Aktuální článek
Jaký je ve skutečnosti vztah mezi konopím a opiátovou epidemií?

Jaký je ve skutečnosti vztah mezi konopím a opiátovou epidemií?

  • Marihuanové šílenství se vrací – alespoň v nové administrativě amerického prezidenta Trumpa, kde se tiskový mluvčí Bílého domu a ultrakonzervativní ministr spravedlnosti snaží přesvědčit veřejnost, že liberální přístup ke konopí pouze zhoršuje současnou epidemii zneužívání a předávkování opioidními léky. Závěry vědeckých výzkumů ale hovoří zcela jinak.

Konopí je velmi účinné při léčbě chronické bolesti

Od tohoto zásadního zjištění se odvíjí vše ostatní. Při průzkumu všech dostupných studií o léčivých účincích konopí uvedla Národní akademie věd Spojených států amerických (National Academies of Science, Medicine and Engineering – NAS), že pro účinnost konopí ve srovnání s placebem existuje při léčbě chronické bolesti „dostatek důkazů“. Pozitivní vliv zákonů povolujících léčbu konopím s postupujícím časem roste – od jejich uvedení v platnost každý další rok zemřelo méně a méně lidí na předávkování opioidy.

Národní akademie věd Spojených států amerických uvedla, že pro účinnost konopí ve srovnání s placebem existuje při léčbě chronické bolesti „dostatek důkazů“.

Studie provedená Národní akademií věd je aktuálně neobsáhlejším shrnutím odborné literatury týkající se konopí. Podíleli se na ní jedni z nejvýznačnějších amerických odborníků na výzkum účinných látek. Dle zprávy je z množství testování a pokusů zřejmé, že pacientům s bolestmi výrazně pomohlo konopí, a to jak oproti placebu, tak ve srovnání s tím, kdy žádné léky neužívali. Studie dále uvádí, že užívání konopí „výrazně zvýšilo pravděpodobnost ústupu projevů bolesti.“ Tento poznatek je zcela zásadní – především když vezmeme v úvahu alarmující roční statistiky předávkování léky na bázi opiátů.

Občané Spojených států mají na celosvětovém objemu konzumace opioidních léků na bolest osmdesátiprocentní podíl, přičemž tyto léky pacienti často užívají právě při dlouhodobé léčbě chronické bolesti. Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění se dnes lékaře snaží od předepisování těchto léků odrazovat, jelikož jsou prokazatelně silně návykové a ve vysokých dávkách mohou pacienta snadno zabít.

Občané Spojených států mají na celosvětovém objemu konzumace opioidních léků na bolest osmdesátiprocentní podíl.

Konopí je také jistým způsobem návykové, ale rozhodně ne tolik jako opiáty, mezi které se řadí i morfium a z něj vyráběný heroin. Navíc konopím se dle současných poznatků vědy a tisíců let praxe nelze smrtelně předávkovat – v podstatě není možné užít tak vysokou dávku za tak krátkou dobu, aby mohlo dojít k ohrožení života, jak je tomu například u nechvalně známého opioidního léku OxyContinu nebo u legálního alkoholu. V posledních letech bylo navíc provedeno množství výzkumů přímo srovnávajících konopí a opioidní léky – zde jsou jejich výsledky:

Státy, kde je konopí legální, mají nižší statistiky předávkováním opiáty

Dle studie publikované v roce 2014 v odborném žurnálu JAMA Internal Medicine bylo ve státech, kde je konopí legální, v období mezi roky 1999 a 2010 o 25 procent méně úmrtí způsobených předávkováním opioidními léky. Navíc se ukázalo, že pozitivní vliv zákonů povolujících léčivé konopí s postupujícím časem roste – od jejich uvedení v platnost každý další rok konopí zachraňuje více a více životů. Senioři a lidé v pozdním středním věku patří statisticky mezi nejrychleji rostoucí skupinu legálních uživatelů konopí k léčbě.

Zřejmým důvodem je to, že do programů léčby konopím se zapojuje čím dál větší počet pacientů. V tomto případě se samozřejmě jedná pouze o studii založenou na vnějším pozorování, která se zaměřuje na nepřímou souvislost mezi užíváním konopí a počtem úmrtí způsobených předávkováním opioidy. Vyvodit, že rozšíření léčby konopím zcela jistě způsobilo pokles těchto úmrtí, přímo nelze – to potvrdí až další výzkumy.

Přístup k výdejnám konopí k léčbě je spojován s nižší mírou zneužívání léků na bolest a nižším počtem úmrtí způsobených předávkováním těmito látkami

Ve studii provedené v roce 2015 americkým Národním úřadem pro ekonomický výzkum bylo zjištěno, že ve zkoumaných státech přítomnost výdejen konopí koreluje s patnácti- až pětatřicetiprocentním snížením počtu lidí docházejících do center pro drogově závislé. Stejně tak byl vypozorován menší počet úmrtí způsobených předávkováním. Tento výzkum byl ještě přesnější než výše zmíněná studie, protože čerpal z většího vstupního souboru dat, který byl navíc podroben důkladnější statistické analýze. Jak prohlásil jeden z autorů: „Pokud budeme tyto výsledky považovat za směrodatné, znamená to, že pro pacienty s chronickou bolestí existují bezpečnější alternativy [než léky proti bolesti na předpis].“

Větší rozšíření léčby konopím je spojené s menším množstvím autonehod způsobených řidiči pod vlivem opioidních farmak

Výzkum provedený v roce 2015 Kolumbijskou univerzitou se zaměřil na odlišný aspekt problematiky zneužívání omamných látek – autonehody.

