Aktuální článek
IACM Zpravodaj: THC efektivním prostředkem pro pacienty s pokročilou roztroušenou sklerózou

IACM Zpravodaj: THC efektivním prostředkem pro pacienty s pokročilou roztroušenou sklerózou

  • Další klinická studie potvrdila, že ústní konzumace THC pomáhá lidem v progresivní fázi roztroušené sklerózy (RS) léčit spasticitu (svalové křeče) i mírnit bolesti spojené s tímto neurologickým onemocněním. Výsledky výzkumu, který byl proveden nizozemskými odborníky z Lékařské fakulty Svobodné univerzity (Vrije Universiteit) v Amsterdamu na 24 pacientech, byly zveřejněny v únoru letošního roku v lékařském periodiku Clinical Therapeutics.

V abstraktu se můžeme kromě jiného dočíst, že cílem výzkumníků bylo „zhodnotit účinnost orálně podávaného THC na pacienty s progresivní RS. Za tímto účelem podrobili účastníky nejprve pozorování a hledání individuálního vhodného dávkování, po čemž následovaly čtyři týdny randomizované, placebem kontrolované a paralelně uspořádané léčebné fáze.“

Ve srovnání s placebem nedošlo ke zhoršení kognitivních funkcí po dvou ani čtyřech týdnech léčby.

Po druhém a čtvrtém týdnu léčby byly provedeny „testy měřící farmakodynamické účinky a biomarkery účinnosti, stejně jako testy bezpečnosti a tolerovatelnosti“.

Podle výzkumníků bylo naměřeno „výrazné zmírnění bolesti okamžitě po podání THC na klinice, ovšem nikoli při domácí aplikaci. Obdobné výsledky byly zaznamenány i u spasticity. Ve srovnání s placebem nedošlo ke zhoršení kognitivních funkcí po dvou ani čtyřech týdnech léčby.“

Autoři v závěru konstatují, že „orálně aplikované THC by mohlo hrát roli při léčbě spasticity a bolesti spojené s RS, jelikož bylo pacienty dobře tolerováno a mělo stabilní farmakokinetický profil.“

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!