Aktuální článek
Konopí jako lék na choroby a úrazy kostí

Konopí jako lék na choroby a úrazy kostí

  • Je obecně známým faktem, že konopí a kanabinoidy můžeme využívat k léčbě celé řady onemocnění. Dnes se zaměříme na potenciál rostliny při prevenci a léčbě nemocí kostí a jejich poranění.

Dosavadní vědecký výzkum v této oblasti přinesl velmi zajímavé výsledky, které jsou velkým příslibem do budoucna. Kanabinoidy se v preklinických testech ukazují být vynikajícím prostředkem při prevenci a léčbě úrazů a chorob kostí, jelikož napomáhají rychlejšímu hojení zlomenin a posílení již zhojených míst.

Nemoci jako je osteoporóza nebo osteoartritida jsou doprovázeny bolestivými záněty oslabujícími strukturu kostí a mohou vést k jejich snadnému zlomení.

Přesný mechanismus toho, jak endokanabinoidy produkované lidským tělem či jejich rostlinné protějšky působí na kosti, však zatím doposud objasněn nebyl.

Nade vši pochybnost bylo nicméně prokázáno, že endokanabinoidní systém hraje důležitou roli při udržování dobrého stavu kostní tkáně a podporuje její metabolismus neboli remodelaci.

 

Co se děje v kostech

V průběhu lidského života dochází k postupnému opotřebování kostí a starý buněčný materiál je nahrazován novou tkání. Kosti se tímto procesem obnovují a hojí, aby zůstaly zdravé a silné. U dospělého člověka se za jeden rok obnoví asi 10 procent objemu kostí.

Kromě běžného opotřebení a řídnutí kostí vlivem stárnutí existuje také řada onemocnění, která mají na jejich zdraví negativní vliv (například osteoartritida nebo osteoporóza), a k poškození může dojít také následkem úrazů.

Jak konopí napomáhá hojení zlomenin

V počáteční fázi se reakce organismu na zlomení některé z kostí v mnohém podobají reakci na poškození měkkých tkání. Když se kost zlomí, dochází k přerušení krevních cév jdoucích po celé délce kosti.

V první fázi hojení se v těchto místech vytvoří krevní výron (hematom) chránící poškozenou oblast, ve druhé fázi léčby se začínají tvořit vazivové buňky (fibroblasty) a následně kolagenní vlákna, která představují hlavní mezibuněčný protein kostní tkáně.

CBD brání syntéze enzymu, jenž rozkládá látky nezbytné pro tvorbu kostní tkáně.

Z fibroblastů se začnou diferencovat buňky chrupavky (chondroblasty), jež přemění vazivový svalek na svalek chrupavčitý. Ve třetí fázi vzniká kostní svalek, pevná skořápka poskytující kosti stabilitu, čtvrtá fáze je pak remodelační a kost během ní získává zpět svou původní podobu.

Studie vědců z Telavivské univerzity a z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě ukázala, že aplikace nepsychoaktivního CBD obnovu kostní tkáně urychluje. Výzkum, který se těšil velké pozornosti médií, byl doposud prováděn na krysách a jeho výsledky byly zveřejněny v květnu 2015.


Všechny pozorované krysy měly stejný typ zlomeniny stehenní kosti a pro účely výzkumu byly rozděleny do dvou skupin – jedné bylo injekčně podáváno CBD, druhé pak směs CBD a THC.

O osm týdnů později vědci zjistili, že u krys léčených pouze za použití CBD došlo k rychlejšímu zhojení zlomenin a kosti se v místě poškození zregenerovaly do takové míry, že byly silnější než před zraněním. U zvířat léčených kombinací CBD a THC nebylo žádné zrychlení ozdravného procesu pozorováno.

Závěry studie potvrzují, že u myší s modifikovanými receptory CB2 jsou patrné rozdíly v hustotě kostí oproti kontrolní skupině.

Vědci poukazují na skutečnost, že i lidská kostra disponuje kanabinoidními receptory, které aktivují a regulují tvorbu nové kostní tkáně a posilují kost v místě spojení přerušených částí.

Studií bylo prokázáno, že kosti léčené pomocí rostlinného kanabinoidu CBD jsou o 35 až 50 procent silnější. Podle jednoho z členů týmu, Dr. Yankela Gabeta, byl terapeutický přínos nepopiratelný.

