Aktuální článek
Sex pod vlivem alkoholu, nebo raději konopí? Věda hledá odpověď

Sex pod vlivem alkoholu, nebo raději konopí? Věda hledá odpověď

  • Přiznejme si to – mít sex po pár sklenkách je pro mnoho z nás, bez ohledu na sexuální orientaci a momentální stav, prostě normální součástí života. Jak je to ale s konopím?

Poslední dobou je ve společnosti ve stále větší míře tolerováno i užívání konopí. Je tedy možné, že už brzy bude spousta z nás před romantickým večerem se svým milovaným protějškem anebo před odchodem na rande zvažovat dilema:

Věda nám pomůže rozhodnout se 

V nedávné studii vědci z Newyorské univerzity (NYU) zkoumali názory lidí na sex pod vlivem alkoholu a konopí. Přišli s několika zajímavými postřehy ohledně toho, co z toho obnáší více výhod a současně nás vystavuje menšímu riziku nebezpečných (i trapných) přešlapů.

„Jelikož se mění sociální prostředí a konopí se stává populárnějším, je potřeba vědecky zkoumat, zda a do jaké míry má jeho užívání vliv na rizikové sexuální chování,“ píše tým, který za zmíněnou studií stojí, v odborném časopisu Archives of Sexual Behavior

Muži i ženy si sex pod vlivem alkoholu často spojovali s pocity lítosti, studu a trapnosti, zatímco u konopí tomu tak bylo jen vzácně. 

Výzkumníci oslovili 24 dobrovolníků z New Yorku: dvanáct mužů a dvanáct žen, přičemž všichni byli heterosexuálního zaměření ve věku 18–35 let a měli v řadě podrobných rozhovorů otevřeně mluvit o svém sexuálním životě. Každý z dobrovolníků zažil sex pod vlivem jak konopí, tak alkoholu (ne obou látek současně), takže mohli promluvit o účincích, které na ně obě drogy v souvislosti se sexem měly. Než se však dostaneme k účinkům samotným, je třeba říci, že zkoumaný vzorek je extrémně malý a rozhodně není dostatečně diverzifikovaný. Výzkumnému týmu ale nešlo o nalezení konečné a univerzálně platné odpovědi, nýbrž spíše o stanovení určitého základu, na kterém by v budoucnu mohly stavět mnohem větší studie. Výsledky studie jsou tedy více méně nahodilé a je nutno brát je s velkou rezervou. To ale rozhodně neznamená, že by byly bez zajímavosti. 

1. Existují pivní brýle, ale ne konopné brýle 

Respondenti sice uváděli, že jak alkohol, tak i konopí ovlivňují jejich volbu sexuálního partnera, současně však drtivá většina uvedla, že u alkoholu je větší pravděpodobnost, že volbu sexuálního partnera ovlivní negativně.  

„Respondenti (muži i ženy) často vzpomínali na nepříjemný pocit, kdy svého milence poprvé spatřili ‚za denního světla‘, když se ráno ‚vzbudili vedle ‚neznámého člověka‘,“ uvedli výzkumníci s poznámkou, že alkohol u respondentů často vedl ke „snížení standardů“. Ohledně vlivu konopí na pociťovanou atraktivitu partnera studie říká: „Obecně většina respondentů neuvedla, že by konopí snižovalo jejich standardy (v porovnání s alkoholem); někteří však přiznali, že svého partnera pod vlivem konopí vnímali jako atraktivnějšího.“ 

Jelikož se mění sociální prostředí a konopí se stává populárnějším, je potřeba vědecky zkoumat, zda a do jaké míry má jeho užívání vliv na rizikové sexuální chování. 

Podle respondentů lze pivními brýlemi také nahlížet na sebe: „Když piju, přijdu si jako ten nejhezčí člověk na světě, kdy proti mně nemůže nikdo nic říct. Cítím se hodně sebevědomá.“

2. Po sexu v opilosti lidé běžně pociťují lítost, ne však po sexu pod vlivem konopí

Muži i ženy prý sexu v opilosti – nebo „aférkám s opilýma holkama“, jak to nazval jeden z respondentů – často zpětně litují, a to jak kvůli snížení standardů ohledně volby partnera, tak kvůli většímu nebezpečí rizikového sexuálního chování, například přerušované soulože namísto použití kondomu. „Muži i ženy si sex pod vlivem alkoholu často spojovali s pocity lítosti, studu a trapnosti, zatímco u konopí tomu tak bylo jen vzácně,“ zjistili autoři studie.

