Aktuální článek
IACM Zpravodaj: Přibývá mladých lidí se zánětlivými onemocněními střev, kteří se léčí konopím

IACM Zpravodaj: Přibývá mladých lidí se zánětlivými onemocněními střev, kteří se léčí konopím

  • V odborném časopise Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition byla v polovině loňského listopadu zveřejněna studie výzkumníků z Yaelovy univerzity v americkém Connecticutu, jež se zabývala četností a žádoucími i nežádoucími účinky užívání konopí mezi mladými pacienty trpícími nějakou formou zánětlivých onemocnění střev (IBD).

Autoři se proto vydali do nejmenované kliniky specializující se na léčbu IBD u dětí a mladistvých a nechali 53 pacientů vyplnit anonymní prospektivní dotazník týkající se demografie, IBD, konvenční léčby a konopí.

Průměrný věk byl 18,7 let a nadpoloviční většina byli chlapci (32). V abstraktu se můžeme dočíst, že „37 pacientů (70 procent) užívalo nebo užívá konopí, ačkoli takřka tři čtvrtiny z nich o tom neinformovali svého gastroenterologa.“

„Většina uživatelů zaznamenává zlepšení projevů onemocnění, nicméně ošetřující lékaře o své konopné léčbě neinformují.

Z průzkumu dále vyplynulo, že „mezi uživateli a neuživateli nebyly vypozorovány statisticky významnější rozdíly týkající se demografie, aktivity onemocnění nebo konvenčních medikamentů.“ Většina uživatelů nicméně hodnotí užívání konopí jako středně až velmi přínosné pro svůj zdravotní stav.

Konkrétně 29 procent pacientů-uživatelů uvedlo, že jim konopí zcela pomáhá zbavit se abdominální bolesti, 14 procent to potvrdilo u nevolnosti, 10 procent u průjmu a 37 procent uvedlo, že jim konopí vrací chuť k jídlu. Ze všech respondentů uvedlo 19 procent, že cítí mírné nežádoucí účinky neuropsychiatrického rázu, přičemž polovina dotazovaných se přiznala, že není obeznámena s tím, jaké vedlejší účinky může užívání konopí mít.

V závěru se dočteme, že „většina uživatelů zaznamenává zlepšení projevů onemocnění, nicméně ošetřující lékaře o své konopné léčbě neinformují. Je nutné provést kontrolované studie, abychom mohli detailně popsat roli konopí při léčbě IBD.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov
           www.cannabis-med.org


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!