 

Endokanabinoidní systém a kostní metabolismus

Jak už bylo řečeno, endokanabinoidní systém hraje v metabolismu kostí klíčovou roli, chrání je a bojuje s jejich onemocněními. Závěry studie publikované v roce 2011 v magazínu British Journal of Pharmacology například ukázaly, že amidy mastných kyselin pomáhají prostřednictvím interakce s kanabinoidními receptory koordinovat kostní metabolismus.

Jak populace stárne, dotýká se osteoartritida stále většího počtu lidí.

Tyto látky se vážou na receptory CB1 a CB2 umístěné na citlivých nervových zakončeních. Role amidů mastných kyselin je velmi důležitá, protože k jejich štěpení dochází díky reakci s enzymem zvaným hydroláza, jehož tvorbu je CBD schopen omezovat. Jednoduše řečeno CBD brání syntéze enzymu, jenž rozkládá látky nezbytné pro tvorbu kostní tkáně.

Podle autorů studie může být potlačení tvorby hydrolázy způsobené CBD užitečnou strategií při léčbě osteoporózy a možná i dalších onemocnění kostí. Je třeba pokračovat ve výzkumu úplného profilu těchto lipidů a také receptorů v kostní tkáni, na které se vážou, abychom lépe pochopili princip jejich fungování a jejich roli v metabolickém procesu.

 

Kanabinoidy a choroby kostí

Kosti jsou základními stavebními kameny lidské anatomie. Některé jsou tvrdé a kompaktní, jiné lehké a porézní. Společně s chrupavkami, které je spojují, tvoří pevný vnitřní rám těla u všech obratlovců.

Aby byly naše kosti zdravé a odolné, musíme jim dodávat dostatek minerálů, například vápníku a fosforu, a také protein zvaný kolagen. Nedostatek těchto látek může mít za následek rozvoj mnoha onemocnění.

Je důležité pokračovat ve výzkumu rychlejším tempem a přejít od testování na zvířatech ke klinické fázi zkoušení nových konopných preparátů.

Poruchy tvorby kostí mohou být také dědičného původu. Někteří lidé se s genetickou predispozicí k chorobám kostí rodí, u jiných se obtíže objeví až v průběhu života. Všechny tyto nemoci, jako je osteoporóza nebo osteoartritida, jsou doprovázeny bolestivými záněty oslabujícími strukturu kostí a mohou vést k jejich snadnému zlomení – nejčastěji se jedná o zlomeniny krčku stehenní kosti.

V posledních letech bylo provedeno několik studií potvrzujících významný potenciál kanabinoidů při prevenci a léčbě bolestivých a velmi omezujících chorob kostí, kterým se nyní budeme věnovat trochu zevrubněji.

Osteoporóza

Osteoporóza je progresivní onemocnění, jež vede k řídnutí a oslabování struktury kostí. Dochází k ní v důsledku stárnutí nebo nedostatečné výživy a projevuje se v první řadě úbytkem osteoblastů, kostních buněk, které do svého okolí vylučují kolagen, a dále pak také zvýšeným vstřebáváním osteoklastů.

Kombinací obou jevů dochází k výraznému úbytku kostní hmoty neboli osteopenii, jež neodpovídá běžnému slábnutí kostí v důsledku stárnutí. Osteoporóza se častěji vyskytuje u žen, především pak ve věkové skupině nad 60 let.

Kromě CBD, jehož možné využití při léčbě chorob kostí je předmětem zájmu vědců, by podobné účinky mohly mít i další kanabinoidy. Například známá farmaceutická společnost GW Pharmaceuticals produkující konopná léčiva se nedávno stala vlastníkem patentu na terapeutické využívání přípravku s obsahem CBG (kanabigerol) k léčbě osteoporózy a dalších nemocí.

Díky chemickým reakcím byl objeven mechanismus, jehož prostřednictvím mohou kanabinoidy působit preventivně.

Nezapomínejme ani na THC, neboť i tento kanabinoid může prostřednictvím aktivace CB1 receptorů působit preventivně proti křehnutí kostí.

Odborníci z Oddělení revmatických chorob na Edinburské univerzitě publikovali v roce 2009 výsledky výzkumu potvrzující, že právě jejich přítomnost a aktivita chrání před řídnutím kostí způsobeným stárnutím. Jako pokusné subjekty byli opět použiti hlodavci a bylo prokázáno, že myši s menším počtem CB1 receptorů trpěly osteoporózou.