 

Podle jejich hypotézy je pití alkoholu sociálně přijatelnější a častěji se odehrává na veřejnosti, proto existuje větší pravděpodobnost, že opilý člověk bude mít sex s někým, koho nezná, než člověk pod vlivem konopí. To pak může mít za následek zmíněné výčitky.

3. Po sexu v opilosti může být člověku fyzicky špatně, sex v konopném opojení zase dokáže zamíchat s mozkem

Se sexem pod vlivem alkoholu si respondenti mnohdy spojovali nevolnost, točení hlavy, zvracení a dokonce občasné „vytuhnutí“. „Jeden muž podle svých slov usnul uprostřed pohlavního styku,“ uvedli výzkumníci. Někteří respondenti hovořili o negativních fyzických účincích vyvolaných konopím při sexu. Jeden z respondentů k odlišným účinkům konopí a alkoholu trefně poznamenal: „Mám dojem, že tráva negativně ovlivňuje motivaci a alkohol prostě to, jak vám to jde.“

4. Po konopí máte ze sexu lepší prožitek

Podle výzkumného týmu měli respondenti pocit, že jejich těla jsou pod vlivem konopí citlivější, alkohol naopak způsoboval určitou otupělost nebo znecitlivění. Většina respondentů neuvedla, že by konopí snižovalo jejich standardy (v porovnání s alkoholem); někteří však přiznali, že svého partnera pod vlivem konopí vnímali jako atraktivnějšího.

Christopher Ingraham napsal pro deník Washington Post: „Při studii bylo zjištěno, že jak muži, tak ženy vnímají orgasmus pod vlivem konopí jako delší a intenzivnější. Jedna žena dokonce uvedla, že její orgasmus byl ‚asi tak pětkrát intenzivnější‘.“

Sex v opilosti zpravidla trvá déle, některé ženy však v rámci výzkumu uvedly, že to pro ně v praxi znamenalo pouze zvýšenou bolest. Sex pod vlivem konopí trval déle pocitově, protože „konopí může způsobit zpomalené vnímání času“.

5. Sex pod vlivem alkoholu vede k rizikovějšímu chování 

„Většina respondentů vnímala sex pod vlivem alkoholu jako riskantnější než sex pod vlivem konopí. Respondenti zmiňovali, že pod vlivem alkoholu jim někdy ‚bylo všechno jedno‘ a v tu chvíli nepociťovali obavy z možných následků,“ zjistili vědci. Mezi zmíněné příklady rizikového chování patřilo nepoužívání prezervativu či nekontrolování, zda o něj člověk během pohlavního styku nepřišel, vystavování se situacím, ze kterých se následně nedokázali dostat – a také ztráta vědomí.

„Mnoho respondentů mělo pocit, že i pod vlivem konopí se dokázali rozumně rozhodovat a ovládat své chování – více, než tomu bylo po intoxikaci alkoholem,“ píše se ve studii. Jeden z respondentů měl také dojem, že konopím navozená paranoia jej vlastně chránila před rizikovým chováním, ke kterému by byl pod vlivem alkoholu náchylnější. 

A to je vše

Opět je třeba připomenout, že jde o velice omezenou studii, která je založena čistě na subjektivních dojmech respondentů, není tedy nutné od základů měnit svůj sexuální život pouze kvůli tomu, co jste si zde právě přečetli. 

„Mám dojem, že tráva negativně ovlivňuje motivaci a alkohol prostě to, jak vám to jde.“ 

Ze studie skupiny vědců Newyorské univerzity si nicméně můžeme odnést některé velice zajímavé postřehy pocházející od lidí, kteří k tématu mají co říct. Navíc by tyto postřehy mohly podnítit vznik rozsáhlejších a důkladnějších studií na toto téma s rozmanitějším vzorkem respondentů. Hodně z nás má zkušenost se sexem pod vlivem alkoholu či konopí, nicméně bylo by dobré o svých zážitcích a zkušenostech více hovořit a dokázat se z nich poučit. Jednak tím snížíme riziko, že se vystavíme nebezpečným situacím, a jednak si tím můžeme okořenit svůj sexuální život.

Zdroj: www.sciencealert.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!