Aktuální článek
IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

Izrael: Vláda schválila pravidla pro využití konopí k léčebným účelům

Letošního 7. srpna schválil izraelský kabinet pravidla a způsob kontroly pro dodávky konopí za účelem léčebného využití a výzkumu. „Jde o uznání faktu, že v některých případech je léčebné využití konopí nutností,“ říká se ve vládním prohlášení. Ministerstvo zdravotnictví se totiž 28. června rozhodlo založit odbor, který bude dohlížet na dodávky léčebného konopí a sloužit jako konopná agentura podle požadavků mezinárodních úmluv. Tento odbor zahájí svou činnost v lednu 2012.

Zároveň bylo rozhodnuto, že léčebné konopí bude i nadále minimálně dva roky pěstováno v Izraeli, neboť dovozy by byly asi desetkrát dražší. Dosud bylo využití konopí k úlevě od bolesti a dalších potíží u pacientů se závažnými chorobami dozorováno a autorizováno Dr. Yehudou Baruchem, psychiatrem z nemocnice v Bat Yamu. V současnosti je konopí dodáváno výhradně místními pěstiteli asi 6 000 pacientům, schváleným Dr. Baruchem, ale podle odhadů by toto číslo vzhledem k vysoké spokojenosti lékařů i pacientů mohlo do roku 2016 vzrůst na 40 000.

(Zdroje: web izraelského premiéra, 7. srpna 2011, a Jerusalem Post, 29. července 2011)

USA: Maryland zahajuje proces legalizace léčebného využití konopí

Program legalizace léčebného konopí v Marylandu by pravděpodobně svěřil distribuci konopí do rukou akademických výzkumných programů a zpřístupnil by drogu omezenému počtu vybraných pacientů, uvedli 17. srpna představitelé tohoto amerického státu. Členové státem pověřené pracovní skupiny, která má studovat a navrhnout novou legislativu pro léčebné konopí, uvedli, že se budou zřejmě držet plánu na přísnou regulaci distribuce a užívání této drogy. Cílem je vyhnout se potížím s federálními úřady a zamezit zneužívání, ke kterému dochází v některých dalších státech prostřednictvím lékařských předpisů a výdejen konopí.

„Neřekl bych, že se nutně jedná o legalizaci v širokém smyslu slova,“ uvedl  Dr. Joshua M. Sharfstein z marylandského ministerstva zdravotnictví a předseda pracovní skupiny. „Jde o značně úzký koncept, který by podle našeho názoru mohl být užitečný. Počítá jak s potenciálními přínosy, tak s potenciálními riziky.“ Místní parlament letos schválil zákon, ustanovující pracovní skupinu a umožňující osvobození od trestního stíhání za držení konopí těm uživatelům, kteří prokáží, že ho potřebují k léčbě.

(Zdroj: Washington Times, 17. srpna 2011)

Věda: Konopí podle pozorovací studie zlepšuje příznaky u posttraumatické stresové poruchy

Podle pozorovací studie, provedené vědci z Diagnostického a konzultačního centra MaReNa v izraelském Bat Yamu, jejíž výsledky byly představeny na Konferenci o kanabinoidech 2011 v Bonnu, může užívání konopí zlepšovat symptomy u posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Jako součást své rutinní konzultační práce hodnotili mentální stav 79 dospělých pacientů s  PTSD, kteří u ministerstva zdravotnictví požádali o licenci na léčebné užívání konopí. Jen část z nich (asi polovina) licenci získala a tvoří studovanou skupinu. Tito pacienti byli sledováni po dobu asi dvou let.

Většina z těchto pacientů s PTSD současně užívala konvenční léky předepsané ošetřujícími lékaři. Denní dávky konopí byly okolo dvou až tří gramů. Ve většině případů došlo k výraznému zlepšení kvality života a zmírnění bolesti a byly pozorovány pozitivní změny v závažnosti PTSD. Pacienti udávali přerušení užívání nebo snížení dávek užívaných léků proti bolesti a sedativ. Většina pacientů s PTSD, u kterých došlo ke zlepšení, trpěla současně bolestí a/nebo depresí. Výzkumníci došli k závěru, že „výsledky ukazují dobrou snášenlivost a další prospěšnost konopí (…), zejména u pacientů, kteří současně trpí bolestí a/nebo depresí.“

(Zdroj: Reznik I. Medical cannabis use in post-traumatic stress disorder: a naturalistic observational study.)