„Ve státech umožňujících léčbu konopím užívá opioidy méně pacientů,“ shrnuli své výsledky autoři.

Vědci zjistili, že množství autonehod se smrtelnými důsledky způsobených řidiči pod vlivem opioidů se po legalizování konopí pro léčebné využití v daném státě vždy sníží. Důvod je zde zcela zřejmý: „Ve státech umožňujících léčbu konopím užívá opioidy méně pacientů,“ shrnuli své výsledky autoři.

Počet receptů vydaných na léky proti bolesti se po legalizaci léčebného konopí vždy prudce propadne

Aktuální studie z loňského roku sledovala, co se stalo po legalizaci s počtem předepsaných léků na bolest. Konkrétně se zaměřila na léčiva spadajících dle programu Medicare do kategorie D – na takové léky dostávají pacienti od státu výrazné příspěvky. Ukázalo se, že lékaři ve státech s legální konopnou léčbou předepsali ročně pacientům z programu Medicare v průměru na jednoho lékaře o 1826 dávek léků proti bolesti méně. Užívání konopí navíc výrazně zvýšilo pravděpodobnost ústupu projevů chronické bolesti. Proč tomu tak je? Mnozí senioři náhle nepotřebují léky proti bolesti, když mají k dispozici léčivé konopí (podstatným poznatkem je, že senioři a lidé v pozdním středním věku patří statisticky mezi nejrychleji rostoucí skupinu legálních uživatelů konopí k léčbě).

Pacienti s chronickou bolestí díky konopí užívají méně opiátů

Studie, jejíž závěry byly publikované loni v odborném časopise zaměřeném na léčbu bolesti Journal of Pain, zjistila, že mezi pacienty s chronickými bolestmi, kteří uvedli, že užívají konopí, se vyskytuje o 64 procent méně uživatelů opioidních léků než u neuživatelů. Stejný počet jich také byl spokojený s kvalitou života a nestěžoval si na závažné vedlejší účinky jako u běžně předepisovaných léků.  „Tento výzkum naznačuje, že spousta pacientů s chronickou bolestí v podstatě nahrazuje opioidy a další léky na bolest konopím – a často rychle zjišťují, že konopí jim nabízí mnohem lepší poměr účinnosti a vedlejších účinků než ostatní typy léků. Naše výsledky však ještě musí být potvrzeny dalšími výzkumy,“ uzavřeli autoři studie.

Potřebujeme další výzkum

Vědci obecně tvrdí, že aby mohli potvrdit směrodatnost výsledků uvedených ve výše zmíněných studiích, musí provést další výzkumy. Chybí především kontrolovaná klinická testování, při kterých by lékaři mohli léčit chronickou bolest či závislost na opiátech konopím přímo u svých vlastních pacientů. Prozatím je však takový výzkum ve Spojených státech jen velmi těžko proveditelný, a to kvůli tomu, jak federální vláda konopí klasifikuje. Jako kontrolovaná látka patřící do skupiny nejnebezpečnějších drog s názvem „Schedule I“ nemá konopí dle vlády „jakékoli ověřené lékařské využití“.

Jako kontrolovaná látka patřící do skupiny nejnebezpečnějších drog s názvem „Schedule I“ nemá konopí dle federální vlády „jakékoli ověřené lékařské využití“.

Vědci s ním tedy sice mohou pracovat, ale pouze za předpokladu, že překonají celou řadou nesmyslných a zdržujících byrokratických překážek. Jednomu z nich například trvalo celé desetiletí, než dostal všechna potřebná povolení pro využití konopí při léčbě posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů. Pacienti často rychle zjišťují, že konopí jim nabízí mnohem lepší poměr účinnosti a vedlejších účinků než ostatní typy léků. Jak upozornil průzkum trhu ve výroční zprávě Brookings Institution za rok 2015, takové překážky výrazně zpomalují výzkum léčby konopím. Zatímco tedy vědci bojují s papírováním, desetitisíce pacientů budou nadále každoročně umírat na předávkování opioidy.

Dostupné vědecky ověřené informace naznačují, že konopí by tuto tragickou epidemii mohlo zmírnit. Vědci se zoufale snaží zjistit více, ale dokud bude Úřad pro kontrolu drog (Drug Enforcement Administration – DEA) řadit konopí do skupiny Schedule I, tak se k odpovědím dostanou jen těžko.

Zdroj: www.thecannabist.co

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!