Jiná studie ze stejného roku, tentokrát realizovaná Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě, analyzovala roli kanabinoidů při prevenci ztráty kostní hmoty. Závěry potvrzují, že u myší s modifikovanými receptory CB2 jsou patrné rozdíly v hustotě kostí oproti kontrolní skupině.

Autoři studie v abstraktu uvádějí, že receptory CB2 se přímo podílejí na udržování rovnováhy v tvorbě kostí a chrání tak kostru před řídnutím kostí způsobeným věkem. Zároveň poukazují na to, že kanabinoidy mají pro léčbu osteoporózy slibný terapeutický potenciál.

 

Osteoartritida

Osteoartritida je celosvětově nejběžnějším typem revmatického onemocnění a na její zvýšený výskyt má vliv také řada fyziologických i vnějších faktorů, jako je obezita, genetické predispozice nebo zranění.

Jedná se o chronickou degenerativní chorobu vedoucí k úbytku chrupavčité tkáně, která chrání zakončení kostí před opotřebováním a umožňuje kloubům hladký pohyb. Jak populace stárne, dotýká se osteoartritida stále většího počtu lidí.

 Kanabinoidy se v preklinických testech ukazují být vynikajícím prostředkem při prevenci a léčbě úrazů a chorob kostí, jelikož napomáhají rychlejšímu hojení zlomenin a posílení již zhojených míst.

V průběhu života dochází k narušování a opotřebování chrupavek, jež má za následek ztuhlost kloubů a bolestivost. Osteoartritida může postihovat všechny klouby, nejčastěji se ale vyskytuje na malých kloubech rukou a na palci u nohy.

Výzkumný tým Kennedyho institutu revmatologie v Londýně publikoval v roce 2000 výsledky výzkumu účinnosti CBD na osteoartritidu u myší. Pokusným zvířatům byl injekčně podáván kolagen obsahující buňky postižené osteoartritidou, čímž bylo dosaženo podobných symptomů, jakými se tato nemoc projevuje u lidí. Když začaly příznaky sílit, zahájili vědci léčbu pomocí CBD a dokázali postup degenerativní choroby zcela zastavit.

Za další zajímavou studií, tentokrát z roku 2010, stojí vědci z Dublinské univerzity v Irsku. Ti se zabývali vlivem kanabinoidů na stavbu tkání, konkrétně chrupavek, a zjistili, že mohou prodlužovat životnost mezenchymálních kmenových buněk, které jsou využívány k tvorbě nových chrupavčitých tkání.

V loňském roce zveřejnili výsledky svého výzkumu týkajícího se vlivu kanabinoidů na formování chrupavek odborníci z Číny a jednalo se o vůbec první pokus o léčbu chrupavčité tkáně ve zkumavce pomocí syntetického kanabinoidu WIN-55.

Díky chemickým reakcím byl objeven mechanismus, jehož prostřednictvím mohou kanabinoidy působit preventivně proti opotřebení chrupavek deaktivováním enzymatických bílkovin spojených s osteoartritidou a zastavit tak rozvoj choroby.

Někteří lidé se s genetickou predispozicí k chorobám kostí rodí, u jiných se obtíže objeví až v průběhu života. 

Bylo již zmíněno, že bolest postižených kloubů je jedním z hlavních projevů osteoartritidy. Tým z Lékařské fakulty Univerzity Pompeu Fabra v Barceloně shrnul ve své zprávě z roku 2014 dosavadní zkoumání vlivu kanabinoidů na lidský organismus, přičemž v textu nebylo opomenuto, že tyto látky mají při léčbě bolestí a zánětů kloubů velký význam.

O rok později se velká skupina španělských vědců a lékařů z nemocnic a univerzit po celé zemi podílela na rozsáhlém výzkumu role endokanabinoidního systému na emoční a kognitivní změny způsobené osteoartritickými bolestmi. Jejich zjištění potvrdila, že tento receptorový systém má na průběh osteoartritidy zásadní vliv.

 

Klinický potenciál kanabinoidů je nepopiratelný

Ačkoli velká část cesty leží stále před námi a vývoj všeobecně aplikovatelných léčebných preparátů pro léčbu zlomenin a širšího spektra onemocnění kostí a poruch jejich tvorby a regenerace je z praktického hlediska stále ještě v plenkách, je už na základě doposud realizovaných preklinických studií zřejmé, že potenciál konopí v této oblasti je nepopiratelný.

Je důležité pokračovat ve výzkumu rychlejším tempem a přejít od testování na zvířatech ke klinické fázi zkoušení nových konopných preparátů.

Zdroje:

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!