státy, v nichž léčba konopím není legální.“ Dále se ukázalo, že v místech, kde se „nacházejí prodejny léčebného konopí, též došlo k poklesu smrtelných dopravních nehod u lidí ve věku 25 až 44 let.“

Podle jedné z vedoucích autorek Dr. Silvie Martinsové je možné, že nižší výskyt smrtelných dopravních nehod ve státech s legálním léčebným konopím souvisí s poklesem počtu podnapilých řidičů (zejména mladých lidí), kteří místo alkoholu užívají konopí. „Zjistili jsme, že ve státech, kde je marihuana zcela zakázaná, je vyšší počet případů, kdy se podnapilí řidiči nezdráhají usednout za volant,“ konstatuje lékařka.

Samotné řízení pod vlivem konopí nicméně zůstává nadále kontroverzní – někteří odborníci poukazují na zpomalení reakcí a celkovou zmatenost, zatímco jiní argumentují tím, že „zkouřený“ řidič jede opatrněji, a předkládají výzkumy, které stejně jako tento nový ukazují, že ve státech s určitou formou legalizace dochází k poklesu počtu úmrtí za volantem.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!