Aktuální článek
Může ayahuasca ovlivňovat mozek podobně jako meditace?

Může ayahuasca ovlivňovat mozek podobně jako meditace?

  • Na konci vyšlapané cesty v temném peruánském amazonském pralese stojí kruhová stavba s doškovou střechou, která jako by zářila zevnitř. Domorodí léčitelé z kmene Šipibo v takzvaném Chrámu cesty světla učí návštěvníky, jak se léčit ayahuaskou – halucinogenním nápojem, který znají místní lidé už tisíce let.

Fyzikální účinky ayahuasky na lidský mozek zkoumají také vědci na druhé straně oceánu v nemocnici ve španělské Barceloně. Oba tyto „badatelské týmy“, každý ve zcela odlišném prostředí, přistupují ke studiu ayahuasky různě, přitom ale docházejí ohledně působení této psychedelické drogy na lidskou mysl k podobným závěrům.

Změny osobnosti a decentrace

U dobrovolníků, kteří užívají ayahuasku pro experimentální účely, zaznamenali výzkumníci rozvoj specifických vlastností, které jsou stejné jako u zkušených lidí praktikujících meditaci. Změny se týkají větší otevřenosti, optimističtějšího pohledu na život a důležité schopnosti, která je známá jako decentrace. 

Pacienti jsou schopni se oprostit od emocionální bolesti, kterou dlouho trpěli, a začnou pozorovat vlastní myšlenky a pocity objektivním způsobem.

Amanda Feildingová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Beckley Foundation se sídlem ve Velké Británii, spolupracuje s odborníky na psychiatrii a neurologii z celého světa a spolu se snaží porozumět tomu, jak psychedelika ovlivňují mozek. Feildingová popisuje decentraci jako „schopnost člověka objektivně sledovat vlastní myšlenky a pocity, aniž by je spojoval sám se sebou.“

Decentrace v nás může vzbuzovat představu esoteriky, je však jedním z účelů seriózní meditační praxe a cílem u některých léčebných metod depresí. U dobrovolných účastníků výzkumu Beckley Foundation, kteří pokusně užívali ayahuasku, se v dotaznících zjišťujících míru duševní pohody a štěstí projevovala decentrace na vyšším stupni, přičemž při měření depresivních nebo úzkostných myšlenek a příznaků smutku byly výsledky nižší.

Různá místa, obdobné výsledky

„Je to zajímavé, protože zatímco výzkum v Peru je založen na dotazníkových šetřeních z provedených seancí a ten v Barceloně na tradičnějším vědeckém výzkumu, výsledky na obou místech ukazují rozvoj těchto vlastností,“ vysvětluje Feildingová.

„Pacienti jsou nakonec schopni se oprostit od emocionální bolesti, kterou dlouho trpěli, a začnou klidně pozorovat vlastní myšlenky a pocity objektivním způsobem. Tím pádem se méně obviňují a více přijímají sami sebe.“

S psilocybinem získáte pocit vděčnosti za duševní pohodu a za život samotný.

Protože závěry z Peru jsou založeny na dotazníkových šetřeních, nemohou dokázat, že snížení příznaků deprese a smutku ayahuasca bezprostředně způsobila, ale jen to, že je zde nějaká spojitost. Výzkumu mozkové aktivity u dobrovolníků s depresí, kteří užívají ayahuasku, se ve Španělsku ve spolupráci mezi Beckley Foundation a nemocnicí Sant Pau věnuje neurolog Jordi Riba.

A podle jeho zjištění uvádějí lidé po užívání ayahuasky nejen stav výraznější decentrace a zmírnění depresí, ale navíc se u nich projevují odpovídající neurologické změny v aktivitách mozku.

Jedna menší studie na sedmnácti dobrovolnících s depresemi, kteří užívali ayahuasku, potvrdila úbytek aktivity v oblastech mozku, jež obvykle vykazují nadměrnou činnost při stavech deprese a úzkosti. A podle nového výzkumu, který ovšem ještě neprošel odbornou recenzí, se u lidí pravidelně užívajících ayahuasku v uvedených oblastech mozku projevuje úbytek i fyzicky pozorovatelný.

Nejen ayahuasca, ale i psilocybin

Tyto závěry podporuje i jiný výzkum potenciálních terapeutických účinků psychedelik. Studie odborníků z Newyorské univerzity a Univerzity Johnse Hopkinse tvrdí, že podobné účinky vyvolává u lidí s depresemi psilocybin, který najdeme v lysohlávkách. 

Decentrace je schopnost člověka objektivně sledovat vlastní myšlenky a pocity, aniž by je spojoval sám se sebou.

„S psilocybinem získáte pocit vděčnosti za duševní pohodu a za život samotný. Stanete se pozorovatelem všeho okolo a podstaty tajemství – a to neomezeni v čase,“ popsal své zkušenosti časopisu Business Insider subjekt Clark Martin, který se účastnil psilocybinových pokusů na Univerzitě Johnse Hopkinse.

Spolupracovník Feildingové profesor David Nutt, jenž je vedoucím katedry neuropsychofarmakologie na londýnské Imperial College, tvrdí, že lidé s depresemi a závislostmi se uzavírají do vzorců myšlení, jež poté ovládají jejich mozkové řídící centrum. „Psychedelika tento proces narušují, takže lidé se pak mohou z těchto bludných kruhů vymanit,“ zní jeho poselství.

Zdroj: uk.businessinsider.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!