Věda: Konopí má podle pozorovací studie pozitivní vliv na Crohnovu chorobu

Podle studie, provedené na univerzitě v izraelském Tel Avivu, může mít konopí pozitivní účinek na aktivitu nemoci u Crohnovy choroby, chronickém zánětlivém onemocnění střev. V této studii byly u 30 pacientů zkoumány aktivita nemoci, užívání medikamentů, potřeba chirurgického zákroku a hospitalizace před a po užívání konopí. Užívání konopí bylo u 21 pacientů indikováno kvůli nereagování na konvenční léčbu a u šesti pacientů kvůli chronické úporné bolesti. Zbývající čtyři pacienti byli rekreačními kuřáky konopí a pokračovali v kouření, protože pozorovali zlepšení svého zdravotního stavu.

U 21 z 30 pacientů se zdravotní stav po léčbě konopím výrazně zlepšil. Průměrný Harvey-Bradshawův index se zlepšil ze 14 na 7. Došlo také k významnému snížení potřeby další medikace. Před užíváním konopí bralo 26 pacientů kortikosteroidy, ale po započetí konopné terapie již jen čtyři. Celých  15 pacientů prošlo celkem 19 chirurgickými zákroky během devíti let před užíváním konopí, avšak pouze dva potřebovali operaci během tří let užívání konopí. Autoři shrnují, že „toto je první zpráva o užívání konopí při Crohnově nemoci u lidí. Výsledky ukazují, že konopí může mít pozitivní vliv na aktivitu nemoci, což se odráží ve snížení indexu aktivity nemoci a snížení potřeby jiných léků a chirurgických zákroků.“

(Zdroj: Naftali T, Lev LB, Yablekovitz D, Half E, Konikoff FM. Treatment of Crohn’s disease with cannabis: an observational study. Isr Med Assoc J 2011;13(8):455-8.)

Krátce

Věda: Konopí a riziko dopravní nehody

Podle metaanalýzy devíti epidemiologických studií, publikovanýchv angličtině za posledních 20 let, které se týkaly užívání konopí a rizika dopravní nehody, se index relativního rizika podle jednotlivých ytudií pohyboval v rozmezí 0,85 až 7,16, s průměrným indexem rizika 2,66, což je o mnoho nižší riziko, než u alkoholu.

(Zdroj: Li MC, a kol., Epidemiol Rev. 4. října 2011)

Věda: Ischémie

Podle výzkumu na King Faisal University v Al-Ahsa, Saúdská Arábie, zabraňuje kanabidiol (CBD) poškození jater, způsobovanému sníženým prokrvením (ischémií). Výzkumníci došli k závěru, že kanabidiol představuje potenciální terapeutický nástroj k ochraně jater proti poškození, způsobenému přechodným omezením zásobování kyslíkem.

(Zdroj: Fouad AA, Jresat I. Eur J Pharmacol. 14. září 2011)

IACM: Konference o kanabinoidech 2011 v Bonnu

Okolo 220 převážně evropských vědců, lékařů, studentů a dalších osob se zúčastnilo Konference o kanabinoidech 2011, konané ve dnech 8. až 10. září v Bonnu. Jednalo se o spojení 6. Konference IACM o kanabinoidech v medicíně a 5. Evropského semináře pro výzkum kanabinoidů. Pozvaní mluvčí a mluvčí vybraní na základě předložených abstraktů prezentovali asi 40 přednášek a účastníci byli seznámeni s výsledky asi 70 vědeckých studií.

(Zdroj: www.bonn2011.org)

Věda: Těhotenství

Výzkumníci z univerzity v Jižní Karolíně, USA, zkoumali na březích krysách účinky THC na imunitní systém. Došli k závěru, že jejich „údaje poprvé ukazují, že vystavení plodu účinkům THC spouští závažnou dysfunkci T-lymfocytů“ a že děti matek, užívajících konopí během těhotenství, mohou být vystaveny zvýšenému riziku poškození imunitního systému.

(Zdroj: Lombard C, a kol., J Pharmacol Exp Ther. 11. sprna 2011)

Věda: Epilepsie

Podle výzkumu na zvířatech, provedeného na Shahid Beheshti University of Medical Sciences v íránském Teheránu,  jsou protiepileptické účinky kanabinoidů zprostředkovávány vápníkovými kanály typu L. Současné podávání agonisty CB1 receptoru  WIN55,212-2 a blokátoru vápníkového kanálu (verapimilu) zeslabuje protikřečové účinky kanabinoidů.

(Zdroj: Naderi N, a kol., Neurochem Res. 18. září 2011)

Věda: Panické záchvaty

Podle výzkumu na myších na univerzitě v São Paulu, Brazílie, redukuje přírodní kanabinoid kanabidiol (CBD) strachem vyvolané chování při přítomnosti stresového faktoru, což naznačuje jeho protipanický účinek.

(Zdroj: Uribe-Mariño A, a kol. Neuropsychopharmacology. 14. září 2011)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!